donderdag 31 januari 2013

Washington laat rekening zitten na Frans protest

20 jan. 2013 - In een mogelijk signaal aan Frankrijk dat ze bij de oorlogvoering in Mali hun eigen broek op moeten houden, dienden de VS in eerste instantie een rekening van tussen 17 en 19 miljoen dollar in voor de zeker 30 militaire transportvluchten die ze hebben verzorgd voor Operatie Serval. Na een ongebruikelijk heftig protest van Parijs, aldus de Wall Street Journal, heeft Washington inmiddels laten weten de rekening te laten zitten. Een Frans verzoek om ook gebruik te kunnne maken van de tankvliegtuigen van de VS is nog niet beantwoord.

Bron: The Wall Street Journal (David Gauthier-Villars, Adam Entous)

Update: Duitsland heeft weer een heel ander probleem met hun bijdrage aan het militaire luchttransport voor Operatie Serval. De Duitsers hebben een rode-kaarthouder geïnstalleerd bij het European Air Transport Command (EATC) in Eindhoven, de gezamenlijke pool van Europese NAVO-landen voor militair transport. De Duitse officier moet voorkomen dat de Duitse vliegtuigen worden beladen met Franse wapens.

Westen richt zich op de dreiging uit de woestijn

20 jan. 2013 - De aanval van een gewapende fundamentalistische groep op de gasinstallatie bij In Amenas in Algerije vestigt de aandacht op pogingen van het Westen om de aktiviteiten van groepen als al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM) te traceren en een halt toe te roepen. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken beschouwt nu Nigeria, Niger, Mauretanië, Algerije, Libië en zelfs Egypte als mogelijke doelwitten van de strijdgroepen.
De VS hebben al in 2010 Algerije geholpen bij het opzetten van een regionaal centrum voor het delen van inlichtingen in de Algerijnse stad Tamanrasset om de inspanningen de koördineren. De Britten willen samen met Afrikaanse landen een militaire basis inrichten aan de grens van Algerije en Mali, aldus een blauwdruk waar de Independent kennelijk enige inzage in heeft gehad.
Het Joint Special Operations Command van het Pentagon voert al enkele jaren geheime luchtverkenningen in de regio uit onder de kodenaam Creek Sand.
Bron: The Independent (Kim Sengupta, Brian Brady)
Update - Over de Algerijnse inlichtingendienst vertelde Robert Fisk al eerder in de Independent, dat tijdens de Russische interventie in Afghanistan de Algerijnen op verzoek van de Russen hun eigen mensen zouden hebben meegestuurd met de moedjahedien om te spioneren. Toen de Algerijnse strijders weer naar huis gingen kregen de spionnen opdracht om undercover bij de islamistische strijdgroepen te blijven. Tijdens de Algerijnse burgeroorlog zouden deze infiltranten zich ook aan wreedheden hebben schuldig gemaakt.

Nieuwe beschuldigingen tegen Britse troepen in Irak

19 jan. 2013 - Tijdens hoorzittingen vanaf 29 januari willen advokaten van 180 Iraakse slachtoffers nagaan of Engeland zich tijdens de oorlog tegen en bezetting van Irak heeft schuldig gemaakt aan schendingen van het internationaal recht op de punten van marteling en moord. De advokaten hopen onder meer aan de hand van opleidingsmateriaal en beleidsdokumenten aan te tonen dat de mishandelingen geen geïsoleerde incidenten waren, zoals de regering stelt, maar een systematische politiek.
Bron: The Guardian (Ed Vulliamy)

Handboek voor drone-aanvallen van CIA

19 jan. 2013 - De Washington Post heeft een artikel over een handboek (playbook) van de CIA voor de kontraterreuraanvallen met drones, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd.
In het geheime dokument wordt onder meer de procedure beschreven om namen toe te voegen aan de dodenlijsten, de juridische richtlijnen voor het uitschakelen van Amerikaanse burgers overzee en de toestemming die is vereist wanneer de CIA of het leger drone-aanvallen uitvoeren buiten oorlogszones.
Het vaststellen van het dokument is onder meer vertraagd door een intern debat over de zeer kontroversiële signature strikes, dat zijn drone-aanvallen die enkel gebaseerd zijn op verdacht gedrag, zonder dat de identiteit van de doelwitten bekend is.
Alle aanvallen in Pakistan vallen vooralsnog niet onder deze regels.
Bron: The Washington Post (Greg Miller, Ellen Nakashima, Karen DeYoung)

