donderdag 25 februari 2021

Vietnam versterkt zijn eilanden in de Zuid-Chinese Zee

22 februari - Volgens een rapport van het Centre for Strategic and International Studies (CSIS) heeft Vietnam de laatste twee jaar op de meeste van zijn bases in de Spratly archipel systemen voor lucht- en kustverdediging geïnstalleerd. Het zijn betonnen platforms die vaak zijn verbonden met een bunker. Op West Reef, waarvan de drooglegging plaatsvond tussen 2013 en 2016, zijn verbindingsmasten en administratieve gebouwen geplaatst. Op Sin Cowe, waar het projekt in 2019 begon, gaat het om een reeks verdedigingswerken aan de noordkant van het eiland. Op Pearson Reef en Namyit zijn radarkoepels en verschillende gebouwen verschenen. Op de Vietnamese buitenposten in de archipel zijn verder wapensystemen met een lange dracht geplaatst, waaronder kleine raketartilleriesystemen  EXTRA, die vanaf 2016 zijn gekocht van Israël. Deze zijn gemakkelijk in stelling te brengen en te camoufleren, ze hebben een bereik van 150 km en kunnen gelijktijdig verschillende doelen aanvallen. In combinatie met verkenningsdrones kunnen ze worden ingezet tegen doelen op zee en land.
Bron: South China Morning Post (Rachel Zhang)
Asia Maritime Transparency Initiative, Vietnam Shores Up Its Spratly Defenses. 19 februari 2021

woensdag 24 februari 2021

NAVO-oefening in onderzeebootbestrijding

22 februari - Vandaag is de jaarlijkse NAVO-oefening Dynamic Manta begonnen. De oefening in onderzeebootbestrijding speelt zich af in de Middellandse Zee voor de kust van Sicilië. De oefening duurt tot 5 maart met onderzeeërs, oppervlakteschepen, helikopters en patrouillevliegtuigen uit België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Spanje, Turkije en de VS. Dit jaar zijn een nucleair aangedreven onderzeeër van de US Navy (Los Angeles klasse) en het eskader van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle (op doortocht) van de partij. De oefening wordt geleid door de Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG-2) vanaf het Spaanse fregat Cristóbal Colón en is vooral van belang met het oog op Russische onderzeebootbewegingen.
Naast de Cristóbal Colón (F-105) zijn deelnemers het Turkse fregat Kemalreis (F-247), het Griekse fregat Kountouriotis (F-462) het Italiaanse fregat Virginio Fasan (F-591), allen van de SNMG-2, verder het Franse fregat Languedoc (D-653). Er zijn twee Italiaanse, een Turkse en een Griekse onderzeeër, twee P-8A maritieme patrouillevliegtuigen van de VS, Duitse en Griekse P-3C Orions, een Franse Atlantique 2 MPA en een Italiaanse AW101 helikopter voor onderzeebootbestrijding.
Bron: USNI News (Megan Eckstein)

dinsdag 23 februari 2021

Frans fregat ondersteunt embargo tegen Noord-Korea

22 februari - Het Franse fregat Prairial zal tot begin maart patrouilleren in de Oost-Chinese Zee als onderdeel van het bewaken van het VN-embargo tegen Noord-Korea. Het moet daar optreden tegen het overladen van goederen op volle zee naar Noord-Koreaanse schepen door embargobrekers. Dit is de tweede keer sinds 2019 dat een Frans marineschip patrouilleert in de Oost-Chinese Zee. Het embargo wordt uitgevoerd door de Japanse marine en kustwacht samen met andere landen. Op 19 februari nam de Prairial samen met de Japanse en Amerikaanse marine deel aan een oefening in het tanken van brandstof in zuidelijke Japanse wateren.
Daarnaast zijn op 18 februari het Franse amfibische aanvalsschip Tonnere en het fregat Surcouf uit de thuishaven Toulon vertrokken voor een drie maanden durende reis naar de Stille Oceaan. De schepen zullen twee keer de Zuid-Chinese Zee passeren en in mei meedoen met een gekombineerde oefening van de Japanse marine en de US Navy. In 2015 en 2017 voeren Franse oorlogsschepen ook door de Zuid-Chinese Zee.
Bronnen: Stars and Stripes (Hana Kusumoto), South China Morning Post (Amber Wang)

