donderdag 25 februari 2021

Vietnam versterkt zijn eilanden in de Zuid-Chinese Zee

22 februari - Volgens een rapport van het Centre for Strategic and International Studies (CSIS) heeft Vietnam de laatste twee jaar op de meeste van zijn bases in de Spratly archipel systemen voor lucht- en kustverdediging geïnstalleerd. Het zijn betonnen platforms die vaak zijn verbonden met een bunker. Op West Reef, waarvan de drooglegging plaatsvond tussen 2013 en 2016, zijn verbindingsmasten en administratieve gebouwen geplaatst. Op Sin Cowe, waar het projekt in 2019 begon, gaat het om een reeks verdedigingswerken aan de noordkant van het eiland. Op Pearson Reef en Namyit zijn radarkoepels en verschillende gebouwen verschenen. Op de Vietnamese buitenposten in de archipel zijn verder wapensystemen met een lange dracht geplaatst, waaronder kleine raketartilleriesystemen  EXTRA, die vanaf 2016 zijn gekocht van Israël. Deze zijn gemakkelijk in stelling te brengen en te camoufleren, ze hebben een bereik van 150 km en kunnen gelijktijdig verschillende doelen aanvallen. In combinatie met verkenningsdrones kunnen ze worden ingezet tegen doelen op zee en land.
Bron: South China Morning Post (Rachel Zhang)
Asia Maritime Transparency Initiative, Vietnam Shores Up Its Spratly Defenses. 19 februari 2021

woensdag 24 februari 2021

NAVO-oefening in onderzeebootbestrijding

22 februari - Vandaag is de jaarlijkse NAVO-oefening Dynamic Manta begonnen. De oefening in onderzeebootbestrijding speelt zich af in de Middellandse Zee voor de kust van Sicilië. De oefening duurt tot 5 maart met onderzeeërs, oppervlakteschepen, helikopters en patrouillevliegtuigen uit België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Spanje, Turkije en de VS. Dit jaar zijn een nucleair aangedreven onderzeeër van de US Navy (Los Angeles klasse) en het eskader van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle (op doortocht) van de partij. De oefening wordt geleid door de Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG-2) vanaf het Spaanse fregat Cristóbal Colón en is vooral van belang met het oog op Russische onderzeebootbewegingen.
Naast de Cristóbal Colón (F-105) zijn deelnemers het Turkse fregat Kemalreis (F-247), het Griekse fregat Kountouriotis (F-462) het Italiaanse fregat Virginio Fasan (F-591), allen van de SNMG-2, verder het Franse fregat Languedoc (D-653). Er zijn twee Italiaanse, een Turkse en een Griekse onderzeeër, twee P-8A maritieme patrouillevliegtuigen van de VS, Duitse en Griekse P-3C Orions, een Franse Atlantique 2 MPA en een Italiaanse AW101 helikopter voor onderzeebootbestrijding.
Bron: USNI News (Megan Eckstein)

dinsdag 23 februari 2021

Frans fregat ondersteunt embargo tegen Noord-Korea

22 februari - Het Franse fregat Prairial zal tot begin maart patrouilleren in de Oost-Chinese Zee als onderdeel van het bewaken van het VN-embargo tegen Noord-Korea. Het moet daar optreden tegen het overladen van goederen op volle zee naar Noord-Koreaanse schepen door embargobrekers. Dit is de tweede keer sinds 2019 dat een Frans marineschip patrouilleert in de Oost-Chinese Zee. Het embargo wordt uitgevoerd door de Japanse marine en kustwacht samen met andere landen. Op 19 februari nam de Prairial samen met de Japanse en Amerikaanse marine deel aan een oefening in het tanken van brandstof in zuidelijke Japanse wateren.
Daarnaast zijn op 18 februari het Franse amfibische aanvalsschip Tonnere en het fregat Surcouf uit de thuishaven Toulon vertrokken voor een drie maanden durende reis naar de Stille Oceaan. De schepen zullen twee keer de Zuid-Chinese Zee passeren en in mei meedoen met een gekombineerde oefening van de Japanse marine en de US Navy. In 2015 en 2017 voeren Franse oorlogsschepen ook door de Zuid-Chinese Zee.
Bronnen: Stars and Stripes (Hana Kusumoto), South China Morning Post (Amber Wang)

Vier Noorse F-35s tijdelijk gestationeerd op IJsland

19 februari - 130 Noorse luchtmachtmilitairen en -burgers en vier F-35 gevechtsvliegtuigen gaan begin volgende week naar IJsland om daar tot eind maart de geregelde patrouille-operatie voor de NAVO uit te voeren. Ze werken samen met de staf van het Combined Air Operations Centre in het Duitse Uedem en het Icelandic Control and Reporting Centre op vliegbasis Keflavik, waar de F-35s ook gehuisvest worden. Van 22 februari tot 5 maart zijn, als de weersomstandigheden het toestaan, oefeningen gepland in Akureyri en Egilsstaðir. Bij de Air Policing Mission van de NAVO komen drie keer per jaar vliegtuigen van de NAVO-partners naar Kevlavik voor een periode van drie tot vier weken.
Bron: Iceland Review (Gréta Sigríður Einarsdóttir)

vrijdag 19 februari 2021

Emiraten ontmantelen delen van basis in Eritrea

18 februari - Satellietfoto's (Planet Labs) geanalyseerd door Associated Press laten zien dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) delen van hun basis in Eritrea ontmanteld hebben na zich te hebben teruggetrokken uit de oorlog in Jemen (zomer 2019). Ze hadden daar vanaf september 2015 een haven en een landingsbaan van 3500 meter aangelegd. Er waren barakken, overdekte plekken voor vliegtuigen, hangars voor drones en een omheining. Vandaar werden zware wapens en Soedanese hulptroepen naar Jemen overgezet. Er waren Leclerc tanks, G6 gemechaniseerde houwitsers en BMP-3 amfibische gevechtswagens gestationeerd. Er was ook een modern veldhospitaal. Maar nu is materieel afgevoerd en zijn een aantal bouwwerken ontmanteld.
Eritrea had een leasekontrakt van 30 jaar met de Emiraten afgesloten voor de basis in Assab, een oude Italiaanse militaire installatie, 70 km van Jemen aan de andere kant van de Bab el-Mandeb (de ingang tot de Rode Zee). Er zijn nog wel gevechtshelikopters van de VAE zichtbaar op de basis.
Bron: Associated Press (Jon Gambrell)