zondag 27 januari 2013

Steekpenningen bij fregatten voor Chili

19 jan. 2013 - De Chileense vertegenwoordiger van de Vlissingse marinewerf De Schelde (sinds 2000 in het bezit van Damen Shipyard Group) heeft volgens de Volkskrant steekpenningen betaald bij de verkoop van vier tweedehands fregatten aan Chili. Zeker 800.000 dollar belandde in de zakken van twee Chileense ex-officieren, vice-admiraal Patricio Basili en kapitein Juan Tapia Villalón van de materieeldienst van de Chileense marine. Guillermo Ibieta, de onlangs overleden vertegenwoordiger, had zelf 1,2 miljoen dollar commissie van De Schelde gekregen. De Volkskrant heeft zijn informatie onder meer van de officier van justitie die de zaak in Chili behandelt. De Schelde verrichtte extra werk aan de fregatten voor de Chilenen, zoals het aanbrengen van een helikopterdek, een operatie met de kodenaam Amstel. De krant schat de waarde van die order op 8 miljoen dollar. Het is niet duidelijk of De Schelde ook wist van de korruptie.
Het gaat om de fregatten Tjerk Hiddes, Jacob van Heemskerck, Witte de With en Abraham van der Hulst. Ze werden in 2004 door de Nederlandse staat voor 290 miljoen euro verkocht aan de Chileense marine. De Nederlandse regering doet de berichten uit Chili af als 'geruchten".
Er is bij een parallelle zaak tegen Chileense officieren die gaat over het lekken van staatsgeheimen, een tijd lang nog een opvallende persoon in beeld geweest: de militaire attaché van Zuid-Korea. Deze Pac Jong Lee kreeg tussen 2005 en 2009 elke maand voor 1000 euro aan pesos toegestopt van Ibieta. Voor dat geld zou Lee informatie hebben geleverd.
Een andere inlichtingenman die in de affaire figureert is generaal Lizárraga, de vroegere onderdirekteur van de Chileenes militaire inlichtingendienst DINE. Hij is geen verdachte meer in de fregattenzaak, maar was wel aanwezig toen de deal in 2004 met Ibieta, mensen van De Schelde (René Berkvens en Thijs de Jong) en direkteur materieel van de marine Peter van der Struis werd beklonken. Samen met Ibieta had Lizárraga opgetreden in een eerdere omkopingsaffaire in 1998, de deal met Leopardtanks, waarbij de RDM betrokken was.
Het weblog Explosive Stuff van de Campagne tegen Wapenhandel wijdt een kommentaar aan de affaire, waarin ze twijfels uiten over meer recente orders.
Bron: De Volkskrant (Gerard Reijn)

donderdag 24 januari 2013

VS bevestigen geheim rapport over gebruik chemisch wapen in Homs niet

17 jan. 2013 - Het State Department spreekt berichten van een van hun eigen diplomaten over een aanval met chemische middelen in Syrië tegen. The Cable, een blog van Foreign Policy onthulde het bestaan van een geheim telegram van het Amerikaanse konsulaat in Istanboel, dat tot de schokkende konklusie was gekomen dat Syrische regeringstroepen op 23 december in Homs een chemisch hallucinogeen middel dat bekend staat als Agent 15 hadden ingezet tegen rebellen. De Amerikanen hadden met eigen experts door middel van interviews een onderzoek ingesteld naar aanleiding van videomateriaal uit Homs van slachtoffers van de aanval. Maar volgens State was er in geen geval sprake van chemische wapens en was de verzamelde informatie bovendien "anekdotisch".
Het onderzoek  kwam tot de konklusie dat mogelijk een zwaar relbestrijdingsmiddel was ingezet zoals Agent 15. Die middelen zijn niet bedoeld om dodelijk te zijn, maar als ze in te grote hoeveelheden worden geïnhaleerd kan dat wel degelijk het effekt zijn.
Nadat onder meer CNN zich op het verhaal had gestort, bleken een aantal tegenstrijdigheden, waardoor niemand tot nu toe in staat is gebleken om de gebruikte stof te detekteren. Wired haalt ten slotte Raffi Khatchadourian van de New Yorker aan, als degene die komt met de meest geloofwaardige verklaring. Het zou kunnen gaan om een soort pesticide dat vergelijkbare symptomen opwekt als militaire strijdgassen en ook dodelijke gevolgen kan hebben. "Iemand heeft een primitief armeluis chemisch wapen gefabriceerd uit een landbouwgif dat algemeen verkrijgbaar is."
Inmiddels neemt de regering Obama het zekere voor het onzekere en stuurt duizenden gaspakken en bijbehorende uitrusting naar Jordanië en Turkije om de lokale troepen daarmee te trainen
Bron; Wired (Noah Shachtman)