Vier Noorse F-35s tijdelijk gestationeerd op IJsland

19 februari - 130 Noorse luchtmachtmilitairen en -burgers en vier F-35 gevechtsvliegtuigen gaan begin volgende week naar IJsland om daar tot eind maart de geregelde patrouille-operatie voor de NAVO uit te voeren. Ze werken samen met de staf van het Combined Air Operations Centre in het Duitse Uedem en het Icelandic Control and Reporting Centre op vliegbasis Keflavik, waar de F-35s ook gehuisvest worden. Van 22 februari tot 5 maart zijn, als de weersomstandigheden het toestaan, oefeningen gepland in Akureyri en Egilsstaðir. Bij de Air Policing Mission van de NAVO komen drie keer per jaar vliegtuigen van de NAVO-partners naar Kevlavik voor een periode van drie tot vier weken.
Bron: Iceland Review (Gréta Sigríður Einarsdóttir)

vrijdag 19 februari 2021

Emiraten ontmantelen delen van basis in Eritrea

18 februari - Satellietfoto's (Planet Labs) geanalyseerd door Associated Press laten zien dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) delen van hun basis in Eritrea ontmanteld hebben na zich te hebben teruggetrokken uit de oorlog in Jemen (zomer 2019). Ze hadden daar vanaf september 2015 een haven en een landingsbaan van 3500 meter aangelegd. Er waren barakken, overdekte plekken voor vliegtuigen, hangars voor drones en een omheining. Vandaar werden zware wapens en Soedanese hulptroepen naar Jemen overgezet. Er waren Leclerc tanks, G6 gemechaniseerde houwitsers en BMP-3 amfibische gevechtswagens gestationeerd. Er was ook een modern veldhospitaal. Maar nu is materieel afgevoerd en zijn een aantal bouwwerken ontmanteld.
Eritrea had een leasekontrakt van 30 jaar met de Emiraten afgesloten voor de basis in Assab, een oude Italiaanse militaire installatie, 70 km van Jemen aan de andere kant van de Bab el-Mandeb (de ingang tot de Rode Zee). Er zijn nog wel gevechtshelikopters van de VAE zichtbaar op de basis.
Bron: Associated Press (Jon Gambrell)

Iran en Rusland oefenen in de Indische Oceaan

16 februari - De Iraanse en de Russische marine houden vanaf gisteren een gezamenlijke tweedaagse oefening in het noordelijk deel van de Indische Oceaan, gericht op de beveiliging van het handelsverkeer tegen piraterij en andere dreigingen. Van Iraanse kant doen zowel de marine (het fregat Jamaran, het korvet Nahdi, de raketboten Falakhan, Gardouneh en Tondar, de patrouilleboot Mahmudi en de hulpschepen Nazeri en Lavan) als de maritieme tak van de Revolutionaire Garde mee. De oefening heet Iran-Russia Maritime Security Belt 2021 en strekt zich uit over een lengte van 17.000 km. Van de Russische kant nemen het destroyer korvet Stoykiv (545), de tanker Kola en een helikopter deel. In 2019 hielden de twee landen een vierdaagse oefening van dit soort met China.
* De berichtgeving is gebaseerd op Iraanse en Azerbeidzjaanse bronnen. Wel neemt het Russische persbureau Tass deze berichten over. Eerder meldde Tass, dat in de Arabische Zee drie Russische marineschepen (het fregat Admiral Grigorovich, de patrouilleboot Dmitry Rogachyov en de sleepboot SB-739 op 15 en 16 februari deelnamen aan oefening Aman-21 die was georganiseerd door Pakistan met dezelfde doelstelling.
Bronnen: Al Jazeera (Maziar Motamedi), Associated Press, Caspian News (Bakoe, Orkhan Jalilov)

woensdag 17 februari 2021

NAVO wil trainingsmissie Irak uitbreiden (UPDATE)

