donderdag 30 juni 2016

Militaire gevolgen van de Brexit

29 juni - Jane's Defence Weekly probeert op een rijtje te zetten wat de militaire implicaties van een Brexit zijn. Het blad stelt dat de onmiddellijke gevolgen voor defensie minimaal zijn, gezien de overgangsperiode van twee jaar of meer. Op langere termijn is het afhankelijk van eventueel krimpende Europese economieën en daarop volgende bezuinigingen. Vanwege de geopolitieke omstandigheden zou het echter heel goed kunnen dat de defensiebegrotingen daarbij buiten schot blijven.
Programma's voor gezamenlijke aanschaf van wapensystemen zullen waarschijnlijk nauwelijks worden beïnvloed, omdat de EU hier vrijwel niet bij betrokken is. Ze worden momenteel ofwel afgehandeld tussen de landen onderling ofwel door de Organisation for Joint Armament Cooperation (OCCAR) die niet onder de EU valt. De Europese defensiesamenwerking zou zelfs gestimuleerd kunnen worden als de Britse rem erop wegvalt. Wel draagt Engeland voor 15% bij aan de kosten van gezamenlijke EU-operaties en levert middelen hiervoor, zoals schepen.
Het grootste risiko van de Brexit wordt gezien in het besmettingsgevaar, vooral als het over zou slaan naar een belangrijk lid van de eurozone zoals Frankrijk. Meer specifiek voor Engeland is het gevaar dat Schotland zou proberen het Verenigd Koninkrijk te verlaten als gevolg van een Brexit. De Britse kernmacht is gestationeerd in het Schotse Faslane en in dat deel van het land is ook de de meeste marinescheepsbouw gevestigd.
Het European Defence Agency (EDA), dat de defensiesamenwerking binnen de EU koördineert, zou erop vooruit kunnen gaan, omdat Engeland een verhoging van hun begroting stelselmatig heeft geblokkeerd. Meer gezamenlijke materieelaanschaf en -beheer "en op langere termijn een Europees leger" lijken in de ogen van Jane's nu "het onvermijdelijke resultaat".
Bron: Jane's Defence Weekly (Nicholas de Larrinaga)
AANVULLING: 8 juli - Het operationele hoofdkwartier van de EU-operatie Atalanta tegen piraterij is gevestigd in het Britse Northwood en Engeland doet met twee schepen mee aan de EU-operatie Sophia in de Middellandse Zee. De personele Britse bijdrage te velde aan de civiele en militaire EU-operaties is overigens niet zo groot: 5-7%. Engeland heeft het oprichten van een Europees permanent militair hoofdkwartier sinds 2003 met succes geblokkeerd.
Bron: EUObserver (Lorenzo Angelini)

woensdag 29 juni 2016

Turkije staat meer NAVO-patrouilles langs de Syrische grens toe

28 juni - Turkije heeft zijn militaire rules of engagement aangepast om NAVO-bondgenoten toe te staan meer patrouillevluchten langs de Syrische grens uit te voeren. Met name de Britten hadden hierom gevraagd. De wijziging is drie weken geleden aan de NAVO meegedeeld, maar de landen van de coalitie zouden nog geen extra vluchten hebben uitgevoerd, volgens een Turkse woordvoerder.
Bron: Reuters (Tulay Karadeniz)
UPDATE: 29 juni - Er zijn ongeveer 2200 VS-militairen en burgerpersoneel in Turkije waarvan 1500 op de basis Incirlik. Vanwege de veiligheidssituatie heeft het Pentagon nu besloten dat hun familieleden niet langer in het land mogen blijven. Dit betreft 670 familieleden in het zuiden van Turkije, terwijl voor 100 anderen in Istanboel een uitzondering werd gemaakt. In maart werd er al een tijdelijke maatregel in deze zin genomen.
Bron: Reuters (Andrea Shalal)