Iran en Rusland oefenen in de Indische Oceaan

16 februari - De Iraanse en de Russische marine houden vanaf gisteren een gezamenlijke tweedaagse oefening in het noordelijk deel van de Indische Oceaan, gericht op de beveiliging van het handelsverkeer tegen piraterij en andere dreigingen. Van Iraanse kant doen zowel de marine (het fregat Jamaran, het korvet Nahdi, de raketboten Falakhan, Gardouneh en Tondar, de patrouilleboot Mahmudi en de hulpschepen Nazeri en Lavan) als de maritieme tak van de Revolutionaire Garde mee. De oefening heet Iran-Russia Maritime Security Belt 2021 en strekt zich uit over een lengte van 17.000 km. Van de Russische kant nemen het destroyer korvet Stoykiv (545), de tanker Kola en een helikopter deel. In 2019 hielden de twee landen een vierdaagse oefening van dit soort met China.
* De berichtgeving is gebaseerd op Iraanse en Azerbeidzjaanse bronnen. Wel neemt het Russische persbureau Tass deze berichten over. Eerder meldde Tass, dat in de Arabische Zee drie Russische marineschepen (het fregat Admiral Grigorovich, de patrouilleboot Dmitry Rogachyov en de sleepboot SB-739 op 15 en 16 februari deelnamen aan oefening Aman-21 die was georganiseerd door Pakistan met dezelfde doelstelling.
Bronnen: Al Jazeera (Maziar Motamedi), Associated Press, Caspian News (Bakoe, Orkhan Jalilov)

woensdag 17 februari 2021

NAVO wil trainingsmissie Irak uitbreiden (UPDATE)

16 februari - Een van de plannen die de NAVO-ministers van defensie deze week in Brussel virtueel willen bespreken, is de uitbreiding van de trainingsmissie voor het Iraakse leger van de huidige maximaal 500 militairen tot 4-5000, tenminste op het moment dat de coronakrisis dat toelaat. Volgens sekretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO moet de operatie zich over heel Irak gaan uitrekken op een groter aantal bases. Hij verwacht dat de ministers met het plan zullen instemmen.
De NAVO begon met de trainings- en adviesmissie in oktober 2018, eerdere plannen voor uitbreiding werden gedwarsboomd door corona en groeiende instabiliteit, vooral nadat de VS met een drone op 3 januari vorig jaar een Iraanse topgeneraal hadden gedood. Volgens diplomaten die spraken met Reuters zou de huidige Iraakse premier, de vroegere spionagechef Mustafa al-Kadhimi, positief staan tegenover de uitbreiding. Die diplomaten zeggen ook dat voor Irak de NAVO-missie met onder meer Britse, Turkse en Deense militairen onder leiding van een Deen aanvaardbaarder is dan een van de VS. De huidige activiteiten beperken zich tot Iraakse veiligheidsinstellingen en troepen die onder direkte kontrole staan van de Iraakse regering, zo luidt het bij Reuters. Het suggereert dat in de toekomst mogelijk ook milities getraind gaan worden.
Bron: Reuters (Robin Emmott)
UPDATE: 18 februari - De ministers hebben besloten de missie uit te breiden tot een sterkte van 4000.

Vertrek Bundeswehr uit Afghanistan zeer onzeker

15 februari - Het begint tamelijk onwaarschijnlijk te worden dat de Bundeswehr zich zoals eerder aangekondigd eind april zal terugtrekken uit Afghanistan. 1 mei is de datum dat volgens het vorig jaar tussen de VS en de Taliban gesloten akkoord de VS-troepen zouden weggaan en in dat geval zouden de andere NAVO-landen meegaan. Maar de nieuwe regering Biden is gaan twijfelen of de veiligheidssituatie dit scenario toelaat en wil de zaak eerst nog eens goed bekijken. Een NAVO-ministerskonferentie bekijkt deze week de zaak, maar zal vrij zeker in de pas blijven lopen bij de VS.
Het huidige mandaat van de Bundeswehr loopt tot 31 maart en zal dus zeker verlengd moeten worden. Een verlenging tot eind dit jaar ligt in de rede, mede omdat er in september in Duitsland verkiezingen zijn en men de nieuwe regering, die er dan ook nog niet direkt is, niet te veel wil binden. Een en ander kan problematisch worden als de datum 1 mei verstrijkt zonder dat de VS-troepen weg zijn. Als er voor die tijd geen diplomatieke doorbraak is zou de oorlog hervat kunnen worden in alle hevigheid (aanvallen op NAVO-troepen zijn het afgelopen jaar grotendeels uitgebleven, de burgeroorlog gaat echter onverminderd door). Het huidige mandaat heeft een plafond van 1300 militairen, terwijl er nu 1100 Duitsers aanwezig zijn (1000 in Mazar-i-Sharif en 100 in Kaboel). Dat laat dus enige ruimte voor versterking. Momenteel worden in Duitsland 380 militairen hiervoor paraat gehouden op basis van een waarschuwingstijd van 30 dagen. Ook aan Nederland is gevraagd om een extra bijdrage voor force protection (troepenbescherming). Defensie heeft bekend gemaakt hiervoor 80 extra 
militairen in gereedheid te houden (vooral infanteristen van Commando Landstrijdkrachten). Er zijn nu 150 Nederlanders in (noord-)Afghanistan voor training van en advies aan het Afghaanse lege.
Bronnen: Blog Augen Geradeaus!, Defensie.nl

dinsdag 16 februari 2021

Landmacht schaft diepladers aan voor strategisch transport

5 februari - Het Nederlandse leger heeft 70 dieplaadspoorwagons besteld voor strategisch transport over 2000 km naar de oostflank van de NAVO en oefeningen in landen als Polen en Hongarije. De landmacht wil tegenwoordig niet alleen rupsvoertuigen, maar ook wielvoertuigen per spoor kunnen veroveren. Wielvoertuigen kunnen in principe ook in kolonnes over de weg rijden, maar de weerzin hiertegen in Duitsland is groter geworden (milieubelasting, verkeershinder). Veel materieel van de landmacht is 'buiten profiel' en moet op speciale platte spoorwagons geladen worden. Uit de tijd van de Koude Oorlog beschikt defensie nog over 248 platte wagons die destijds nodig waren om de landmacht naar het strijdtoneel op de Duitse laagvlakte te vervoeren. De Defensie Materieel Organisatie (DMO) schat dat er om in krisistijd een brigade in drie slagen naar de grens van het NAVO-gebied te brengen er naast de 70 nu bestelde nog 130 diepladers nodig zijn. Daar is momenteel nog geen financiering voor.
* In de Koude Oorlog werden bij verschillende Nederlandse kazernes zogenaamde raccordementen aangelegd. Dit zijn plaatsen waar militaire voertuigen op de platte wagons gereden kunnen worden. Raccordementen werden gebouwd in Amersfoort, Assen, Harde en Oirschot, plaatsen waar tankbataljons en pantserinfanterie was gelegerd.
Bron: Defensiekrant 2021/4 (André Twigt)
ZIE OOK: Vervoer van Nederlandse/NATO militaire voertuigen. Voor en tijdens de Koude Oorlog. Sleutelspoor

maandag 15 februari 2021

Oekraïne wil twee nieuwe vlootbases aan de Zwarte Zee

10 februari - Oekraïne heeft plannen voor twee nieuwe marinebases. De ene komt aan de Zwarte Zee en de andere aan de Zee van Azov, een water dat verbonden is met de Zwarte Zee. In de Zee van Azov speelde zich in 2018 een kortstondig gewapend treffen af tussen de Russische en de Oekraïense marine. In de Straat van Kerch opende de Russische marine het vuur en nam een aantal Oekraïense bemanningsleden gevangen. Volgens premier Shmyhal van de Oekraïne (op bezoek bij het NAVO-hoofdkwartier in Brussel) zal Engeland het projekt financieel ondersteunen.
De US Navy oefent sinds januari met de Oekraïense marine en NAVO-partners in de Zwarte Zee. Op 9 februari was er een geïntegreerde luchtmacht- en marineoefening van de destroyers Porter en Cook met een maritiem verkenningsvliegtuig P-8A en twee Turkse fregatten en F-16s. De destroyers zijn inmiddels weer vertrokken.
De US Air Force heeft vorige maand in Roemenië permanent MQ-9 Reaper drones gestationeerd op vliegbasis Campia Turzii. Ze kunnen verkenningen boven de Zwarte Zee uitvoeren.
Bron: Stars and Stripes (John Vandiver)