16 februari - Een van de plannen die de NAVO-ministers van defensie deze week in Brussel virtueel willen bespreken, is de uitbreiding van de trainingsmissie voor het Iraakse leger van de huidige maximaal 500 militairen tot 4-5000, tenminste op het moment dat de coronakrisis dat toelaat. Volgens sekretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO moet de operatie zich over heel Irak gaan uitrekken op een groter aantal bases. Hij verwacht dat de ministers met het plan zullen instemmen.
De NAVO begon met de trainings- en adviesmissie in oktober 2018, eerdere plannen voor uitbreiding werden gedwarsboomd door corona en groeiende instabiliteit, vooral nadat de VS met een drone op 3 januari vorig jaar een Iraanse topgeneraal hadden gedood. Volgens diplomaten die spraken met Reuters zou de huidige Iraakse premier, de vroegere spionagechef Mustafa al-Kadhimi, positief staan tegenover de uitbreiding. Die diplomaten zeggen ook dat voor Irak de NAVO-missie met onder meer Britse, Turkse en Deense militairen onder leiding van een Deen aanvaardbaarder is dan een van de VS. De huidige activiteiten beperken zich tot Iraakse veiligheidsinstellingen en troepen die onder direkte kontrole staan van de Iraakse regering, zo luidt het bij Reuters. Het suggereert dat in de toekomst mogelijk ook milities getraind gaan worden.
Bron: Reuters (Robin Emmott)
UPDATE: 18 februari - De ministers hebben besloten de missie uit te breiden tot een sterkte van 4000.

Vertrek Bundeswehr uit Afghanistan zeer onzeker

15 februari - Het begint tamelijk onwaarschijnlijk te worden dat de Bundeswehr zich zoals eerder aangekondigd eind april zal terugtrekken uit Afghanistan. 1 mei is de datum dat volgens het vorig jaar tussen de VS en de Taliban gesloten akkoord de VS-troepen zouden weggaan en in dat geval zouden de andere NAVO-landen meegaan. Maar de nieuwe regering Biden is gaan twijfelen of de veiligheidssituatie dit scenario toelaat en wil de zaak eerst nog eens goed bekijken. Een NAVO-ministerskonferentie bekijkt deze week de zaak, maar zal vrij zeker in de pas blijven lopen bij de VS.
Het huidige mandaat van de Bundeswehr loopt tot 31 maart en zal dus zeker verlengd moeten worden. Een verlenging tot eind dit jaar ligt in de rede, mede omdat er in september in Duitsland verkiezingen zijn en men de nieuwe regering, die er dan ook nog niet direkt is, niet te veel wil binden. Een en ander kan problematisch worden als de datum 1 mei verstrijkt zonder dat de VS-troepen weg zijn. Als er voor die tijd geen diplomatieke doorbraak is zou de oorlog hervat kunnen worden in alle hevigheid (aanvallen op NAVO-troepen zijn het afgelopen jaar grotendeels uitgebleven, de burgeroorlog gaat echter onverminderd door). Het huidige mandaat heeft een plafond van 1300 militairen, terwijl er nu 1100 Duitsers aanwezig zijn (1000 in Mazar-i-Sharif en 100 in Kaboel). Dat laat dus enige ruimte voor versterking. Momenteel worden in Duitsland 380 militairen hiervoor paraat gehouden op basis van een waarschuwingstijd van 30 dagen. Ook aan Nederland is gevraagd om een extra bijdrage voor force protection (troepenbescherming). Defensie heeft bekend gemaakt hiervoor 80 extra 
militairen in gereedheid te houden (vooral infanteristen van Commando Landstrijdkrachten). Er zijn nu 150 Nederlanders in (noord-)Afghanistan voor training van en advies aan het Afghaanse lege.
Bronnen: Blog Augen Geradeaus!, Defensie.nl