Opstand in Mali na tien jaar antiterreurbeleid van de VS

17 jan. 2013 - Walter Pincus vraagt zich in de Washington Post af wat er mis is gegaan met de langdurige Amerikaanse inspanningen om het terrorisme in Mali te bestrijden. Mali maakte al vanaf 2002 deel uit van het Pan Sahel Initiative (PSI) dat onder meer bedoeld was voor bescherming van de grenzen en terreurbestrijding. In dat kader gingen special forces van EUCOM, het Amerikaanse bevel in Europa, de militairen van Mali trainen.
In 2005 werd het PSI vervangen door het Trans-Sahara Counterterrorism Partnership (TSCTP). Tussen 2005 en 2008 kreeg Mali rond 37 miljoen dollar van dit programma, meer dan de helft voor militaire uitgaven.
Een van de aktiviteiten van het TSCTP was Flintlock, een gezamenlijke oefening van de VS met de legers van Algerije, Tsjaad, Mali, Mauretanië, Niger, Senegal en Tunesië. Later kwamen daar Boerkina Faso, Marokko en Nigeria nog bij. Ook Nederlandse troepen deden er een aantal keren aan mee. Het is vooral een special forces oefening.
In Mali werd Flintlock gehouden in 2007 en 2008. In 2009 kreeg Mali in dit kader militaire uitrusting voor 5 miljoen dollar, waaronder 37 pick-up trucks met verbindingsapparatuur, geschikt voor woestijnoorlog. In 2010 leerde het Malinese leger hinderlagen leggen in de woestijn. In 2012 werd Flintlock in Mali afgeblazen vanwege problemen in het noorden. De Nederlandse mariniers gingen niet. Na de coup in maart werd de militaire samenwerking met de VS beëindigd. De coupleider had een flink aantal militaire kursussen in de VS met glans doorlopen.
Bron: The Washington Post

Inmiddels meldt defensie in Nederland dat er deze maand al weer 55 militairen van het Korps Commandotroepen (KCT) en het Korps mariniers naar Afrika vliegen voor Flintlock 2013, ook deze keer niet in Mali. Ze gaan samen trainen met kollega's in Senegal en Boerkina Faso. Vanaf 14 februari verplaatsen de meesten zich naar Mauretanië voor de afsluitende oefening. Het gaat allemaal door tot 8 maart. Nederland doet voor de zesde keer mee aan Flintlock.


Voor meer over de Nederlandse bijdrage aan Flintlock zie: Broekstukken, Nederlanders in War on Terror....in Afrika

Update: De Guardian voegt er aan toe dat de Toeareg-kommandanten van drie van de vier onderdelen van het Malinese leger die in het noorden aktief waren toen puntje bij paaltje kwam onmiddellijk overliepen naar de opstandelingen.met hun soldaten, wapens en uitrusting. Nog 1600 andere overlopers van het Malinese leger sloten zich daarna bij hen aan.
Coupleider Sanogo had deelgenomen aan het International Military Education and Training programma (IMET) van het Pentagon. Hij kreeg een basisopleiding in Fort Banning, Georgia, Engelse taalkursus in Lackland AFB, Texas, kursus inlichtingen in fort Huachuca, Arizona en een hogere opleiding bij de mariniers in Quantico, Virginia.
woensdag 23 januari 2013

Nieuw hoofdkwartier van special forces helpt Mexico bij strijd tegen drugs

17 jan. 2013 - Het Pentagon voert de hulp aan de Mexicaanse oorlog tegen drugs op met een nieuw hoofdkwartier voor speciale operaties in de VS, waar de Mexicaanse veiligheidstroepen gaan leren hoe ze de kartels moeten bestrijden. De pas gekozen Mexicaanse president Pena Nieto wil hiervoor een paramilitaire eenheid opzetten.
Special Operations Command-North komt bij het hoofdkwartier van Northern Command in Colorado. Een generaal komt aan het hoofd te aan van het trainingscentrum voor de Mexicanen, dat gemodelleerd is naar vergelijkbare centra in Irak en Afghanistan. Het nieuwe hoofdkwartier kan ook operaties leiden tijdens rampen of de Amerikaanse kustwacht helpen schepen met verdachte lading te onderscheppen.
De Amerikaanse special forces gaan geen operaties in Mexico uitvoeren, zo wordt benadrukt. Mexico verbiedt vrijwel zonder uitzondering dat Amerikaanse militairen of politiemensen op Mexicaans grondgebied wapens dragen, hoewel Amerikaanse kommando's in het verleden trainingsmissies in Mexico hebben uitgevoerd.
Bron: Associated Press (Kimberley Dozier)