zaterdag 13 februari 2021

Parate groep US Navy met mariniers in de Perzische Golf

9 februari - De amfibische parate groep (ARG) van de Makin Island (LHD-8) met de geleide-wapen-kruiser Port Royal (CG-73), het bevoorradingsschip Carl Brashear (T-AKE-7) en delen van de 15e Marine Expeditionary Unit (MEU) zijn gisteren via de Straat van Hormoez de Perzische Golf ingegaan. Ze zullen daar steun bieden aan Operation Inherent Resolve (Irak en Syrië) en Operation Enduring Freedom (Horn of Africa). Op 5 februari had het amfibische transportdok Somerset (LPD-25) eveneens de tocht door de zeestraat gemaakt. Het derde schip van de ARG, de San Diego (LPD-22) was al sinds eind januari in stilte actief in de Perzische Golf en vertrok vandaar gisteren naar de Golf van Oman.
Bronnen: UPI (Christen McCurdy), USNI News (Sam LaGrone)

donderdag 11 februari 2021

De Roosevelt en de Nimitz voeren een dubbeloperatie uit

9 februari - Het eskader van het vliegdekschip Theodore Roosevelt (Carrier Strike Group 9) en dat van de carrier Nimitz (CSG 11) hebben vandaag een gezamenlijke operatie uitgevoerd in de Zuid-Chinese Zee. Vorig jaar deden ze op 21 juni hetzelfde, maar dan in de Filipijnse Zee. In juli 2020 voerde het vliegdekschip Ronald Reagan en de Nimitz twee gezamenlijke operaties uit in de Zuid-Chinese Zee. Dubbele operaties zoals deze komen vaker voor en dienen de paraatheid en de geloofwaardigheid voor bondgenoten en tegenstanders (China). Enkele dagen geleden voer de destroyer John S. McCain langs de betwiste Paracel-eilanden in dezelfde regio. Dit was de eerste 'vrije navigatie operatie' (FONOP) onder de regering Biden.
CSG 9 bestaat uit de Roosevelt (CVN 71) met zijn Carrier Air Wing 11, de geleide-wapen-kruiser Bunker Hill (CG 52), Destroyer Squadron 23 en de geleide-wapen-destroyers Russell (DDG 59) en John Finn (DDG 113).
CSG 11 bestaat uit de Nimitz (CVN 68) met Carrier Air Wing 17, de geleide-wapen-kruiser Princeton (CG 59), de geleide-wapen-destroyer Sterett (DDG 104) en Destroyer Squadron 9.
Deze twee voeren nu bij de vooruitgeschoven Zevende Vloot (thuishaven in Japan), die beschikt over tussen de 50 en 70 schepen en onderzeeërs, waaronder het vliegdekschip Ronald Reagan. De Nimitz was tot vorige week in het Midden-Oosten en is op de weg terug naar de VS (de staat Washington).
Intussen maakte Frankrijk bekend dat zijn nukleaire aanvalsonderzeeër Émeraude (S604) en het bevoorradingsschip Seine een inzet in dezelfde regio hadden afgerond. Ze waren sinds september in de Pacific en de Indische Oceaan. De Émeraude had eerder Australië en Guam bezocht en geoefend in onderzeebootbestrijding (ASW) met de US Navy en de Japanse marine.
Bronnen: NPR (Scott Neuman), Navy.mil (persbericht Pacific Fleet), USNI News (Xavier Vavasseur)

Een trilaterale in de Arabische Golf

4 februari - Het Destroyer Squadron 50 en Task Force 55 van de VS-marine, de Oostelijke Vloot van de Saoedische marine en het Britse Maritime Component Command (met een mijnenveger) hebben van 20 tot 29 januari in de Arabische Golf de marine-oefening Nautical Defender 21 doorgevoerd onder regie van Central Command. Het was een trilaterale geïntegreerde oefening van luchtoperaties en marine - een primeur. De luchtstrijdkrachten zijn hierbij ondersteunend. Het was de zevende keer dat Central Command dit soort oefening met de coalitiepartners hield. Vertrekpunt was de marinebasis King Abdul Aziz van de Saoedische Oostelijke Vloot in Jubail. Vorig jaar november voerden deze coalitiepartners al een oefening in mijnenbestrijding uit.
Bronnen: UPI (Christen McCurdy), Arab News

maandag 8 februari 2021

Task force in Mali uitgebreid met Zweedse troepen

5 februari - Zweedse soldaten vechten nu mee in de door Frankrijk geleide special forces Task Force Takuba in Mali. Vorig jaar juni keurde het Zweedse parlement de inzet van maximaal 150 militairen (een compagnie) goed met eventueel versterkingen tot een sterkte van 100. Het mandaat loopt tot 31 december van dit jaar. Ze worden ondersteund door drie Black Hawk UH-60 helikopters en een medisch team en zijn gestationeerd in de regio Liptako, het onrustige grensgebied van Mali met Niger en Burkina Faso. Naast Fransen zijn er verder Esten (in Gao) en Tsjechen (in Menaka, samen met de Fransen) bij de taakgroep, die Malinese soldaten moet opleiden en begeleiden in het gevecht met verschillende gewapende groepen. De Zweden hebben in principe een ondersteunende rol als snelle interventie-eenheid (rapid response), volgens een Franse militaire woordvoerder.
Bronnen: AFP, Space War

VS oefenen samen met Australië en Japan op Guam

7 februari - Tot 19 februari voeren de VS, Australië en Japan op het eiland Guam in de Pacific de oefening Cope North 2021 uit om de kwetsbaarheid voor een aanval van Rusland of China te verminderen. Voor het eerst worden er daarbij  naast F-16s ook  F-35A Joint Strike Fighters op vliegbasis Andersen op Guam gestationeerd. Een doel is om de luchtmacht te oefenen bij het vliegen vanaf primitieve startbanen met beperkte faciliteiten. Door verspreiding hoopt men een moeilijker doel te vormen voor aanvallen. De baan op het noordwestelijke vliegveld van Guam in de jungle is 2400 meter lang met een beperkte taxibaan en geen permanente luchtverkeerskontrole. Het wordt momenteel gebruikt door helikopters en C-130 Hercules vrachtvliegtuigen. Het concept dat centraal staat bij de oefening is Agile Combat Employment (ACE), de manier om aanvallen op logistieke aanvoerlijnen, depots en bases het hoofd te bieden.
Vorig jaar deden aan deze oefening 2500 militairen en bijna 100 vliegtuigen mee.
Bronnen: South China Morning Post (Teddy Ng), Breaking Defense (Theresa Hitchens)
Modernste VS-destroyer komt aan in Japan