dinsdag 16 februari 2021

Landmacht schaft diepladers aan voor strategisch transport

5 februari - Het Nederlandse leger heeft 70 dieplaadspoorwagons besteld voor strategisch transport over 2000 km naar de oostflank van de NAVO en oefeningen in landen als Polen en Hongarije. De landmacht wil tegenwoordig niet alleen rupsvoertuigen, maar ook wielvoertuigen per spoor kunnen veroveren. Wielvoertuigen kunnen in principe ook in kolonnes over de weg rijden, maar de weerzin hiertegen in Duitsland is groter geworden (milieubelasting, verkeershinder). Veel materieel van de landmacht is 'buiten profiel' en moet op speciale platte spoorwagons geladen worden. Uit de tijd van de Koude Oorlog beschikt defensie nog over 248 platte wagons die destijds nodig waren om de landmacht naar het strijdtoneel op de Duitse laagvlakte te vervoeren. De Defensie Materieel Organisatie (DMO) schat dat er om in krisistijd een brigade in drie slagen naar de grens van het NAVO-gebied te brengen er naast de 70 nu bestelde nog 130 diepladers nodig zijn. Daar is momenteel nog geen financiering voor.
* In de Koude Oorlog werden bij verschillende Nederlandse kazernes zogenaamde raccordementen aangelegd. Dit zijn plaatsen waar militaire voertuigen op de platte wagons gereden kunnen worden. Raccordementen werden gebouwd in Amersfoort, Assen, Harde en Oirschot, plaatsen waar tankbataljons en pantserinfanterie was gelegerd.
Bron: Defensiekrant 2021/4 (André Twigt)
ZIE OOK: Vervoer van Nederlandse/NATO militaire voertuigen. Voor en tijdens de Koude Oorlog. Sleutelspoor

maandag 15 februari 2021

Oekraïne wil twee nieuwe vlootbases aan de Zwarte Zee

10 februari - Oekraïne heeft plannen voor twee nieuwe marinebases. De ene komt aan de Zwarte Zee en de andere aan de Zee van Azov, een water dat verbonden is met de Zwarte Zee. In de Zee van Azov speelde zich in 2018 een kortstondig gewapend treffen af tussen de Russische en de Oekraïense marine. In de Straat van Kerch opende de Russische marine het vuur en nam een aantal Oekraïense bemanningsleden gevangen. Volgens premier Shmyhal van de Oekraïne (op bezoek bij het NAVO-hoofdkwartier in Brussel) zal Engeland het projekt financieel ondersteunen.
De US Navy oefent sinds januari met de Oekraïense marine en NAVO-partners in de Zwarte Zee. Op 9 februari was er een geïntegreerde luchtmacht- en marineoefening van de destroyers Porter en Cook met een maritiem verkenningsvliegtuig P-8A en twee Turkse fregatten en F-16s. De destroyers zijn inmiddels weer vertrokken.
De US Air Force heeft vorige maand in Roemenië permanent MQ-9 Reaper drones gestationeerd op vliegbasis Campia Turzii. Ze kunnen verkenningen boven de Zwarte Zee uitvoeren.
Bron: Stars and Stripes (John Vandiver)

zaterdag 13 februari 2021

Parate groep US Navy met mariniers in de Perzische Golf

9 februari - De amfibische parate groep (ARG) van de Makin Island (LHD-8) met de geleide-wapen-kruiser Port Royal (CG-73), het bevoorradingsschip Carl Brashear (T-AKE-7) en delen van de 15e Marine Expeditionary Unit (MEU) zijn gisteren via de Straat van Hormoez de Perzische Golf ingegaan. Ze zullen daar steun bieden aan Operation Inherent Resolve (Irak en Syrië) en Operation Enduring Freedom (Horn of Africa). Op 5 februari had het amfibische transportdok Somerset (LPD-25) eveneens de tocht door de zeestraat gemaakt. Het derde schip van de ARG, de San Diego (LPD-22) was al sinds eind januari in stilte actief in de Perzische Golf en vertrok vandaar gisteren naar de Golf van Oman.
Bronnen: UPI (Christen McCurdy), USNI News (Sam LaGrone)

