dinsdag 16 februari 2021

Landmacht schaft diepladers aan voor strategisch transport

5 februari - Het Nederlandse leger heeft 70 dieplaadspoorwagons besteld voor strategisch transport over 2000 km naar de oostflank van de NAVO en oefeningen in landen als Polen en Hongarije. De landmacht wil tegenwoordig niet alleen rupsvoertuigen, maar ook wielvoertuigen per spoor kunnen veroveren. Wielvoertuigen kunnen in principe ook in kolonnes over de weg rijden, maar de weerzin hiertegen in Duitsland is groter geworden (milieubelasting, verkeershinder). Veel materieel van de landmacht is 'buiten profiel' en moet op speciale platte spoorwagons geladen worden. Uit de tijd van de Koude Oorlog beschikt defensie nog over 248 platte wagons die destijds nodig waren om de landmacht naar het strijdtoneel op de Duitse laagvlakte te vervoeren. De Defensie Materieel Organisatie (DMO) schat dat er om in krisistijd een brigade in drie slagen naar de grens van het NAVO-gebied te brengen er naast de 70 nu bestelde nog 130 diepladers nodig zijn. Daar is momenteel nog geen financiering voor.
* In de Koude Oorlog werden bij verschillende Nederlandse kazernes zogenaamde raccordementen aangelegd. Dit zijn plaatsen waar militaire voertuigen op de platte wagons gereden kunnen worden. Raccordementen werden gebouwd in Amersfoort, Assen, Harde en Oirschot, plaatsen waar tankbataljons en pantserinfanterie was gelegerd.
Bron: Defensiekrant 2021/4 (André Twigt)
ZIE OOK: Vervoer van Nederlandse/NATO militaire voertuigen. Voor en tijdens de Koude Oorlog. Sleutelspoor

Geen opmerkingen:

Een reactie posten