4 februari - De geleide-wapen-destroyer Rafael Peralta van de US Navy is aangekomen in zijn thuishaven Yokosuka in Japan. Het schip is van een nieuw type met het Aegis Baseline 9 gevechtssysteem, twee MH-60 Seahawk helikopters en verbeterde raketverdediging. In 2018 had de vlootbasis al de destroyer Milius erbij gekregen. Er zijn nu zeven geleide-wapen-destroyers op de basis, naast de twee genoemde de Barry, de Cutis Wilbur, de Benfold, de John S. McCain en de Mustin,Verder zijn er drie kruisers, de Antietam, de Shiloh en de Chancellorsville, het vliegdekschip Ronald Reagan en het commandoschip Blue Ridge.
* Deze vlootopbouw is vooral gericht tegen China
Bron: Stars and Stripes (Catlain Doornbos)

Israël en de VS houden oefening Juniper Falcon

4 februari - Het Israëlische leger en het European Command van de VS houden deze week de oefening Juniper Falcon die gericht is op de dreiging van een aanval met ballistische raketten en andere luchtaanvallen. Vanwege Corona vindt de oefening op afstand plaats in Israël en Duitsland. Dit is mogelijk de laatste keer in de twintig jaar dat de oefening op deze manier wordt gehouden, omdat Israël voortaan onder het gebied gaat vallen dat bestreken wordt door het regionale commando Central Command (het Midden-Oosten, maar tot en met Afghanistan). De oefening wordt sinds 2001 in het algemeen elke twee jaar gehouden, de laatste keer was in 2019. In de andere jaren vond de oefening Juniper Cobra plaats. Het verschil is dat bij Falcon ook de aankomst van de VS-troepen geoefend wordt, bij Cobra zijn die al ter plaatse als de oefening begint. Vanaf wanneer Israël overgaat naar CENTCOM (een besluit van de regering Trump) is nog onduidelijk.
Bron: The Times of Israel (Judah Ari Gross)

vrijdag 5 februari 2021

Zware VS-bommenwerpers voor het eerst ingezet in Noorwegen

2 februari - Voor het eerst verplaatst de US Air Force een expeditionair squadron met B-1 strategische bommenwerpers naar Noorwegen. De vliegtuigen met 200 luchtmachtmilitairen uit Texas komen aan op de vliegbasis Orland aan de Noorse westkust, waar de Noorse luchtmacht een aantal F-35 gevechtsvliegtuigen heeft gestationeerd. De (tijdelijke) inzet van de B-1 valt binnen de nieuwe arctische strategie van de VS-luchtmacht. Tot nu toe werden deze trainingsmissies in Europa vanuit Engeland of vanuit de VS zelf gevlogen. Tijdens de Koude Oorlog mochten bommenwerpers als de B-52 niet van Noorse bases gebruik maken omdat ze kernwapens kunnen meevoeren. De B-1 kon dat oorspronkelijk ook, maar werd in de jaren negentig geconverteerd voor conventionele munitie.
Vorige maand werden de mariniersoefeningen (koud weer) Rein I en Joint Viking met 3400 militairen uit Noorwegen, de VS, Engeland, Nederland en Duitsland afgelast vanwege Corona. Op 400 na waren ze al aangekomen in Troms aan de Barentszzee, daaronder 1000 uit de VS.
Bronnen: Stars and Stripes (Jennifer H. Svan), Military.com (Gina Harkins)

EU lanceert projekt voor maritieme samenwerking in de Golf van Guinee

26 januari - De Raad van de Europese Unie heeft besloten een nieuw projekt voor maritieme samenwerking te gaat uittesten in de Golf van Guinee. De Co-ordinated Maritime Presences (CMP) heeft als doel beelddata en analyses van de marines van de lidstaten uit te gaan wisselen in regio's waar de EU belangen heeft. Als proefprojekt (pilot) is de Golf van Guinee uitgekozen, een gebied met een kustlijn van 6000 km lang van Senegal tot Angola. Deze regio heeft te maken met veiligheidsproblemen zoals piraterij, illegale visserij en wapensmokkel. CMP valt binnen een bredere maritieme strategie die de bedoeling heeft de zichtbaarheid van de EU-marines in diverse regio's te vergroten, zo blijkt uit de tekst van het besluit van de Raad.
Bij CMO blijven de marineonderdelen ondergeschikt aan de nationale bevelslijnen van de deelnemende landen, maar wisselen informatie uit. Bij de Militaire Staf van de EU in Brussel is een coördinatiecel. Het is de bedoeling dat CMF ook ingevoerd gaat worden bij twee bestaande marine-operaties van de EU in de Hoorn van Afrika (piraterij) en de Middellandse Zee (wapenembargo Libië). De operatie in de Straat van Hormoez lijkt nog niet hiervoor in aanmerking te komen.
Bronnen: Janes's Defence Weekly (Brooks Tigner), Safety4Sea, Conclusie van de Raad van de Europese Unie over CMF

dinsdag 2 februari 2021

Grote oefening van 82ste Airborne met Braziliaanse troepen

1 februari - Het 3e Brigadegevechtsteam (de zogenaamde Panterbrigade) van de 82ste Airborne Divisie houdt met 200 parachutisten van het Braziliaanse leger een tiendaagse gevechtstraining in snelle interventie op het Joint Readiness Training Center (JRTC) in Fort Polk, Louisiana.
Van de 82ste nemen 4000 parachutisten en 500 stuks materieel deel. Ook delen van de 82ste Combat Avuation Brigade (helikopters) en de gevechtsondersteunende troepen van de divisie zijn betrokken. De oefendeelnemers simuleren een snelle interventie over grote afstand. Het gaat om een gecombineerde alarmoefening, een verplaatsing en een gevechstoefening..Er wordt geoefend in het beladen van C-17 en C-130 vliegtuigen en luchtmobiele operaties met UH-60 en CH-47 helikopters.
Bronnen: The Pilot, Sandhills Sentinel

Vliegdekschip Nimitz op weg naar de VS

1 februari - Het vliegdekschip Nimitz (CVN-68) van de VS-marine is op weg naar de VS na een inzet van bijna acht maanden, waarbij het schip meest in de Golf van Oman en het noorden van de Arabische Zee verbleef. Vanochtend voer het schip ten westen van India. Tegen het eind van de maand kunnen ze terug zijn in de VS, als er verder geen activiteiten zijn. De parate amfibische groep (ARG) van de Makin Island met een squadron F-35 Joint Strike Fighters van de mariniers ligt nog voor de Somalische kust. Aan de Oost-Aziatische kant zijn verder twee vliegdekschepen van de VS, de Ronald Reagan met een vaste standplaats in Japan en de Theodore Roosevelt.
Bron: USNI News (Sam Lagrone)

maandag 1 februari 2021

VS verplaatsen vier B-52's naar Guam voor 'strategische afschrikking'