donderdag 11 februari 2021

De Roosevelt en de Nimitz voeren een dubbeloperatie uit

9 februari - Het eskader van het vliegdekschip Theodore Roosevelt (Carrier Strike Group 9) en dat van de carrier Nimitz (CSG 11) hebben vandaag een gezamenlijke operatie uitgevoerd in de Zuid-Chinese Zee. Vorig jaar deden ze op 21 juni hetzelfde, maar dan in de Filipijnse Zee. In juli 2020 voerde het vliegdekschip Ronald Reagan en de Nimitz twee gezamenlijke operaties uit in de Zuid-Chinese Zee. Dubbele operaties zoals deze komen vaker voor en dienen de paraatheid en de geloofwaardigheid voor bondgenoten en tegenstanders (China). Enkele dagen geleden voer de destroyer John S. McCain langs de betwiste Paracel-eilanden in dezelfde regio. Dit was de eerste 'vrije navigatie operatie' (FONOP) onder de regering Biden.
CSG 9 bestaat uit de Roosevelt (CVN 71) met zijn Carrier Air Wing 11, de geleide-wapen-kruiser Bunker Hill (CG 52), Destroyer Squadron 23 en de geleide-wapen-destroyers Russell (DDG 59) en John Finn (DDG 113).
CSG 11 bestaat uit de Nimitz (CVN 68) met Carrier Air Wing 17, de geleide-wapen-kruiser Princeton (CG 59), de geleide-wapen-destroyer Sterett (DDG 104) en Destroyer Squadron 9.
Deze twee voeren nu bij de vooruitgeschoven Zevende Vloot (thuishaven in Japan), die beschikt over tussen de 50 en 70 schepen en onderzeeërs, waaronder het vliegdekschip Ronald Reagan. De Nimitz was tot vorige week in het Midden-Oosten en is op de weg terug naar de VS (de staat Washington).
Intussen maakte Frankrijk bekend dat zijn nukleaire aanvalsonderzeeër Émeraude (S604) en het bevoorradingsschip Seine een inzet in dezelfde regio hadden afgerond. Ze waren sinds september in de Pacific en de Indische Oceaan. De Émeraude had eerder Australië en Guam bezocht en geoefend in onderzeebootbestrijding (ASW) met de US Navy en de Japanse marine.
Bronnen: NPR (Scott Neuman), Navy.mil (persbericht Pacific Fleet), USNI News (Xavier Vavasseur)

Een trilaterale in de Arabische Golf

4 februari - Het Destroyer Squadron 50 en Task Force 55 van de VS-marine, de Oostelijke Vloot van de Saoedische marine en het Britse Maritime Component Command (met een mijnenveger) hebben van 20 tot 29 januari in de Arabische Golf de marine-oefening Nautical Defender 21 doorgevoerd onder regie van Central Command. Het was een trilaterale geïntegreerde oefening van luchtoperaties en marine - een primeur. De luchtstrijdkrachten zijn hierbij ondersteunend. Het was de zevende keer dat Central Command dit soort oefening met de coalitiepartners hield. Vertrekpunt was de marinebasis King Abdul Aziz van de Saoedische Oostelijke Vloot in Jubail. Vorig jaar november voerden deze coalitiepartners al een oefening in mijnenbestrijding uit.
Bronnen: UPI (Christen McCurdy), Arab News

maandag 8 februari 2021

Task force in Mali uitgebreid met Zweedse troepen

5 februari - Zweedse soldaten vechten nu mee in de door Frankrijk geleide special forces Task Force Takuba in Mali. Vorig jaar juni keurde het Zweedse parlement de inzet van maximaal 150 militairen (een compagnie) goed met eventueel versterkingen tot een sterkte van 100. Het mandaat loopt tot 31 december van dit jaar. Ze worden ondersteund door drie Black Hawk UH-60 helikopters en een medisch team en zijn gestationeerd in de regio Liptako, het onrustige grensgebied van Mali met Niger en Burkina Faso. Naast Fransen zijn er verder Esten (in Gao) en Tsjechen (in Menaka, samen met de Fransen) bij de taakgroep, die Malinese soldaten moet opleiden en begeleiden in het gevecht met verschillende gewapende groepen. De Zweden hebben in principe een ondersteunende rol als snelle interventie-eenheid (rapid response), volgens een Franse militaire woordvoerder.
Bronnen: AFP, Space War

VS oefenen samen met Australië en Japan op Guam

7 februari - Tot 19 februari voeren de VS, Australië en Japan op het eiland Guam in de Pacific de oefening Cope North 2021 uit om de kwetsbaarheid voor een aanval van Rusland of China te verminderen. Voor het eerst worden er daarbij  naast F-16s ook  F-35A Joint Strike Fighters op vliegbasis Andersen op Guam gestationeerd. Een doel is om de luchtmacht te oefenen bij het vliegen vanaf primitieve startbanen met beperkte faciliteiten. Door verspreiding hoopt men een moeilijker doel te vormen voor aanvallen. De baan op het noordwestelijke vliegveld van Guam in de jungle is 2400 meter lang met een beperkte taxibaan en geen permanente luchtverkeerskontrole. Het wordt momenteel gebruikt door helikopters en C-130 Hercules vrachtvliegtuigen. Het concept dat centraal staat bij de oefening is Agile Combat Employment (ACE), de manier om aanvallen op logistieke aanvoerlijnen, depots en bases het hoofd te bieden.
Vorig jaar deden aan deze oefening 2500 militairen en bijna 100 vliegtuigen mee.
Bronnen: South China Morning Post (Teddy Ng), Breaking Defense (Theresa Hitchens)
Modernste VS-destroyer komt aan in Japan