Brute regimes gebruiken internettechnologie uit VS

16 jan. 2013 - De Canadese onderzoekgroep Citizen Lab van de Munk School of Global Affairs in Toronto heeft ontdekt dat allerlei regeringen systemen gebruiken van de firma Blue Coat Systems uit Sunnyvale in Californië. Zo werd vastgesteld dat Egypte, Koeweit, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een produkt van Blue Coat gebruikten voor digitale censuur. Bahrein, China, India, Indonesië, Irak, Kenia, Koeweit. Libanon, Maleisië, Nigeria, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Korea, Singapore, Thailand, Turkije en Venezuela gebruikten apparatuur die gebruikt kan worden voor het volgen en kontroleren van internetgebruikers.
Het Amerikaanse ministerie van handel deed in 2011 een onderzoek naar Blue Coat, omdat was gebleken dat Syrië hun apparatuur gebruikte om dissidenten te monitoren. Blue Coat verklaarde toen dat er niet geleverd was aan Syrië, maar aan een distributeur in Doebai.
Bron: Salon.com (Natasha Lennard)
Citizen Lab, Planet Blue Coat: Mapping Global Censorship and Surveillanmce Tools

Het Franse arsenaal in Mali

17 jan. 2013 - Wired beschrijft de belangrijkste wapens die Frankrijk in zet in Mali:
1. De Harfang, de Franse versie van de Israëlische Heron voor verkenning
2. De lichte Gazelle bewapende helikopter
3. De Mirage 2000D nachtbommenwerper
4. Het meer geavanceerde Rafale gevechtsvliegtuig (willen ze verkopen aan India)
5. De oude Mirage F-1CR verkenningsvliegtuigen
6. De KC-135 tankvliegtuigen
7. De C-17 zware transportvliegtuigen van Canada, Engeland en de VS
8. Het ingehuurde gigantische Antonov An-124 vrachtvliegtuig
9. De lichte pantserwagen Vehicule Blindé Leger - VBL (vergelijkbaar met Humvee)
10. De zwaardere pantserwagen ERC-90 met 90 mm kanon, waarvan de Franse denken dat het in elk geval meer vuurkracht heeft dan de wapens van de rebellen.
Bron: Wired - Danger Room (David Axe)

De prijs van de afschrikking

9 jan. 2013 - De Financial Times wijdt een beschouwing aan de modernisering van het Britse kernwapen. Tussen nu en 2016 moet Engeland beslissen of het zijn vier Vanguard kernonderzeeërs met elk 16 Trident II raketten aan boord gaat vervangen. Een van de Vanguards patrouilleert permanent in de Atlantische Oceaan met kernkoppen die een afstand van meer dan 11.000 km kunnen overbruggen.
De investering om de vier te vervangen kost 25 miljard pond en eet na 2020 zeker een derde van het materieelbudget van defensie op. De vroegere minister van defensie Michael Portillo (Cons.) spreekt klare taal. Hij vindt het Britse kernwapenarsenaal "volledig over de uiterste houdbaarheidsdatum. Het is noch onafhankelijk, noch wat voor middel ter afschrikking dan ook, omdat we te maken hebben met vijanden als de Taliban en al-Qaida, die je niet met kernwapens kunt afschrikken. Het is een enorme geldverspilling en gebeurt puur om redenen van nationaal prestige."
Bron: Financial Times (James Blitz)

vrijdag 18 januari 2013

VS verlagen status basis op Azoren

15 jan. 2013 - De VS-basis Lajes op de Azoren (Portugal), die vanaf de Tweede Wereldoorlog diende als plaats voor tussenlandingen en om bij te tanken voor militair verkeer vanuit Amerika, verliest zijn betekenis. Bijna 1000 VS-militairen en familie gaan eind van het volgend jaar naar huis. Er blijft alleen een kleine bezetting (160 koppen) over voor incidentele landingen. De besparing is 350 miljoen dollar voor een periode van tien jaar. Het grotere bereik van de bommenwerpers en een wereldwijd netwerk van tankvliegtuigen hebben de basis overbodig gemaakt.
Bron: The Washington Post (Craig Whitlock)

Bereidt Engeland zich voor op een nieuwe Falklandoorlog?

12 jan. 2013 - Volgens een artikel in de Sunday Telegraph bereidt de Britse defensietop scenario's voor om extra troepen naar de Falkland eilanden te sturen als voorbereiding op een referendum over de toekomst van de eilandengroep dat in maart zal worden gehouden. Het zou kunnen gaan om personeel van 16 Air Assault Brigade (8000 militairen van vijf infanteriebataljons) of de inzet van de Response Task Force Group van de marine om vlootoefeningen te houden in de zuidelijke Atlantische Oceaan. De planning gebeurt door Permanent Joint Headquarters in Northwoord (Londen). Engeland en Argentinië vochten in 1982 een oorlog uit over het bezit van de Falklands.
Bron: Sunday Telegraph (Sean Rayment)