1 februari - Een taakgroep van vier B-52H zware bommenwerpers is op 28 januari aangekomen op het eiland Guam in de Stille Oceaan. Ze horen bij het 96ste Bomb Squadron van vliegbasis Barksdale in Louisiana. Ze worden gestationeerd op de vliegbasis Andersen op het eiland, een overzees gebiedsdeel van de VS, en hebben als taak 'strategische afschrikking', volgens een verklaring van de US Air Force. Het laatst was het 96ste met een taakgroep in december 2018 op het eiland. Een task force van het 9e Expeditionary Bomb Squadron uit Texas met 200 luchtmachtmilitairen werd afgelopen oktober op Guam gestationeerd. Hoe lang de B-52s nu blijven is niet bekend. In de vijftien jaar voor 2018 waren er permanent strategische bommenwerpers daar, maar in het kader van de onvoorspelbaarheid werd deze aanpak losgelaten.
Vanaf Guam is de Zuid-Chinese Zee beter bereikbaar dan vanuit de VS zelf.
Bron: Stars and Stripes (Caitlin Doornbos)

dinsdag 26 januari 2021

Twee schepen VS-marine in de Zwarte Zee (UPDATE 2)

25 januari - Op 23 januari is de destroyer Donald Cook (DDG-75) van de US Navy de Zwarte Zee binnengegaan voor NAVO-oefeningen. AWACS radarvliegtuigen van de NAVO en een Amerikaans P-8 maritiem patrouillevliegtuig van Patrol Squadron (VP) 46 doen ook mee aan de oefeningen, zo maakte de Zesde Vloot bekend. Een dag later, 24 januari, kwam de olietanker Laramie (T-AO-203) de Donald Cook versterken voor bevoorrading op zee. De laatste keer dat de destroyer in de Zwarte Zee kwam, was afgelopen november.
Bron: USNI News (Mallory Shelbourne)
UPDATE: 28 januari - Een derde schip van de Amerikaanse marine, de destroyer Porter (DDG 78), is vandaag de Zwarte Zee binnengegaan, zo heet de Zesde Vloot bekend gemaakt. Het afgelopen jaar heeft de US Navy 82 dagen in deze zee doorgebracht, 19 minder dan het jaar ervoor. De Porter is een van de vier destroyers die de VS in Spanje heeft gestationeerd op de basis Rota. Ze horen bij Task Force 65 die het raketschild van de NAVO ondersteunt. Het hiervoor genoemde Patrol Squadron 46 hoort dan weer bij Task Force 67, die voor de Zesde Vloot onder meer boven de Middellandse Zee patrouilleert.
Het Russische persbureau Tass maakte een tegenmaatregel bekend. Het mobiele anti-scheepssysteem Bastion van de kustverdediging met geleide wapens type Oniks is verplaatst naar een oefenlokatie op de Krim. Samen met een fregat van de Zwarte Zeevloot, de Admiral Makarov, zal geoefend worden. Het gaat om vijftien voertuigen en 100 militairen. Het bereik van de raketten is 500 km. Rusland heeft 40 van dergelijke wapensystemen, die kunnen schieten vanaf 200 km in het binnenland.
Bronnen: Stars and Stripes (John Vandiver), Tass
UPDATE 2: 11 februari - De Donald Cook is gisteren vertrokken uit de Zwarte Zee en is nu in de Middellandse Zee. Eerder deze week oefenden de Cook en de Porter samen met een P-8A maritiem patrouillevliegtuig met de Turkse fregatten Orucreis (F 245) en Turgutreis (F 241) en twee F-16s van de Turkse luchtmacht. De Cook bezocht ook de Georgische haven Batumi.


VS maken gebruik van westelijker bases in Saoedi-Arabië (UPDATE 2)

25 januari - De Wall Street Journal bericht dat het VS-leger afgelopen jaar gebruik zijn gaan maken van meer westelijk gelegen bases en havens in Saoedi-Arabië. De bevelhebber van Central Command, generaal McKenzie, legde uit dat er momenteel onderhandelingen gaande zijn over het gebruik van de haven Yanbu aan de Rode Zee, twee vliegbases en een aantal niet nader aangeduide lokaties in het geval van een oorlog met Iran. Tot nu toe vinden de militaire activiteiten van de VS eerder plaats aan de oostkust, langs de Perzische Golf, in een aantal Golfstaten zoals Qatar, Koeweit en de Verenigde Emiraten. Deze bases zijn echter in toenemende mate onder het bereik van Iraanse geleide wapens komen te liggen. Meer achterwaarts gelegen posities zijn veiliger voor een eventuele opmars van troepen en materieel en bases voor de US Air Force.
Bronnen: Defense One (Katie Bo Williams), The Week (Tim O'Donnell)
AANVULLING: 26 januari - Volgens de Times of Israel gaat het behalve om Yanbu om vliegbases bij Tabuk (basis King Faisal) en Taif (basis King Fahd) langs de Rode Zee. Yanbu is een belangrijke oliehaven (terminal voor pijpleidingen) en het verladen en transporteren van goederen naar het binnenland is daar al getest door het VS-leger. Deze lokaties geven de VS ook meer militaire mogelijkheden rond de Rode Zee zelf. Een militaire woordvoerder van de VS-marine zegt dat het onderzoek naar de lokaties aan de westkust al meer dan een jaar loopt en begonnen is na de aanval met drones en raketten op Saoedische olie-installaties in september 2019. De Times zegt dat de nieuwe VS-lokaties deel uit maken van het logistieke zogenaamde Western Sustainment Network, waarover McKenzie eerder in het Congres heeft gesproken. Er hoeven niet permanent VS-troepen gestationeerd te worden. Ook met Oman bestaan afspraken over dit soort medegebruik.
Bron: The Times of Israel (Jon Gambrell)
AANVULLING 2: In Yanbu gaat het om twee lokaties, de handelshaven (voor overslag) en de industriehaven King Fahad (die werkt voor in die haven gevestigde industriële bedrijven). Het Western Sustainment Network wordt door McKenzie omschreven als "een logistiek systeem dat zich uitstrekt van de Rode Zee en de havens aan de Middellandse Zee tot de Perzische Golf, bedoeld om het effekt van het sluiten van knelpunten zoals Bab al-Mandeb [de toegang tot de Rode Zee] en de Straat van Hormoez te omzeilen." Zo is bijvoorbeeld munitie verscheept van de Rode Zee naar Koeweit en is de haven Duqm in Oman ontwikkeld.
Bron: Jane's Defence Weekly (Jeremy Binnie)

maandag 25 januari 2021

Chinese luchtmacht en Amerikaanse marine rond Taiwan (UPDATE 3)

23 januari - Taiwan rapporteert dat acht Chinese H-6K bommenwerpers (nuclear capable) en vier J-16 gevechtsvliegtuigen vandaag de zuidwestelijke hoek van de door Taiwan ingestelde Air Defence Identification Zone (ADIZ) tussen het hoofdeiland en de Pratas eilanden zijn binnengegaan. De Taiwanese raketverdediging werd geactiveerd en de eigen luchtmacht gealarmeerd. Een dag later gingen zestien Chinese vliegtuigen van verschillende types opnieuw het gebied binnen. Ook een Chinees Y-8 vliegtuig voor onderzeebootbestrijding was actief in het gebied. Deze activiteiten van de Chinese luchtmacht zijn niet nieuw (China rekent Taiwan tot zijn grondgebied), maar wel met deze intensiteit.
Tegelijkertijd is een eskader van de Zevende Vloot van de US Navy onder leiding van de het vliegdekschip Theodore Roosevelt (CVN 71) de Zuid-Chinese Zee binnengegaan [via het Kanaal van Bashi tussen Taiwan en de Filipijnen] om er een vrije navigatie manoeuvre door te voeren in door China geclaimde wateren. Het vliegdekschip wordt vergezeld door de geleide-wapen-kruiser Bunker Hill (CG 52) en de destroyers Russell (DDG 59) en John Finn (DDG 113).
* Beide kanten rollen hun spierballen na de machtsoverdracht in de VS.
Bronnen: Reuters (Ben Blanchard), Associated Press
UPDATE: 24 januari - Na al eerder steun te hebben betuigd aan Taiwan tegen China heeft de nieuwe Amerikaanse regering dit nu ook gedaan aan Japan in het konflikt dat dit land met China heeft over een eilandengroep in de Oost-Chinese Zee, de Senkaku eilanden (China: Diaoyu). Minister van defensie Austin heeft verklaard, dat deze - excentrisch gelegen - eilandengroep valt onder Artikel 5 van het Veiligheidsverdrag tussen Japan en de VS, dat militaire bijstand aan Japan regelt.
* Net als bij riffen, zandbanken en eilanden in de Zuid-Chinese Zee zijn de Senkakus overblijfselen van rijken die zich in het verleden soms periodiek verder of minder ver uitstrekten dan de huidige geografische situatie. In het geval van de - traditioneel onbewoonde - Senkaku, eilanden, die ooit als bakens werden gebruikt, werden ze het laatst tijdens de Tweede Wereldoorlog door de VS bezet en pas in 1972 aan Japan teruggeven die ze sinds eind 19e eeuw had gekontroleerd. In het grootste deel van de recente geschiedenis was China te zwak om zijn aanspraken te laten gelden.
Bron: Reuters (Yuka Obayashi)
UPDATE 2: 26 januari - De Roosevelt vaart in de buurt van de omstreden Scarborough Shoal in de Zuid-Chinese Zee (aan de kant van de Filipijnen). Een EP-3E vliegtuig van de US Navy en een Chinese Y-8G, allebei platforms voor het verzamelen van elektronische inlichtingen vliegen parallel naast elkaar ten zuiden van Taiwan. Ook een MQ-4C drone van de US Navy uit Guam is boven de Zuid-Chinese Zee gesignaleerd.
De Taiwanese luchtmacht heeft op de de zuidelijke basis bij de stad Tainan steeds twee van vier F-CK-1 Ching-kuo Indigenous Defence Fighters (IDF) paraat staan om op te stijgen als de Chinese luchtmacht in de buurt komt. Ze zijn bewapend met Sidewinders en lokaal ontwikkelde Wan Chien lucht-grond kruisraketten.
Bronnen: South China Morning Post (Kristin Huang), @AircraftSpots, Reuters (Yimou Lee)
UPDATE 3: 31 januari - Vandaag opnieuw een groep van zeven vliegtuigen van de Chinese luchtmacht binnen de Taiwanese identifikatiezone: twee J-10 en vier J-11 gevechtsvliegtuigen met een Y-8 verkenningsvliegtuig in de buurt van de Pratas archipel. Het Taiwanese ministerie van defensie signaleerde ook een verkenningsvliegtuig van de VS ter plaatse.
Bron: Reuters (Ben Blanchard)

vrijdag 22 januari 2021

De Golfoorlog en de modernisering van het Chinese Volksbevrijdingsleger

17 januari - Deze week is het dertig jaar geleden dat de door het VS-leger geleide coalitie Irak aanviel, nadat dit land Koeweit onder de voet had gelopen en bezet. Een artikel in de South China Morning Post stelt dat Operatie Desert Storm van beslissende betekenis is geweest voor de modernisering en professionalisering van het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA), die ertoe heeft geleid dat China nu als een militaire uitdaging voor de VS wordt gezien.
Onder leiding van Jiang Zemin (1989-2003) werd de weg ingeslagen van mechanisering en informatisering van de strijdkrachten met als doel een capaciteit voor regionale oorlogsvoering op basis van geavanceerde technologie op te bouwen. China begon de wapens en technieken die een rol hadden gespeeld bij de Golfoorlog van 1990-1991 (precisiemunitie, raketverdediging, elektronische oorlogsvoering, satellietverbindingen) na te bouwen. De aanpak en organisatie van een gekombineerd offensief van verschillende krijgsmachtdelen werd minutieus bestudeerd en nagevolgd. Het landleger werd aanzienlijk afgeslankt, terwijl vanaf 1999 tegelijkertijd de militaire uitgaven snel begonnen te stijgen tot nu bijna een kwart van die van de VS. De landmacht is inmiddels volledig gemechaniseerd, de marine heeft meer (maar kleinere) schepen dan die van de VS. De luchtmacht is de derde ter wereld en de tweede met een gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie (de J-20, te vergelijken met de F-22 van de VS). De raketstrijdkrachten hebben meer dan 1250 geleide wapens voor de middellange afstand op land gestationeerd.
De les die China trok uit de Golfoorlog was dat de VS dominantie had bereikt die was gebaseerd op militaire macht. De Chinese experts hadden ten onrechte verwacht dat de VS in 1991 in Irak zou vastlopen zoals de Sovjet-Unie in Afghanistan. Dat zou pas in 2003 gebeuren.
Bron: South China Morning Post (Liu Zhen)

donderdag 21 januari 2021

De B-52s vlogen bijna tot het laatst boven het Midden-Oosten (UPDATE)

17 januari - Een niet gespecificeerd aantal B-52 strategische bommenwerpers van de 5e Bomb Wing vloog vandaag boven het Midden-Oosten als een "waarneembaar" vertoon van militaire macht, aldus een persbericht van Central Command. Het was de tweede keer dit jaar en de vijfde in de laatste maanden. Er werd tevens gebruik gemaakt van een KC-10 tankvliegtuig van het 908ste Expeditionary Air Refueling Squadron. De 5e Bomb Wing is gevestigd op vliegbasis Minot in Noord-Dakota. Eerdere B-52 vluchten op 10 en 30 december vertrokken vanaf bases in Noord-Dakota en Louisiana. Op 6 en 7 januari maakten twee B-52s van Minot een rondvlucht van 36 uur naar de Perzische Golf. De operaties van de Bomber Task Force (BTF) maken deel uit van een 
militaire opbouw rond Iran, die in de ogen van CENTCOM defensief van aard is.
Tot begin 2020 had de US Air Force B-52s gestationeerd op vliegbasis al-Udeid in Qatar. Die werden teruggehaald om ze buiten bereik van de Iraanse ballistische raketten te brengen.
* De regionale commandant wil laten zien dat de machtsoverdracht in de VS hem niet belemmert in zijn militaire optreden.
Bronnen: Task and Purpose (David Roza), Air Force Magazine (Brian W. Everstine)
UPDATE: 27 januari - B52Hs van de vliegbasis Barksdale in Louisiana hebben als Bomber Task Force in de regio van Central Command een vlucht uitgevoerd met F-15SAs van de Saoedische luchtmacht. De bommenwerpers van de 2e Bomb Wing vlogen over Jordanië en Saoedi-Arabië en kwamen ter hoogte van Qatar boven de Perzische Golf alvorens terug te keren. Ze werden deels ook begeleid door geverchtsvliegtuigen van de Jordaanse luchtmacht en Nimitz.van het vliegdekschip Nimitz.