4 februari - De geleide-wapen-destroyer Rafael Peralta van de US Navy is aangekomen in zijn thuishaven Yokosuka in Japan. Het schip is van een nieuw type met het Aegis Baseline 9 gevechtssysteem, twee MH-60 Seahawk helikopters en verbeterde raketverdediging. In 2018 had de vlootbasis al de destroyer Milius erbij gekregen. Er zijn nu zeven geleide-wapen-destroyers op de basis, naast de twee genoemde de Barry, de Cutis Wilbur, de Benfold, de John S. McCain en de Mustin,Verder zijn er drie kruisers, de Antietam, de Shiloh en de Chancellorsville, het vliegdekschip Ronald Reagan en het commandoschip Blue Ridge.
* Deze vlootopbouw is vooral gericht tegen China
Bron: Stars and Stripes (Catlain Doornbos)

Israël en de VS houden oefening Juniper Falcon

4 februari - Het Israëlische leger en het European Command van de VS houden deze week de oefening Juniper Falcon die gericht is op de dreiging van een aanval met ballistische raketten en andere luchtaanvallen. Vanwege Corona vindt de oefening op afstand plaats in Israël en Duitsland. Dit is mogelijk de laatste keer in de twintig jaar dat de oefening op deze manier wordt gehouden, omdat Israël voortaan onder het gebied gaat vallen dat bestreken wordt door het regionale commando Central Command (het Midden-Oosten, maar tot en met Afghanistan). De oefening wordt sinds 2001 in het algemeen elke twee jaar gehouden, de laatste keer was in 2019. In de andere jaren vond de oefening Juniper Cobra plaats. Het verschil is dat bij Falcon ook de aankomst van de VS-troepen geoefend wordt, bij Cobra zijn die al ter plaatse als de oefening begint. Vanaf wanneer Israël overgaat naar CENTCOM (een besluit van de regering Trump) is nog onduidelijk.
Bron: The Times of Israel (Judah Ari Gross)

vrijdag 5 februari 2021

Zware VS-bommenwerpers voor het eerst ingezet in Noorwegen

2 februari - Voor het eerst verplaatst de US Air Force een expeditionair squadron met B-1 strategische bommenwerpers naar Noorwegen. De vliegtuigen met 200 luchtmachtmilitairen uit Texas komen aan op de vliegbasis Orland aan de Noorse westkust, waar de Noorse luchtmacht een aantal F-35 gevechtsvliegtuigen heeft gestationeerd. De (tijdelijke) inzet van de B-1 valt binnen de nieuwe arctische strategie van de VS-luchtmacht. Tot nu toe werden deze trainingsmissies in Europa vanuit Engeland of vanuit de VS zelf gevlogen. Tijdens de Koude Oorlog mochten bommenwerpers als de B-52 niet van Noorse bases gebruik maken omdat ze kernwapens kunnen meevoeren. De B-1 kon dat oorspronkelijk ook, maar werd in de jaren negentig geconverteerd voor conventionele munitie.
Vorige maand werden de mariniersoefeningen (koud weer) Rein I en Joint Viking met 3400 militairen uit Noorwegen, de VS, Engeland, Nederland en Duitsland afgelast vanwege Corona. Op 400 na waren ze al aangekomen in Troms aan de Barentszzee, daaronder 1000 uit de VS.
Bronnen: Stars and Stripes (Jennifer H. Svan), Military.com (Gina Harkins)

