woensdag 17 februari 2021

Vertrek Bundeswehr uit Afghanistan zeer onzeker

15 februari - Het begint tamelijk onwaarschijnlijk te worden dat de Bundeswehr zich zoals eerder aangekondigd eind april zal terugtrekken uit Afghanistan. 1 mei is de datum dat volgens het vorig jaar tussen de VS en de Taliban gesloten akkoord de VS-troepen zouden weggaan en in dat geval zouden de andere NAVO-landen meegaan. Maar de nieuwe regering Biden is gaan twijfelen of de veiligheidssituatie dit scenario toelaat en wil de zaak eerst nog eens goed bekijken. Een NAVO-ministerskonferentie bekijkt deze week de zaak, maar zal vrij zeker in de pas blijven lopen bij de VS.
Het huidige mandaat van de Bundeswehr loopt tot 31 maart en zal dus zeker verlengd moeten worden. Een verlenging tot eind dit jaar ligt in de rede, mede omdat er in september in Duitsland verkiezingen zijn en men de nieuwe regering, die er dan ook nog niet direkt is, niet te veel wil binden. Een en ander kan problematisch worden als de datum 1 mei verstrijkt zonder dat de VS-troepen weg zijn. Als er voor die tijd geen diplomatieke doorbraak is zou de oorlog hervat kunnen worden in alle hevigheid (aanvallen op NAVO-troepen zijn het afgelopen jaar grotendeels uitgebleven, de burgeroorlog gaat echter onverminderd door). Het huidige mandaat heeft een plafond van 1300 militairen, terwijl er nu 1100 Duitsers aanwezig zijn (1000 in Mazar-i-Sharif en 100 in Kaboel). Dat laat dus enige ruimte voor versterking. Momenteel worden in Duitsland 380 militairen hiervoor paraat gehouden op basis van een waarschuwingstijd van 30 dagen. Ook aan Nederland is gevraagd om een extra bijdrage voor force protection (troepenbescherming). Defensie heeft bekend gemaakt hiervoor 80 extra 
militairen in gereedheid te houden (vooral infanteristen van Commando Landstrijdkrachten). Er zijn nu 150 Nederlanders in (noord-)Afghanistan voor training van en advies aan het Afghaanse lege.
Bronnen: Blog Augen Geradeaus!, Defensie.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten