zaterdag 24 augustus 2013

VS versterken Zesde Vloot tegen Syrië

De VS hebben een vierde destroyer toegevoegd aan de Zesde Vloot in het oosten van de Middellandse Zee. De USS Ramage is daar aangekomen om de USS Mahan af te lossen, maar de Mahan zal voorlopig blijven. De USS Gravelly en de USS Barry blijven ook ter plekke. Al deze schepen zijn uitgerust met kruisraketten. Een salvo kruisraketten, eventueel in kombinatie met stand-off raketten van gevechtsvliegtuigen, is de meest genoemde mogelijkheid voor een militaire aanval van de VS op Syrië - als die komt. De doelen zouden de overbrengingsmiddelen voor chemische wapens kunnen zijn (artillerie en raketbases), kommandobunkers, verbindingscentra of hoofdkwartieren. Vermoedelijk niet de chemische wapens en depots zelf, omdat dit te gevaarlijk wordt geacht. Voorwaarde voor de VS zal een vorm van legitimatie zijn - zelfverdediging van de VS en bondgenoten of humanitaire interventie. Er zal wel de voorkeur worden gegeven aan een vorm van koalitie bij de aanval.
Bronnen; CNN (Chris Lawrence), New York Times (Marc Landler, Mark Mazetti, Alissa J. Rubin)

Update: 23 augustus - Het vliegdekschip USS Harry S. Truman is vorig weekend via het Suezkanaal naar de Rode Zee gevaren. Het blijft daarbij op schootsafstand van Syrië. De Truman en enkele eskorteschepen van het eskader zijn ook uitgerust met Tomahawk kruisraketten. De VS hebben sinds het voorjaar F-16's gestationeerd in Jordanië en ook op de Turkse basis Incirlik zijn Amerikaanse gevechtsvliegtuigen aanwezig.
Het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle is na een grote opknapbeurt operationeel en blijft voorlopig in Toulon. Verder heeft Frankrijk Rafale en Mirage gevechtsvliegtuigen gestationeerd in de Verenigde Arabische Emiraten.
Engeland heeft aanvalsonderzeeërs van de Trafalgar en Astute klasse met kruisraketten. Minstens één daarvan verblijft permanent in de Middellandse Zee. Britse gevechtsvliegtuigen zijn momenteel niet in de regio gestationeerd, maar kunnen indien gewenst worden ingezet vanaf de Britse bases op Cyprus [zoals Akrotiti], met instemming van de plaatselijke regering.
Bron: Reuters

Update 2: 25 augustus - Een eskader met het vlaggenschip van de Britse marine, het amfibisch transportschip HMS Bulwark met landingsvloot, de helikoptercarrier HMS Illustrious en twee fregatten (HMS Westminster en HMS Montrose) is op 12 augustus voor vier maanden vertrokken naar de Middellandse Zee. Het is de snelle interventiemacht van de Britse marine (Response Force Task Group). Het eskader kwam inmiddels in het nieuws vanwege de ruzie tussen Spanje en Engeland over Gibraltar waar de schepen een tussenstop zouden maken. Op dat moment verklaarde de Britse regering dat het ging om een al langer geplande routine-operatie: oefenen in de Middellandse Zee en daarna naar de Golf. Het eskader zou nu in de buurt van Albanië verblijven.
De USS Kearsarge, een amfibisch aanvalsschip van de Amerikaanse mariniers, zou opstomen naar de Jordaanse havenstad Aqaba aan de Rode Zee. Eveneens in Jordanië (Amman) vindt vanaf vandaag een driedaagse konferentie van de militaire commandanten van de Westerse coalitie plaats met Dempsey (Verenigde Staf-chefs), Lloyd J. Austin III (Centcom), Mishaal Zaben (Jordanië) en topgeneraals uit Saoedi-Arabië, Qatar, Turkije, Engeland, Frankrijk, Italië en Canada.
Bronnen: The Guardian (Patrick Wintour), The Telegraph (Tim Ross, Ben Farmer), BBC News, Stars & Stripes (Slobodan Lekic)

Update 3: 26 augustus - Britse gevechtsvliegtuigen en transportvliegtuigen (C-130) beginnen aan te komen op Akrotiri
Bron: The Guardian (Martin Chulov, Mona Mahmood, Julian Borger)

VS vergroten militaire voetafdruk in Azië


23 augustus - De VS willen een speciale maritieme taakgroep instellen om de VS-mariniers op de Australische basis in Darwin te ondersteunen. Een nieuwe parate amfibische groep (Amphibious Readiness Group - ARG) in de Pacific moet in 2018 de in staat zijn om de mariniers snel naar een oorlogszone of humanitaire inzet rond de Straat van Malakka, Zuid-Oost-Azië of het oostelijk deel van de Indische Oceaan te transporteren. Een ARG omvat standaard een amfibisch aanvalsschip dat feitelijk een klein vliegdekschip is met helikopters en vliegtuigen aan boord, dokschepen voor transport en landingsschepen. De nieuwe, vijfde ARG in de Pacific maakt deel uit van het Navigation Plan 2014-2018. Hij zal niet gestationeerd worden in Australië, maar mogelijk in Guam. Het aantal op basis van roulatie aanwezige Amerikaanse mariniers in Australië zal volgend jaar van 200 tot 1150 toenemen en daarna nog stijgen tot 2500 in 2016.
Andere ARG's zijn gestationeerd in de Middellandse Zee/Perzische Golf en in Japan (Sasebo en Okinawa)
Bron: The Australian (Cameron Stewart)

donderdag 22 augustus 2013

Schotten praten met NAVO over Trident

16 augustus - De Schotse regering heeft bevestigd dat ze besprekingen houdt met de NAVO over het Schotse NAVO-lidmaatschap in het geval van onafhankelijkheid. De regeringspartij SNP wil na het referendum van volgend jaar de onderzeeërs met Trident kernwapens het land uitzetten, maar volgens veel experts is dit onverenigbaar met het NAVO-lidmaatschap. De NAVO-funktionarissen hebben de Schotten nu uitgelegd dat een onafhankelijk Schotland niet automatisch lid blijft van de NAVO, maar de formele procedure voor het aanvragen van een nieuw lidmaatschap moet doorlopen. Bovendien moet Schotland de nukleaire strategie van de NAVO onderschrijven. In de praktijk zou een Schotse eis voor het verwijderen van de kernwapens tot gevolg hebben dat de NAVO eindeloos gaat treuzelen met de procedure. Ook zou de NAVO toegang eisen voor NAVO-schepen met kernwapens tot Schotse wateren. Voor dit dilemma gesteld is het mogelijk dat een SNP-regering het lidmaatschap dan niet zal aanvragen. Overigens zijn er NAVO-landen die geen kernwapens op hun grondgebied toelaten, zoals Denemarken. Ook Frankrijk heeft in het verleden niet toegestaan dat buitenlandse kernwapens op zijn grondgebied werden gestationeerd. Er is geen geschikte plek ten zuiden van de Schots-Engelse grens waar de Trident een nieuwe thuisbasis kan vinden.
Bronnen: The Telegraph (Simon Johnson), The Scotsman (Scott MacNab)

woensdag 21 augustus 2013

VS schorten militaire hulp aan Egypte in stilte op - of toch niet?

19 augustus - De regering van de VS heeft volgens The Daily Beast besloten om de meeste vormen van militaire hulp aan Egypte tijdelijk op te schorten, maar dit niet bekend te maken, omdat ze niet willen zeggen dat de machtsovername in Egypte een coup was. Er is formeel dit fiskale jaar (dat eindigt op 30 september) nog 585 miljoen dollar te besteden. Nog te leveren zijn tien Apache gevechtshelikopters van Boeing (Egypte heeft er al 35). Die zullen voorlopig niet vrijgegeven worden. Het is van belang, omdat de Apaches worden ingezet tegen rebellen in de Sinaï. Niet leveren beperkt de operationele kapaciteit van het Egyptische leger. Er zullen echter wel reserve-onderdelen geleverd worden.
Eerder was al bekend geworden dat de levering van een aantal F-16s was opgeschort. Daar heeft Egypte er al 200 van. Overigens heeft deze luchtmacht vrijwel een wereldrecord wat betreft F-16 ongelukken. Dat komt onder meer omdat de piloten maar een kwart van het aantal oefenuren maken van hun Amerikaanse kollega's.
Het informele, gedeeltelijke, tijdelijke embargo is door het Pentagon vervolgens weer ontkend: er wordt beslist van geval tot geval.
Ten slotte is het vliegdekschip Harry Truman met begeleidend eskader zonder incidenten door het Suezkanaal gevaren op weg naar de Arabische Zee. De officiële rol van het vliegdekschip is ondersteuning van de oorlog in Afghanistan. Ze vervangen in de Perzische golf de Nimitz. Volgens de Vijfde Vloot varen er elk jaar zo'n 35 tot 45 Amerikaanse marineschepen door het kanaal. Ze hebben speciale privileges, voorrang op de koopvaardij. Nu de route voor aftocht van het Amerikaanse leger uit Afghanistan via Pakistan weer open is, is deze verbinding van groot belang voor de exit naar de VS.
Bronnen: The Daily Beast (Josh Rogin), AFP, Wall Street Journal (Julian E. Barnes, Dion Nissenbaum)

Britse elitetroepen voeren geheime operaties uit tegen Taliban

18 augustus - Volgens de Telegraph, die zich onder meer baseert op een artikel in het blad Pegasus van het Britse Parachute Regiment, heeft een elite-eenheid van para's en mariniers sinds afgelopen januari in de Afghaanse provincie Helmand geheime operaties uitgevoerd tegen de Taliban en hun aanvoerlijnen. Dit ondanks dat eerder dit jaar de Britten officieel hun gevechtsoperaties daar hadden beëindigd. De naam van de eenheid van 150 militairen is de Special Forces Support Group (SFSG). Ze werken nauw samen met Afghaanse commando's van Task Force 444. Er zijn twee tot drie akties per week, onder meer tegen de bommenmakers van de Taliban en de aanvoerlijnen langs de grens met Pakistan.
Bron: The Telegraph (Ben Farmer)

Zuid-Korea houdt geheime oefening op betwiste eilanden

15 augustus - Zuid-Korea heeft zonder het op dat moment bekend te maken eind juni een eendaagse marine-oefening gehouden op de Dokdo-eilanden. De eilanden die door Japan Takeshima worden genoemd, worden opgeëist door beide landen. De oefening hield in dat een vloot van tien schepen, waaronder destroyers en onderzeeërs, samen met F-15K vliegtuigen moest verhinderen dat andere mogendheden aan land gingen op de eilanden. Zuid-Korea heeft momenteel een kleine politiemacht op de eilanden gestationeerd. De Koreanen hebben ook graag dat het Pentagon niet langer spreekt van de Japanse Zee, maar van de Oostzee
Bron: Stars and Stripes (Ashley Rowland)

woensdag 14 augustus 2013

Pentagon bereidt wijziging in kommandostruktuur voor

12 augustus - Het Pentagon is bezig met plannen voor een grote reorganisatie van de wereldwijde regionale kommando's. Defense News noemt een aantal opties die worden overwogen:
* Het kombineren van Northern Command (het thuisfront, Mexico en Canada) en Southern Command (Zuid-Amerika) tot een Americas Command of Western Command - handig voor drugsbestrijding.
* Opheffen van Africa Command en opsplitsing tussen European Command en Central Command (Midden-Oosten en West-Azië) - wellicht niet zo voor de hand liggend omdat AFRICOM pas in 2008 van EUCOM is afgesplitst.
* Uitbreiding van Pacific Command met Afghanistan en Pakistan ten koste van Central Command - met als voordeel dat India en Pakistan dan onder dezelfde legeraanvoerder vallen.
De reorganisatie zou meer dan 5000 personeelsleden kunnen besparen. Hij zou zijn beslag krijgen in het nieuw Unified Command Plan, een meestal om de twee jaar vernieuwd dokument dat voor het laatst in april 2011 is vastgesteld.
Bron: Defense News (Marcus Weisgerber)

Drie kernkoppen van Trident ontmanteld

11 augustus - Het monitoren van kernwapenkonvooien door aktivisten heeft aan het licht gebracht dat in 2012 vijf kernkoppen voor de Britse Trident van het nukleaire depot bij Coulport (Loch Long) bij Glasgow over de weg zijn vervoerd naar een installatie van de partikuliere Atomic Weapons Establishment (AWE) in Burghfield, Berkshire. Twee daarvan zijn opgekalefaterd en retour gestuurd naar Schotland. Maar de andere drie worden ontmanteld volgens een procedé waarbij ze niet meer opnieuw in elkaar kunnen worden gezet. Dat is althans bevestigd door het ministerie van defensie.
In juni 2011 had de regering bekend gemaakt dat het Britse kernwapenarsenaal met 45 zou worden gereduceerd tot "niet meer dan 180" in verband met internationale ontwapeningsverplichtingen. Ontmanteling van alle Tridents kost 146,4 miljoen pond.
De zwaar bewaakte konvooien tussen Coulport en Burghfield worden gespot door aktivisten van Nukewatch dat hierover jaarverslagen publiceert.
Bron: The Guardian (Rob Edwards)

Website van Nuclear Information Service

Wereldwijd netwerk van special forces stuit op enige weerstand

10 augustus - Een plan voor een wereldomspannend netwerk voor de speciale troepen van de VS en bondgenoten stuit op verzet van regionale Amerikaanse kommandanten en in het Congres, zo meldt de Army Times. Het idee van het hoofdkwartier van het Special Operations Command (SOCOM) in Tampa is om een formeel kader te scheppen waarin de Amerikaanse special operations forces (SOF - met een sterkte van 60.000 en binnenkort 72.000) samen met andere diensten en buitenlandse bondgenoten inlichtingen delen, trainen en operaties uitvoeren.
Men is van plan om hiervoor in Hawaii en Colombia regionale koördinatiecentra in te richten. Maar nu is de kommandant van het Southern Command van de VS (Zuid-Amerika) dwars gaan liggen. Er wordt - ook door senatoren - gevreesd voor dubbel werk en autonoom optreden van de special forces.
In het artikel wordt een vergelijking getrokken tussen dit plan en het opzetten van een NAVO-brede organisatie voor de special forces in Afghanistan. Afgelopen december is een NAVO-hoofdkwartier voor de SOF ingericht met 220 stafleden. Ook in 2012 is de Combined Joint Special Operations Task Force-Afghanistan opgericht die alle Afghaanse en NAVO speciale troepen onder een divisiekommando brengt.
Bron: Army Times (Paul McLeary)

Grote aanval, groot lek of grote paniek?

6 augustus - Paul Woodward van War in Context heeft een aantal sceptische kommentaren verzameld over de dreiging die leidde tot het sluiten van tientallen Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten en Afrika. Volgens Anthony Shaffer, een vroegere militaire inlichtingenofficier die nu voor het Center for Advanced Defense Studies werkt, is dit mogelijk "al-Qaida die aan de knoppen draait" om te kijken hoe de VS reageren.,
Ook Angelo Codevilla, een akademicus en voormalig staflid van Senaatskommissie voor de inlichtingendiensten, ruikt onraad. De ambassadesluitingen lijken er volgens hem vanuit te gaan dat de terroristen ofwel zonder acht te slaan op de interceptiekapaciteit van de NSA onder elkaar aan het kletsen zijn of dat ze de VS opzettelijk willen waarschuwen. Dat is in tegenspraak met alle ervaringen tot nu toe. "De terroristen die ons bijten kletsen niet en degenen die kletsen bijten niet." De les moet zijn dat de alom bekende kapaciteit van de NSA om slecht versleuteld elektronisch verkeer te onderscheppen en te manipuleren in kombinatie met een gebrek aan kwaliteitskontrole bij de inlichtingendiensten, de diensten overlevert aan doelwitten die bereid zijn ze te voeren met desinformatie.
Bronnen: War in Context, Library of Law and Liberty

woensdag 7 augustus 2013

Wat kost een no-fly zone?