EU lanceert projekt voor maritieme samenwerking in de Golf van Guinee

26 januari - De Raad van de Europese Unie heeft besloten een nieuw projekt voor maritieme samenwerking te gaat uittesten in de Golf van Guinee. De Co-ordinated Maritime Presences (CMP) heeft als doel beelddata en analyses van de marines van de lidstaten uit te gaan wisselen in regio's waar de EU belangen heeft. Als proefprojekt (pilot) is de Golf van Guinee uitgekozen, een gebied met een kustlijn van 6000 km lang van Senegal tot Angola. Deze regio heeft te maken met veiligheidsproblemen zoals piraterij, illegale visserij en wapensmokkel. CMP valt binnen een bredere maritieme strategie die de bedoeling heeft de zichtbaarheid van de EU-marines in diverse regio's te vergroten, zo blijkt uit de tekst van het besluit van de Raad.
Bij CMO blijven de marineonderdelen ondergeschikt aan de nationale bevelslijnen van de deelnemende landen, maar wisselen informatie uit. Bij de Militaire Staf van de EU in Brussel is een coördinatiecel. Het is de bedoeling dat CMF ook ingevoerd gaat worden bij twee bestaande marine-operaties van de EU in de Hoorn van Afrika (piraterij) en de Middellandse Zee (wapenembargo Libië). De operatie in de Straat van Hormoez lijkt nog niet hiervoor in aanmerking te komen.
Bronnen: Janes's Defence Weekly (Brooks Tigner), Safety4Sea, Conclusie van de Raad van de Europese Unie over CMF

dinsdag 2 februari 2021

Grote oefening van 82ste Airborne met Braziliaanse troepen

1 februari - Het 3e Brigadegevechtsteam (de zogenaamde Panterbrigade) van de 82ste Airborne Divisie houdt met 200 parachutisten van het Braziliaanse leger een tiendaagse gevechtstraining in snelle interventie op het Joint Readiness Training Center (JRTC) in Fort Polk, Louisiana.
Van de 82ste nemen 4000 parachutisten en 500 stuks materieel deel. Ook delen van de 82ste Combat Avuation Brigade (helikopters) en de gevechtsondersteunende troepen van de divisie zijn betrokken. De oefendeelnemers simuleren een snelle interventie over grote afstand. Het gaat om een gecombineerde alarmoefening, een verplaatsing en een gevechstoefening..Er wordt geoefend in het beladen van C-17 en C-130 vliegtuigen en luchtmobiele operaties met UH-60 en CH-47 helikopters.
Bronnen: The Pilot, Sandhills Sentinel

Vliegdekschip Nimitz op weg naar de VS

1 februari - Het vliegdekschip Nimitz (CVN-68) van de VS-marine is op weg naar de VS na een inzet van bijna acht maanden, waarbij het schip meest in de Golf van Oman en het noorden van de Arabische Zee verbleef. Vanochtend voer het schip ten westen van India. Tegen het eind van de maand kunnen ze terug zijn in de VS, als er verder geen activiteiten zijn. De parate amfibische groep (ARG) van de Makin Island met een squadron F-35 Joint Strike Fighters van de mariniers ligt nog voor de Somalische kust. Aan de Oost-Aziatische kant zijn verder twee vliegdekschepen van de VS, de Ronald Reagan met een vaste standplaats in Japan en de Theodore Roosevelt.
Bron: USNI News (Sam Lagrone)

maandag 1 februari 2021

VS verplaatsen vier B-52's naar Guam voor 'strategische afschrikking'

1 februari - Een taakgroep van vier B-52H zware bommenwerpers is op 28 januari aangekomen op het eiland Guam in de Stille Oceaan. Ze horen bij het 96ste Bomb Squadron van vliegbasis Barksdale in Louisiana. Ze worden gestationeerd op de vliegbasis Andersen op het eiland, een overzees gebiedsdeel van de VS, en hebben als taak 'strategische afschrikking', volgens een verklaring van de US Air Force. Het laatst was het 96ste met een taakgroep in december 2018 op het eiland. Een task force van het 9e Expeditionary Bomb Squadron uit Texas met 200 luchtmachtmilitairen werd afgelopen oktober op Guam gestationeerd. Hoe lang de B-52s nu blijven is niet bekend. In de vijftien jaar voor 2018 waren er permanent strategische bommenwerpers daar, maar in het kader van de onvoorspelbaarheid werd deze aanpak losgelaten.
Vanaf Guam is de Zuid-Chinese Zee beter bereikbaar dan vanuit de VS zelf.
Bron: Stars and Stripes (Caitlin Doornbos)