Spoor van kogels leidt van de Afrikaanse oorlogen naar Iran

11 jan. 2013 - C.J. Chivers beschrijft in de New York Times een onderzoek naar kogels voor Kalashnikov die vanaf 2006 opdoken bij regeringstroepen en milities in onder meer Kenia, Oeganda en Zuid-Soedan. De munitie werd ook aangetroffen in Darfoer en Guinee (Conakry). De onderzoekers denken dat ze aan de hand van de fabrieksmerken op de kogels de herkomst kunnen terugvoeren tot de Industriegroep voor Munitie en Metallurgie, een onderdeel van het ministerie van defensie van Iran. Het is onduidelijk of het doel van de leveranties politiek of kommercieel is en zelfs of de munitie wel door de Iraanse overheid is geleverd, of bijvoorbeeld afkomstig is van diefstal of korrupte overheidsfunktionarissen.
Bron: The New York Times

Engeland wil wapenembargo Syrië verlichten

11 jan. 2013 - De Britse regering wil het wapenembargo tegen Syrië (deels?) opheffen, zo meldt de Evening Standard. Ze is namelijk van plan om honderden setjes nachtzichtapparatuur kogelvrije vesten en helmen te laten verschepen naar de Syrische rebellen. Omdat er in de EU een wapenembargo tegen alle partijen in Syrië van kracht is, moet hiertoe een nieuwe overeenkomst worden gesloten met de andere EU-landen. De laatste keer werd het embargo al met slechts drie maanden in plaats van een jaar verlengd en wel tot 1 maart a.s. Rond half februari moet er dus een deal tot stand komen die het ook mogelijk zou kunnen maken om de rebellen te bewapenen.
Bron: The Evening Standard (Nicholas Cecil)

Amerikaanse kernonderzeeër met averij in de Golf

10 jan. 2013- De periskoop van een nukleair aangedreven Amerikaanse onderzeeër Jacksonville met thuisbasis Pearl Harbor, is in de Perzische Golf in aanvaring gekomen met een ongeïdentificeerd schip, mogelijk een visser. De onderzeeër was onder water toen de periskoop plotseling werd afgescheurd. Het anonieme schip ging er als een haas vandoor en een opgeroepen P-3 Orion maritiem patrouillevliegtuig kon geen sporen meer vinden. De Jacksonville patrouilleert verder in de Golf.
Bron: Associated Press (Audrey McAvoy, Lolita C. Baldor)

Britse ontwikkelingshulp naar Ethiopische paramilitairen

10 jan. 2013 - De Guardian onthult aan de hand van een dokument van het Britse ministerie voor ontwikkelingshulp dat Engeland in het kader van een vijfjarenprogramma voor 'vredesopbouw' (totaal tussen 13 en 15 miljoen pond) geld geeft voor de training van veiligheidstroepen in de Ethiopische regio Ogaden. Dit is een gebied waar overwegend etnische Somaliërs wonen. Ogaden is ook de naam van een belangrijke clan in Somalië zelf.
Het gaat om de 'speciale politie' in de Ogaden die ook bekend staat als de Liyu police. Deze paramilitaire eenheid wordt gerekruteerd uit Somaliërs en vormt de harde kern van de Ethiopische kontraguerrilla in dit onrustige gebied. Ze worden beschuldigd van ernstige schendingen van de mensenrechten.
Bron: The Guardian (Ben Quinn)

dinsdag 15 januari 2013

Operatie Serval (interventie Franse leger in Mali)

De raid van de rebellen uit Noord-Mali lijkt gericht te zijn geweest tegen het vliegveld bij Sévaré in de buurt van de stad Mopti. Dit vliegveld is van belang om doelen in het noordelijk rebellengebied te kunnen verkennen en bestoken. Als het echter was gelukt om ook de stad Mopti zelf te bezetten had de weg naar de hoofdstad Bamako vrijwel open gelegen en de ambities van de rebellen zijn letterlijk grenzeloos. Vandaar dat paniek uitbrak toen de defensie van het deels door het Westen getrainde Malinese leger tegen de oprukkende kolonnes leek te verkruimelen. Een snelle Franse interventie, die overigens de indruk maakt al geruime tijd te zijn voorbereid, maakte voor het moment een einde aan de opmars van de rebellen. In een tweede fase werden vervolgens doelen in het achterland gebombardeerd. De rebellen hadden een antwoord, door bij verrassing een plaats in het zuiden in te nemen met een kolonne die vermoedelijk uit Mauretanië is gekomen.