6 augustus - In de Amerikaanse diskussie over scenario's voor een eventuele interventie in Syrié vliegen wat cijfers over tafel. De voorzitter van de Verenigde Chefs van Staven, generaal Martin Dempsey, had gesteld dat een no-fly zone voor Syrië een miljard dollar per maand zou kunnen kosten. In een artikel in McClatchy Newspapers worden wat getallen voor andere konflikten genoemd.
Zo kostte de no-fly zone boven Kosovo, van 24 maart tot 10 juni 1999, 1,775 miljard dollar. De no-fly zone in de oorlog met Libië kostte 4 miljard dollar, waarvan de VS rond 1 miljard voor hun rekening namen. No-fly zones boven Irak waren aanmerkelijk goedkoper, rond 88 miljoen dollar per maand. Maar misschien is dat berekend op basis van een al in de Golfoorlog van 1991 gedecimeerde luchtverdediging.
Bron: McClatchy Washington Bureau (Matthew Schofield)

Britse kernonderzeeërs lekken en vertonen barsten

3 augustus - Een rapport van de Britse Defence Nuclear Safety Regulator (DNSR), dat is opgepikt door de Daily Mail, onthult dat de bejaarde Britse kernvloot door inspekteurs is voorzien van de waarschuwing 'Kode Rood' nadat was ontdekt dat de reaktors en de nukleaire ladingen barsten vertoonden, er sprake was van radio-aktieve lekkage en een chronisch gebrek aan onderhoudsmonteurs. De oudste Trident boten zouden eigenlijk onmiddellijk uit dienst moeten genomen worden.
Eerder had een rapport van de liberaal-demokratische regeringspartij gekonkludeerd dat enkele miljarden pond bespaard kunnen worden door af te zien van het permanent op zee patrouilleren met de onderzeeërs, de zogenaamde Continuous At-Sea Deterrence (CASD). Varianten daarvan zijn: de inzet van een Trident alleen voor een beperkte periode tegen een geïdentificeerde tegenstander (focused deterrence), regelmatige maar niet zeer parate patrouilles (sustained deterrence), patrouilles met tussenpozen (responsive deterrence) of kernwapens in een lage staat van paraatheid houden (preserved deterrence). Op die manier kun je volstaan met minder dan vier boten, wat een besparing oplevert. De vredesbeweging CND kwam met een eigen rapport, The Real Alternative, waar in staat dat het niet vervangen van Trident 100 miljard pond kan opleveren.
Bronnen: Daily Mail (Mark Nicol), Guardian (Richard Norton Taylor)

Jaarverslag DNSR 2012/2013
Trident Alternatives Review, 16 juli 2013
CND, The Real Alternative, juli 2013

Russisch eskader arriveert in Cuba

3 augustus - Een Russisch marine-eskader komt vandaag aan in Havana. Het wordt geleid door de geleide-wapen kruiser Moskva, het vlaggeschip van de Zwarte Zeevloot, en bestaat verder uit de destroyer Vice-admiraal Kulakov (Udaloy-klasse) van de Noordelijke Vloot en de tanker Ivan Bubnov. De Russisch-Cubaanse militaire betrekkingen stonden op een zeer laag pitje sinds de sluiting van de elektronische afluisterpost bij Lourdes op 20 km van Havana in 2001. Er zijn de laatste tijd aanwijzingen dat Lourdes weer open zou gaan. Ook is er sprake van de opening van vliegbases voor de Russische strategische luchtmacht.
Rusland heeft inmiddels een groot deel van de uit de tijd van de Sovjet-Unie daterende schuld van naar schatting 30 miljard dollar afgeschreven.
Bron: RIA Novosti