maandag 18 januari 2021

Westerse coalitie Sentinel houdt een oefening in de Arabische Golf

14 januari - De Coalition Task Force (CTF) Sentinel heeft zijn eerste gecombineerde oefening dit jaar doorgevoerd in de Arabische Zee onder de naam Sentinel Shield. De Task Force is de operationele arm van het International Maritime Security Construct (IMSC) dat in juli 2019 na aanvallen op en incidenten met olietankers en koopvaardijschepen door de VS werd opgericht om de maritieme veiligheid in de Perzische Golf, de Golf van Oman, de Arabische Zee en het zuidelijk deel van de Rode Zee te bewaken. Van de coalitie maken naast de VS onder meer een aantal Golfstaten, Engeland en (tot en met eind vorig jaar) Australië deel uit. Ze voeren grotere Sentinel patrouilles uit met fregatten en destroyers en kleinere Sentry patrouilles met korvetten en patrouilleboten. In dit geval deden de patrouilleboot Shaheen (P 154) van de Verenigde Arabische Emiraten en de geleide-wapen-kruiser Port Royal (CG 73) van de US Navy mee. Er werd geoefend met een Seahawk MH-60R helikopter van de VS voor observatiedoelen.
Bron: Maritime Executive (Harry Valentine)

Pentagon brengt Israël onder Central Command

16 januari - Het Pentagon heeft bekend gemaakt dat Israël voortaan bij het gebied in het Midden-Oosten gaat horen dat onder Central Command valt. Militaire betrekkingen met Israël zullen niet zoals voorheen worden afgehandeld door European Command, maar door CENTCOM. Het bepalen van de grenzen tussen de regionale commando's van het VS-leger gebeurt elke twee jaar, als het zogenaamde Unified Command Plan wordt vastgesteld.
* Israël viel traditioneel onder EUCOM om belangenkonflikten met Arabische landen te voorkomen. Als het Amerikaanse leger maatregelen nam om Israël te versterken gebeurde dat door een ander commando dan Central Command, dat zaken moet doen met de Arabische landen, die soms meevechten in regionale oorlogen (Afghanistan, Irak, Syrië). De wijziging geeft aan dat althans de regering Trump nu het gemeenschappelijk front tegen Iran belangrijker vindt dan eventuele tegenstellingen tussen de bondgenoten in het Midden-Oosten. Er wordt op gewezen dat dit met name bij Irak tot problemen zou kunnen leiden.
Bronnen: AFP, The Hill (Ellen Mitchell)

vrijdag 15 januari 2021

Iraanse oefening met nieuwe oorlogsschepen (UPDATE)

13 januari - De Iraanse marine is vandaag in het zuidoostelijk deel van de Golf van Oman een tweedaagse marine-oefening met raketten voor de korte afstand begonnen met twee nieuwe marineschepen. Het zijn het geleide-wapen-schip Zereh (rompnummer P235) en het grootste schip van de marine (228 m), de Makran (441). De Zereh is onder meer uitgerust met een Fajr-27 76 mm scheepskanon en vier Qader/Qadeer anti-scheepskruisraketten. De Makran (een omgebouwde tanker) is een logistiek schip met een helikopterdek dat plaats biedt aan vijf helikopters voor transport van mariniers, oorlogsschepen en snelboten kan ondersteunen en volgens de Iraanse overheid drie jaar kan varen zonder een haven te bezoeken.
Afgelopen week liet de Islamitische Revolutionaire Garde een grote ondergrondse raketbasis langs de kust zien. Er zouden een aantal van dergelijke bases zijn ingericht.
Bronnen: Al Jazeera (Maziar Motamedi), Defense News (Nasser Karimi), @Khaaasteh
UPDATE: 14 januari - Vanuit een helikopter gemaakte beelden van de Iraanse oefening laten een Amerikaanse onderzeeër van de Ohio-klasse van de VS zien, waarschijnlijk de Georgia, die onlangs door de Straat van Hormoez is gegaan. Dit type beschikt over kruisraketten en kan special forces teams en maritieme drones inzetten.

donderdag 14 januari 2021

EU regelt financiering voor Battle Groups

11 januari - Na twee jaar touwtrekken zijn de lidstaten van de EU op 18 december overeengekomen een meerjarenbegroting op te stellen voor de European Peace Facility (EPF). De Brusselse correspondent van Jane's Defence Weekly vlooide een 57 blz. tellend document door en ontdekte op de een na laatste pagina dat de EPF ook gebruikt kan woorden om financiering van de roemruchte (doch nooit werkelijk ingezette) Battle Groups mogelijk te maken. Dit is een hot item, want in het verleden is geregeld gesteld dat het gebrek aan geld (momenteel moeten de deelnemende landen vrijwel alles zelf betalen) inzet van deze snelle interventietroepen heeft bemoeilijkt.
De EPF dient daarnaast ook om militair materieel en ravitaillering aan te schaffen waarmee Afrikaanse legers en andere landen in de buurt van de EU kunnen geholpen worden. Voor de nieuwe geldstroom, die buiten de reguliere EU-begroting loopt (intergouvernementeel), komt tussen 2021 en 2027 5 miljard euro beschikbaar. Overigens worden in het het EU-document andere bedragen genoemd als plafond vanaf 800 miljoen in 2021 tot 2 miljard in 2026 en 2027. De EPF komt in de plaats van de huidige African Peace Facility (steun aan de Afrikaanse Unie en regionale Afrikaanse organisaties).
Bronnen: Jane's Defence Weekly (Brooks Tigner), Persbericht Europese Raad

ZIE OOK: Roy Isbister, Frank Slijper , Weapons for Peace? What to expect in 2021 from the EU's new 'Peace Facility'. Forum on the Arms Trade, 11 januari 2021. Zij schrijven: "By establishing this as an ‘off-budget’ facility, member states are circumventing EU treaties under which the EU budget cannot be used to provide arms. The type of arms envisaged as being suitable for transfer under the EPF include those frequently causing the most harm and most at risk of misuse and diversion in fragile contexts, such as small arms and light weapons (SALW) and their ammunition, armoured vehicles, etc." (..) "The initial focus of the EPF is likely to be in Africa, possibly in the Sahel, where Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania and Niger have set up a joint force known as the G5 with 5,000 troops to confront jihadists. Somalia and the Central African Republic have also been mentioned as potential beneficiaries."


donderdag 7 januari 2021

VS verlaten grote basis in Afghanistan

4 januari - Het VS-leger heeft een van hun grootste bases in Afghanistan ontruimd. Forward Operating Base (FOB) Shank in de provincie Logar, 120 km ten zuiden van Kaboel, telde ooit minstens 18.000 militairen. De laatste 300 VS-soldaten vertrokken vorige week. In februari - voorafgaand aan de overeenkomst tussen de VS en de Taliban - waren het er nog 600, vooral trainers. Luchtsteun bij operaties van het Afghaanse leger (4e regiment) kwam van de USAF op de vliegbasis Bagram en in Kaboel.
Bron: Tolo News (Tamim Hamid)

dinsdag 5 januari 2021

USAF stationeert Reaper drones in Roemenië (UPDATE)