Franse middelen:

• Een compagnie van het 21e regiment mariniers (200) aangevuld met een peloton van het Vreemdelingenlegioen uit Orange (bemanningen voor pantservoertuigen) verplaatst van Operatie Epervier in Tsjaad naar Bamako (hoofdstad Mali). Operatie Epervier heeft betrekking op de Franse militaire aanwezigheid in Tsjaad sinds 1986. De Fransen kwamen daar te hulp in een vergelijkbare situatie als nu in Mali, alleen zonder islamisten; ze zijn nooit meer weggegaan.
• Een compagnie van het 2e regiment mariniers uit Auvour in Frankrijk verplaatst naar Bamako. Deze eenheid maakt deel uit van de Franse snelle interventiemacht.
• Een veertigtal pantservoertuigen verplaatst van Operatie Licorne in Ivoorkust geëskorteerd door een helikopter naar Bamako.
• Lichte Gazelle gevechtshelikopters van het 4e helikopterregiment van de special forces in Pau. De helikopters zijn niet gepantserd en vrij kwetsbaar voor grondvuur, waardoor ook een Franse officier sneuvelde. Later werden ze aangevuld met de modernere Tigre gevechtshelikopters. De Gazelles waren gestationeerd in Ouagadougou (Boerkina Faso) in het kader van Operatie Sabre en opereren vanaf een vooruitgeschoven basis bij de grens. Door de huidige operatie is bekend geworden dat sinds 2010 Franse special forces aanwezig zijn in Mauretanië en Burkina Faso.
• Vier Mirage 2000D gevechtsvliegtuigen gestationeerd in N’Djamena (Tsjaad) en ondersteund door twee tankvliegtuigen C135.
• Vier Rafale gevechtsvliegtuigen verplaatst van de basis Saint-Dizier in Frankrijk naar Tsjaad van waaruit ze deel nemen aan de bombardementen van doelen in het achterland in Mali.
• Maritieme verkenningsvliegtuigen Atlantique 2 van de marine, vermoedelijk vanuit Dakar (Senegal).
• Twee Mirage F1 CR verkenningsvliegtuigen verplaatst van Tsjaad naar Bamako.
• Transportvliegtuigen C-130 Hercules en C-160 Transall
Update: 1 feb 2013 - De Atlantique2 is inmiddels ook ingezet als bommenwerper. Het vliegtuig is hiervoor sinds de zomer van 2008 gecertificeerd, aldus het blog Secret défense. De ATL2 kan zijn doelwit niet aanstralen en dus geen precisiebombardementen uitvoeren. Hij voert vier GBU-12 bommen van 250 kg mee.

Steun van bondgenoten:

Twee grote Britse C-17 Globemaster vliegtuigen zijn vanuit Afghanistan naar Europa verplaatst om de Fransen te helpen bij hun logistieke problemen. Luchttransport is momenteel een bottleneck bij het Franse leger. In de loop van het jaar moet die situatie verbeteren als de drie eerste nieuwe Airbus A400M in gebruik worden genomen. Een van de Globemasters kreeg overigens panne in Parijs.
Algerije heeft Frankrijk toestemming gegeven zijn luchtruim te gebruiken op weg naar Mali.
De Afrikaanse landen Benin (300), Boerkina Faso (500), Tsjaad (?), Niger (500), Nigeria (600), Senegal (500) en Togo (500) hebben toegezegd troepen te leveren. Wat hiervan terecht komt moet worden afgewacht en in elk geval zullen ze eerst getraind moeten worden. Het leger van Nigeria heeft grote problemen met de eigen rebellen.

Bronnen: Libération, Marianne, Le Monde, Le Figaro, Le Point, BBC, Christian Science Monitor


Een handzaam overzicht van de bijdrages van verschillende landen bij Associated Press.

Franse interventies in Afrika van de laatste tijd (Associated Press):

2013 Operatie Serval in Mali

2013 Poging om inlichtingenofficier te bevrijden in Somalië (mislukt)

2011 Oorlog tegen Ghadafi in Libië

2011 Interventie in Ivoorkust met tanks en helikopters om na verkiezingen de vorige president te verdrijven

2011 Poging om gijzelaars te bevrijden aan de grens van Mali en Niger (mislukt)

2009 Bevrijding van gijzelaars van piraten in Somalië (grotendeels gelukt)

2006 Steun aan de regering van Tsjaad tegen rebellen

2004 Interventie in Ivoorkust tegen het regeringsleger

Overzicht van gewapende groepen in Mali van al Jazeera waarbij opvalt dat er naast Toeareg en islamistische groeperingen ook anti-Toeareg milities zijn.

zaterdag 12 januari 2013

Wapens voor partijen in Syrische burgeroorlog

Het blog Broekstukken heeft een goed overzichtsartikel over wat er bekend is over de wapens die naar de verschillende partijen in de Syrische burgeroorlog gaan - zowel de regering als de rebellen. Ook een interview met Martin Broek bij Casus Belli.