Gezamenlijke oefening NAVO en Oekraïne begonnen

27 juni - Vandaag is de jaarlijkse Rapid Trident oefening van NAVO-landen (waaronder de VS) met Oekraïne begonnen. Deze vindt tot 8 juli plaats in de westelijke stad Yavoriv met 1800 militairen uit 14 landen en 200 stuks materieel waaronder helikopters. Sinds april 2015 zijn 300 VS-trainers in het land om het leger te trainen in de strijd tegen de rebellen uit het oosten.
Bron: AFP

Defensiekantoor in Eygelshoven maakt plaats voor POMS-site

23 juni - Defensie gaat het administratieve kantoor (FABK) in Eygelshoven voorjaar 2017 sluiten en samenvoegen met de vestiging in Utrecht. 50 banen verdwijnen in Limburg. De plek waar het kantoor nu zit wordt ingenomen door het materieeldepot POMS van het Amerikaanse leger. De POMS-site werd een paar jaar geleden gesloten, maar gaat nu weer open vanwege de toenemende spanning tussen de NAVO en Rusland. Er wordt materieel gestationeerd dat in geval van mobilisatie kan worden gebruikt door in te vliegen Amerikaans personeel. Een schandaal vanwege gezondheidsklachten van personeel dat in de oude situatie moest werken met kankerverwekkende verf (Chroom-6) loopt nog. Een RIVM-rapport wordt verwacht in 2017.
Bron: 1Limburg

dinsdag 28 juni 2016

Rusland zal waarschijnlijk nucleaire raketten in Kaliningrad plaatsen

23 juni - Een Russische expert en adviseur van het ministerie van defensie die is geraadpleegd door Reuters, Mikhail Barabanov, zegt dat Rusland waarschijnlijk rond 2019 Iskander-M geleide wapens, die geschikt zijn voor nucleaire inzet, zal plaatsen in Kaliningrad als antwoord op het Europese raketschild van de VS. Westerse experts denken dat dit al langer gepland is. Moskou zou met deze stap wachten totdat in 2018 een anti-raketbasis in Polen wordt geopend.
De Iskander (NAVO-naam SS-26), een opvolger van de Scud, heeft een bereik van 500 km en kan zowel conventioneel als nucleair worden ingezet. De kernkoppen zouden vooralsnog elders in Rusland worden opgeslagen. Het wapensysteem is twee keer voor oefeningen in Kaliningrad geweest. De raket zal mogelijk ook op de Krim worden gestationeerd, hoewel de kruisraketten van de onderzeeërs van de Zwarte Zeevloot voorlopig voldoende worden geacht.
Inmiddels heeft de voorzitter van het Militaire Comitë van de NAVO, de Tsjechische generaal Petr Pavel, verklaard, dat er geen sprake is van een onmiddellijke dreiging van Rusland tegen de Baltische staten of Oost-Europa. Hij zei dat de vier bataljons die de NAVO naar het oosten gaat sturen eerder een politieke dan een militaire afschrikking vormen. "Het is niet het doel van de NAVO een militaire dam op te werpen tegen grootschalige Russische agressie, omdat een dergelijke agressie niet op de agenda staat en er geen op inlichtingen gebaseerde beoordeling is die suggereert dat zoiets gaat plaatsvinden," aldus Pavel.
Bronnen: Reuters (Andrew Osborn), Reuters (Robert Muller)

B-52s ingezet vanaf Britse basis

23 juni - Twee B-52H strategische bommenwerpers met 250 militairen van het Global Strike Command van de Amerikaanse luchtmacht keren terug naar de thuisbasis Minot in Zuid-Dakota na een maand in Europa te zijn ingezet vanaf de Britse basis RAF Fairford. De B-52s namen deel aan de multinationale (NAVO-)oefeningen BALTOPS 16 en Saber Strike 16 in de Baltische regio.
Bron: Royal Air Force Mildenhall (Senior Airman Sahara L. Fales)

donderdag 23 juni 2016

Grote oefening VS-leger in Centraal-Afrika

21 juni - Vandaag zijn soldaten van de Amerikaanse landmacht (3e Divisie Infanterie) en troepen van Gabon, Tsjaad, Kameroen en de Republiek Congo begonnen met de driedaagse veldoefening van Central Accord 2016, de grootste Afrikaanse oefening van het Pentagon ooit. Er vindt ook een luchtlanding plaats van de 82ste Luchtlandingsdivisie (82nd Airborne) met parachutisten van Gabon en Frankrijk.
Bron: Army Times (Michelle Tan)

dinsdag 21 juni 2016

Special forces VS blijven in Jemen

18 juni - De VS blijven volgens de Washington Post een klein aantal Special Operations adviseurs in Jemen houden (genoemd wordt het aantal van twaalf). In april werden ze voor een beperkte duur ingezet. Ze begeleiden op hun verzoek troepen van de Verenigde Arabische Emiraten. Een ander special forces team is onlangs in Jemen op pad gestuurd om de veiligheidssituatie in kaart te brengen en mogelijke bondgenoten te zoeken.
Het eerste team werd in april ingezet in de havenstad Mukalla, die al meer dan een jaar in handen was van al-Qaida. Ze werden ondersteund door de Parate Amfibische Groep van de USS Boxer met de 13e Marine Expeditionary Unit. De strijd om Mukalla was sneller afgelopen dan verwacht, omdat de islamistische strijdmacht wegsmolt in het naburige platteland.
Bron Yemen Press (Thomas Gibbons-Neff, Missy Ryan)
 

maandag 20 juni 2016

Derde Vloot breidt rol in Oost-Azië uit

15 juni - De Amerikaanse Derde Vloot (thuisbasis San Diego, Californië) gaat vaker schepen naar Oost-Azië sturen om daar samen met de in Japan gestationeerde Zevende Vloot de konfrontatie met China aan te gaan. De Pacific Surface Action Group van de Derde Vloot met onder meer de geleide-wapen-destroyers Spruance en Momsen ging in april al naar deze regio. Tot nu toe opereerden ze alleen ten oosten van de datumgrens in de Stille Oceaan. De totale Pacifische Vloot beschikt over 200 schepen (waarvan meer dan 100 van de Derde Vloot waaronder vier vliegdekschepen) en 1200 vliegtuigen.
Bron: Reuters (Idris Ali, David Brunnstrom)
UPDATE: 18 juni - De VS hebben gisteren bij wijze van machtsvertoon twee vliegdekschepen, de John C. Stennis en de Ronald Reagan, samen met zes kleinere oorlogsschepen naar het westelijk deel van de Stille Occeaan gestuurd voor oefeningen. Eerder afgelopen week had de Stennis al geoefend met de Japanse en de Indiase marine. De Reagan was tot nu toe voor onderhoud op een Amerikaanse basis in Japan. De operaties hebben zich nu verplaatst naar een gebied ten oosten van de Filipijnen, niet grenzend aan, maar in de buurt van de Zuid-Chinese Zee.
De timing is belangrijk. De komende weken wordt een uitspraak van een internationaal arbritagehof in Den Haag verwacht over een zaak van de Filipijnen tegen China over claims op delen van de Zuid-Chinese Zee.
Afgelopen week stuurde de marine van de VS ook vier Growler vliegtuigen voor elektronische oorlogsvoering en 120 militairen naar Clark Air Base op de Filipijnen.
Bron: The New York Times (Jane Perlez)