dinsdag 6 augustus 2013

VS laten oefening Bright Star doorgaan

31 juli - De VS willen ondanks de machtsgreep in Egypte door het leger nog steeds half september de grote militaire oefening Bright Star in Egypte door laten gaan. Bright Star is een tweejaarlijkse oefening, die sinds 1981 (na de vredesakkoorden van Camp David tussen Egypte en Israël) wordt gehouden. Het wordt beschouwd als de belangrijkste snelle interventie-oefening in het Midden-Oosten, bedoeld om een vijandelijke greep naar deze strategische regio (oorspronkelijk had men daarbij de Sovjet-Unie op het oog) het hoofd te bieden. In 2011 werd Bright Star afgelast vanwege de Arabische lente.
Bron: Reuters (Phil Stewart)
Upsate: 15 augustus - President Obama heeft Bright Star alsnog afgelast.

VS omsingelen China met vliegtuigen

30 juli - In de Stars and Stripes legt generaal Herbert 'Hawk' Carlisle, hoofd operaties van de Amerikaanse luchtmacht in de Stille Oceaan, uit hoe hij van plan is de aanwezigheid van de USAF in Azië dit jaar dramatisch uit te breiden. "Het idee is simpel: omring China met Amerikaanse en geallieerde strijdkrachten, zoals het Westen destijds in de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie deed." Zo gaat de Amerikaanse luchtmacht naar de Australische bases Darwin (waar het ook al vol zit met mariniers) en Tindal, naar Chiangi East in Singapore, Korat air base in Thailand, een basis in India en mogelijk ook naar Kubi Point en Puerto Princesa op de Filipijnen en vliegvelden in Indonesië en Maleisië.
Intussen werkt de marine ook mee aan het netwerk van bases met kustslagschepen in Singapore. De mariniers zijn bezig oude vliegvelden uit de Tweede Wereldoorlog op te knappen in de Pacific. Dit zijn kale landingsbanen, zoals op Tinian (noordelijke Marianen). Het zijn reservebases voor als de aktieve bases onder vuur komen van Chinese raketten.
Bron: Stars and Stripes (John Reed)

Manilla wil luchtmacht en marine dichter bij Zuid-Chinese Zee plaatsen

28 juli - Volgens een vertrouwelijk regeringsrapport dat in handen is van Associated Press wil de Filipijnse regering lokaties van luchtmacht- en marineonderdelen verplaatsen naar de vroegere Amerikaanse basis in Subic Bay. Subic Bay is een natuurlijke diepzeehaven die de twee grote kustwachtschepen, die de Filipijnen onlangs van de VS hebben verworven, kan huisvesten. De minister van defensie heeft het bericht inmiddels bevestigd, maar er is wel een probleem. De kosten van reparatie en verbeteringen voor een luchtmachtbasis in Subic bedragen 119 miljoen dollar. Er wordt dus gezocht naar financiering.
Subic Bay ligt dichter bij de omstreden Zuid-Chinese Zee dan de bases die nu worden gebruikt. Zo stelt het rapport dat de reaktietijd van gevechtsvliegtuigen, die nu opereren vanaf Clark Air Base ten noorden van Manilla (eveneens een oude Amerikaanse basis) met meer dan drie minuten zal worden bekort.
Bron: Associated Press (Jim Gomez)
Update: 31 juli - Het lijkt te werken voor de Filipijnen. Washington heeft aangekondigd zijn militaire bijstand in het komende belastingjaar te verhogen van 30 miljoen naar 50 miljoen dollar. Sinds 2002 hebben de VS 312 miljoen militaire hulp aan de Filipijnen geschonken en diverse soorten materieel.
Bron: Reuters (Manuel Mogato)