Indonesische anti-terreureenheid doodt teveel verdachten

6 jan. 2012 - De door de VS en Australië financieel en technisch gesteunde Indonesische anti-terreureenheid Densus 88 van de politie heeft kritiek gekregen, nadat de laatste dagen zeven terreurverdachten zijn gedood. Densus 88 is opgericht na de bomaanslagen op Bali in 2002, waarbij 202 mensen omkwamen. Sindsdien zijn meer dan 70 verdachten (fundamentalisten) gedood. De politie verdedigt zich door te stellen dat de verdachten veelal explosieven "in gereedheid" hebben. De kritici zijn bang dat de gevolgde procedures juist bijdragen tot de rekrutering van nieuwe terroristen en de politie impopulair maken onder de islamitische bevolking die zich onder druk voelt komen. In sommige gevallen zouden verdachten in bijzijn van hun kinderen zijn gedood.
Bron: Associated Press

vrijdag 11 januari 2013

Saoedische vliegtuigen steunen Amerikaanse drone-aanvallen op Jemen

4 jan. 2013 - Saoedi-Arabië heeft gevechtsvliegtuigen ter beschikking gesteld om de Amerikanen te helpen bij hun drone-aanvallen op doelen van al-Qaida in Jemen. De Londense Times haalde een Amerikaanse inlichtingenbron aan die zei dat "sommige van de zogenaamde drone-operaties in feite operaties van Saoedi-Arabië zijn".
Bron: France 24

General Dynamics Canada krijgt NAVO-kontrakt voor AGS

4 jan. 2013 - General Dynamics Canada heeft een order voor 32 miljoen CA$ gekregen om het verbindingssysteem voor het Alliance Ground Surveillance (AGS) programma van de NAVO te maken. AGS moet de NAVO-kommandanten voorzien van een omvattend beeld van troepenverplaatsingen en doelen op de grond, vergelijkbaar met wat AWACS voor de luchtdoelen biedt. AGS bestaat uit vijf Global Hawk drones van Northrop Grunman, mobiele grondstations en kommandocentra waarvan het belangrijkste in Sigonella op Scilië komt, waar ook de Global Hawks en de maritieme drones van de VS zijn gestationeerd. GPS moet in november 2016 operationeel zijn en steunt dan NAVO-interventies en humanitaire missies.
Bron: General Dynamics Canada

Snellere troepenafbouw in Afghanistan overwogen

4 jan. 2013 - In de Wall Street Journal een beschouwing over de plannen ten aanzien van het tempo van de Amerikaanse terugtocht uit Afghanistan. Onder pressie van het Witte Huis zou het Pentagon nu alternatieve opties hebben uitgewerkt voor een kontingent van 3000, 6000 of 9000 Amerikaanse troepen na 2014. Eerder was sprake van tussen de 6000 en 15.000 troepen.
Er wordt inmiddels ook met de NAVO gesproken op basis van een formule waarbij de Amerikanen twee derde van de strijdmacht na 2014 leveren en de bondgenoten de rest.
De militairen prefereren nu de optie van 9000 die het mogelijk zou maken om de Afghaanse regering te beveiligen, een eenheid voor terreurbestrijding te plaatsen op minstens twee bases (vermoedelijk de luchtmachtbasis Bagram bij Kaboel en Kandahar) en beperkte training te geven aan het Afghaans leger (voornamelijk voor elitetroepen).
Als er eenmaal een beslissing is genomen over de sterkte na 2014, gaat het Pentagon een advies geven hoe daar te komen vanuit het huidige aantal van 66.000 troepen. Er zullen waarschijnlijk een flink aantal troepen beschikbaar moeten blijven voor de presidentsverkiezingen van (voorjaar?) 2014.
Bron; The Wall Street Journal (Adam Entous, Julian E. Barnes)

China stuurt patrouilleboot naar Zuid-Chinese Zee

28 dec. 2012 - De Chinese patrouilleboot Haixun 21, voorzien van een helikopterdek, is uitgevaren vanuit de zuidelijke haven Haikou (provincie Hainan) met bestemming Zuid-Chinese Zee. Het schip moet de aanspraken van China in dat gebied kracht bijzetten.
Bron: Associated Press

dinsdag 8 januari 2013

De interventieteams van de CIA

26 dec. 2012 - De Washington Post publiceert een gedetailleerd artikel over de Global Response Staff (GRS), een geheime paramilitaire beveiligingsafdeling van de CIA die is opgericht na 11 september. De aandacht op de GRS is gevestigd omdat twee van de Amerikaanse doden bij de aanval op het konsulaat in Benghazi tot de groep behoorden. Ook Raymond Davis, die vorig jaar in Pakistan een tijd lang in de gevangenis belandde na twee mannen te hebben gedood, hoorde bij de GRS.
De taak van de GRS is het beschermen van inlichtingenofficieren van de CIA tijdens hun werk bij terreurbestrijding. Het zou gaan om rond 125 paramilitairen die tegelijkertijd voor een paar maanden per jaar kunnen worden ingezet. De rest van hun tijd hebben ze vrij of trainen. Ongeveer de helft zijn freelancers, meest afkomstig van de special forces en de SWAT-teams (soort arrestatieteams van de politie). Ze bewaken ook geheime drone-bases en CIA-installaties in landen als Jemen, Libanon en Djibouti.
Bron: The Washington Post (Greg Miller, Julie Tate)

Patriots aanwijzing voor militaire zwakte Turkije?