4 januari - De Amerikaanse luchtmacht in Europa (USAFE) heeft bekend gemaakt dat MQ-9 Reaper bewapende drones en 90 luchtmachtmilitairen nu zijn gestationeerd op de Roemeense vliegbasis 71 in Campa Turzii. Ze zijn, totdat het squadron volledig operationeel is, ingedeeld bij het Detachment 1 van de 31ste Expeditionary Operations Group, die valt onder de 31ste Fighter Wing op vliegbasis Aviano in Italië. Deze opereert in heel Zuid-Europa. De basis in Transsylvanië, die dateert uit de Koude Oorlog, huisvest verder twee squadrons van de Roemeense luchtmacht met gemoderniseerde MiG gevechtsvliegtuigen (LanceR C) en twee squadrons Puma helikopters. Vliegtuigen van de US Air Force worden daar regelmatig ingezet. Ook de door contractanten gevlogen Reapers van het Detachment 2 52ste Expeditionary Operations Group van de Poolse vliegbasis Miroslawiec komen er regelmatig. Die worden dan in Roemenië gelanceerd en vanuit Polen gevlogen.
In januari 2020 vlogen Reapers tijdens de oefening Dacian Reaper vanaf Campia Turzii. Vanuit die lokatie hebben ze een beter bereik voor de Balkan en de Zwarte Zee als steun voor NAVO-operaties. In deze regio zijn Russische troepen gestationeerd in Abchazië en Zuid-Ossetië en hun marine is uiteraard actief in de Zwarte Zee.
Bronnen: Air Force Magazine (Brian W. Everstine), Stars and Stripes (John Vandiver)
UPDATE: 23 februari - Deze maand heeft de 25ste Attack Group, nu behorend tot het commando van de 432ste Air Expeditionary Wing voor het eerst operaties uitgevoerd voor European Command. Overigens kan de groep ook weer actief woorden voor Central Command (Midden-Oosten) waar hij eerst opdrachten voor uitvoerde.
Bron: Air Force Times (Diana Stancy Correll)

Operatie van VS-marine tegen Vietnamese claim in de Zuid-Chinese Zee

28 december - De geleide-wapen-destroyer John S. McCain van de Zevende Vloot van de VS heeft voor de tweede keer deze week een vrije navigatie operatie (FONOP) uitgevoerd in de Zuid-Chinese Zee. Maar deze keer was dit gericht tegen de Vietnamese claim op de Con Dao eilanden, 240 km ten zuiden van Ho Chi Minhstad (vroeger Saigon). De archipel bestaat uit zestien deels onbewoonde eilanden. Er zijn een aantal vissersdorpen. De VS vinden dat de eilanden niet dicht genoeg bij de Vietnamese kust liggen om te behoren tot de territoriale wateren. Op 22 december voer de McCain al langs de Spratley eilanden, waarop onder meer China aanspraak maakt.
Op 24 november had de McCain ook een FONOP uitgevoerd tegen Rusland in de Zee van Japan. Daar gaat het om de Russische claims op de Baai van Peter de Grote, de grootste baai in deze zee, die door Rusland wordt geclaimd als horend bij de territoriale wateren.
Bron: Stars and Stripes (Caitlin Doornbos).

maandag 4 januari 2021

Turkije leidt in 2021 de snelle interventiemacht van de NAVO

30 december - De snelle interventiemacht van de NAVO, de Very High Readiness Joint Task Force met een sterkte van 6400 (gevormd sinds 2014), zal in 2021 geleid worden door Turkije. Op 1 januari dragen de Polen het commando over. Een groot deel van de strijdmacht wordt gevormd door het NAVO-lid dat het commando voert. In dit geval levert Turkije 4200 militairen van het commando van de 66ste Gemechaniseerde Infanteriebrigade, die worden aangevuld met soldaten uit Albanië, Hongarije, Italië, Letland, Montenegro, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Engeland en de VS.
Afgelopen jaar werd Turkije nog getroffen door sankties van de VS, omdat het land het Russische luchtverdedigingssysteem S-400 had aangeschaft. Inmiddels staan deze luchtdoelraketten ook opgesteld bij het 15e en het 20ste Commando Raketverdediging (resp. in Istanboel en in het zuidoosten aan de grens met Syrië). Het is de bedoeling dat nog een derde eenheid wordt gestationeerd aan de kust van de Middellandse Zee.
Bronnen: UPI (Ed Adamczyck), Wikipedia

De Nimitz plotseling teruggehaald (UPDATE 3)

2 januari - Het vliegdekschip Nimitz (CVN 68) van de US Navy is vertrokken uit het Midden-Oosten naar de thuishaven in de staat Washington. 'Officials' bevestigden tegenover de New York Times op 31 december dat de waarnemend minister van defensie Miller het bevel had gegeven als een "de-escalerend signaal" ten opzichte van Iran. Er zouden extra gevechtsvliegtuigen en tankers naar Saoedi-Arabië en andere Golfstaten zijn gestuurd ter compensatie van de weggevallen vuurkracht van de Nimitz.
Het besluit zou volgens de New York Times als een verrassing zijn gekomen voor de legerleiding. De regionale Amerikaanse bevelhebber van Central Command, generaal McKenzie, had de carrier graag in de regio willen houden.
* Vanuit zijn gezichtspunt niet onlogisch, zo'n regionale commandant wil in het geval van een krisis zoveel mogelijk middelen tot zijn beschikking hebben.
Bron: The New York Times (Eric Schmitt)
UPDATE: 3 januari - Miller heeft zijn bevel herroepen! De Nimitz met zijn eskader blijft toch in het bevelsgebied van Central
Command.
UPDATE 2: 5 januari - Zuid-Korea heeft de destroyer Choe Yeong (DDH-981) naar de Straat van Hormoez gestuurd, nadat de Iranese Islamitische Revolutionaire Garde de Koreaanse tanker MT Hankuk Chemi in beslag had genomen en naar een Iraanse haven [verm. Bandar Abbas] had begeleid. Het schip wordt ervan beschuldigd chemische vervuiling te hebben veroorzaakt. De destroyer was al in de regio vanwege piratenbestrijding in de Golf van Aden en sinds vorig jaar ook vanwege maritieme veiligheid in de Golf van Oman en de Perzische Golf. Elke dag varen gemiddeld zes Zuid-Koreaanse schepen door de zeestraat.
Bron: Yonhap
AANVULLING: De Zuid-Koreanse destroyer gaat koopvaardijschepen begeleiden. De betrokken Cheonghae eenheid omvat ook een enterploeg voor de visit, board, search and seizure (VBSS) operaties. Het schip is bewapend met Mk 41 Vertical Launch Systems (VLS), die in totaal ruimte voor 64 geleide wapens hebben. Dit kunnen Standard Missile 2 Block III-A luchtdoelraketten of de Koreaanse Hyubmoo-3 kruisraketten voor aanvallen op landdoelen zijn, of de K-ASROC (Red Shark) voor onderzeebootbestrijding. Daarnaast worden Harpoon anti-scheepsraketten meegevoerd en zijn er een vijf-inch kanon plus RIM-116 en 30 mm Goalkeeper systemen voor nabijverdediging en hangars en platforms voor twee Lynx helikopters.
De Zuid-Koreanen benadrukken overigens dat konflikten moeten worden opgelost met diplomatieke middelen.
Bron: The Drive - The War Zone (Joseph Trevithick)