28 dec. 2012 - Kadri Gursel van Al-Monitor wijdt een beschouwing aan de inzet van Patriot raketten door de NAVO in Turkije. De Amerikaanse Patriots komen in Gaziantep, de Duitse in Kahramanmaras en de Nederlandse in Adana. Ze worden in januari operationeel. Adana (met NAVO-luchtmachtbasis Incirlik) ligt op 100 km van de Syrische grens, Gaziantep op 60 km en Kahramanmaras op 150 km.
Volgens Gursel had Turkije geen ander optie. In de zomer van 2011 had het land besloten het Baath-regime in Syrië ten val te brengen. Daartoe werd een agressieve politiek gevolgd. De Syrische oppositie werd bewapend en tegen de wil van de westerse bondgenoten werd gepleit voor het kreëren van bufferzones en zelfs direkte interventie. Maar de politiek mislukte en Turkije blijkt zijn hand te hebben overspeeld. Het heeft geen middelen tegen Syrische raketten en moet nu bij de NAVO aankloppen. De militaire kapaciteit van Turkije blijkt achter te blijven bij de ambities. De toenadering tot de NAVO, die een logisch vervolg is op de ondertekening van het nieuwe strategisch koncept van de NAVO in november 2010 te Lissabon, is niet stabiel, omdat ze niet is gebaseerd op ideologische of strategische overwegingen, maar op een tekort schieten van kapaciteit.
In een eerdere uitzending van de Duitse radio NDR (15 dec. 2012, gevonden bij bits.de) wordt echter de Midden-Oosten expert Udo Steinbach aangehaald, die er vanuit gaat dat een militaire interventie in Syrië alleen nog een kwestie van tijd is. De partijen in de burgeroorlog zijn niet in staat het konflikt militair te beëindigen. De stationering van de Patriots moet in dit licht worden gezien. De NAVO-raketten zijn wel naar achteren opgesteld, maar ze zijn mobiel en kunnen in een paar uur naar de grens worden verplaatst. De voormalige Lufwaffe-generaal Hermann Hagena wordt geciteerd: "We hebben dat ook in de Irakoorlog van 2003 gezien, dat de Patriots in de praktijk achter de tankdivisies aan naar voren worden verschoven."
De Bundeswehr beschikt maar over een klein aantal van de moderne PAC-3 variant voor de Patriot, volgens kenners hebben ze er 24. Dat komt omdat ze razend duur zijn, een paar miljoen euro per stuk. Daarom worden ook oudere PAC-2 raketten meegenomen. Maar die hebben weer als nadeel dat ze tegen raketten maar marginaal inzetbaar zijn.
Een ander probleem is dat de Duitse Patriot-eenheden midden in een reorganisatie zitten. in plaats van drie squadrons zal er in de toekomst alleen nog maar het Flugabwehrraketen (Flarak)-Geschwader 1 in Husum zijn (met ploegen in Sanitz en Bad Sülze). Flarak-soldaten van deze eenheid zitten momenteel in Afghanistan als mentors en in Kosovo. Bovendien moet een groep beschikbaar blijven voor de NATO Response Force.
Bronnen: Al-Monitor (Kadri Gursel), NDR-info (Andreas Dawidzinski)


Frankrijk versnelt de militaire interventie in Mali

Frankrijk heeft de mariniersgeneraal Francois Lecointre benoemd tot hoofd van de European Training Mission die in Mali 3000 militairen gaat opleiden. 400 voornamelijk Franse troepen gaan vanaf volgende maand in Mopti en Ségou twee of drie zesweekse kursussen geven. Het is de bedoeling vaart te zetten achter de interventie tegen fundamentalistische strijdkrachten die het noorden van Mali in handen hebben.
Bron; The Guardian (Alex Duval Smith)

Israël: geen bewijs voor gebruik gifgas in Syrië

25 dec. 2012 - De Israëlische vice-premier Moshe Yaalon heeft via de legerradio zijn twijfels geuit over de berichten dat chemische wapens zouden zijn ingest tegen Syrische rebellen. "We hebben berichten van de oppositie gezien. Het is niet de eerste keer. De oppositie heeft er belang bij internationale militaire interventie uit te lokken," aldus Yalon. "Zoals de zaken er momenteel voorstaan, hebben we geen enkele bevestiging of bewijs dat (chemische wapens) al zijn gebruikt, maar we volgen natuurlijk bezorgd de verdere gebeurtenissen."
Bron: Reuters (Jeffrey Heller)