NAVO-bases in Afghanistan blijven open ondanks troepenafbouw

15 juni - Een hoge NAVO-diplomaat heeft aan de Washington Post bevestigd dat een aantal NAVO-bases in Afghanistan open blijven, die volgens eerdere plannen voor de troepenreduktie gesloten zouden worden. Dit zal worden besloten op de NAVO-top in Warschau. Naast Kaboel en Bagram blijven in 2017 ook Jalalabad en Kandahar open, in elk geval voor Amerikaanse troepen. Ze kunnen niet worden gemist in de oorlog tegen de Taliban. Er zijn momenteel nog 9800 VS-militairen in Afghanistan, 6800 daarvan bij de NAVO-operatie Resolute Support ter ondersteuning van het Afghaanse leger. Het is nog steeds de bedoeling dat eind dit jaar het aantal VS-militairen voor de NAVO-operatie zal zijn afgenomen tot 3400. De overige 2000 horen bij Operatie Freedom Sentinel (vroeger: Enduring Freedom), de door de VS geleide contra-terrorisme operatie tegen al-Qaida en ISIS in Afghanistan.
Bron: The Washington Post (Thomas Gibbons-Neff)

zondag 19 juni 2016

Europa gaat wapens voor Libië op zee in beslag nemen

14 juni - De Veiligheidsraad is akkoord gegaan met een resolutie die het voor staten mogelijk maakt om op volle zee wapens die bestemd zijn voor ISIS en andere gewapende groepen in Libië in beslag te nemen. Er gold sinds 2011 al een wapenembargo, maar nu wordt het gemakkelijker dit ook kracht bij te zetten door schepen te inspecteren. Dit zal vooral gebeuren door de EU-operatie Sophia die al langer aktief is, maar dan bij het tegenhouden bij smokkelaars van vluchtelingen. De maatregel zal weinig effekt hebben op wapentransporten vanuit buurlanden.
'De resolutie is een kompromis, omdat Rusland en China aanvankelijk bezwaar hadden aangetekend dat schepen zonder toestemming van de staat waar ze geregistreerd staan in beslag konden worden genomen. Dat is nu geworden dat eerst een serieuze poging moet worden gedaan om die toestemming te verkrijgen.
Ook hebben Rusland en Egypte problemen met de positie van de nieuwe regering van nationale eenheid, omdat deze nog niet is erkend door het parlement dat in Tobroek zetelt. Egypte steunt generaal Hafter van het Libische nationale leger, een verklaarde tegenstander van de islamitische milities waarop de eenheidsregering steunt.
Bron: Foreign Policy (Colum Lynch)

VS-mariniers naar Midden-Amerika

13 juni - Special-Purpose Marine Air Ground Task Force-Southern Command (SPMAGTF-SC-16) gaat de komende weken naar Midden-Amerika. Het is de snelle interventie-eenheid van Southern Command van de VS. Hoofdkwartier, logistieke afdeling en luchtmachtdetachement (met vier CH-53E Super Stallion helikopters) van deze eenheid gaan naar Soto Cano in Honduras. Dit zijn 180 militairen. De rest van het 300 militairen sterke onderdeel wordt verdeeld over Belize, El Salvador, Guatemala en Honduras voor training en defensiesamenwerking met lokale legers.
Bron: Diálogo

zaterdag 18 juni 2016

Ook Frankrijk zet special forces in Syrië in

9 juni - Franse special forces in het noorden van Syrië helpen milities als adviseurs en trainers bij een offensief tegen ISIS rond een gebiedje ten westen van de Eufraat. Het gaat om de zogenaamde Manbij pocket (een pocket is een geïsoleerde positie die ontstaat naarmate een uitstulping in een front aan de basis wordt afgesneden door de tegenstander). Eerder werd al bekend dat de VS 300 special forces als adviseurs in het noorden inzetten bij de Syrian Democratic Forces (SDF), de milities die onder Koerdische leiding staan. Frankrijk had tot nu toe alleen gemeld 150 special forces in Iraaks Koerdistan te hebben.
Bron: Voice of America (Jamie Dettmer)
UPDATE: 22 juni - Het Noorse parlement heeft toestemming gegeven om 60 militairen naar Syrië te sturen voor "training, advies en operationele steun" aan Syrische strijdgroepen. Bij eerdere plannen was alleen sprake van hulp aan deze groepen vanaf lokaties buiten het Syrische grondgebied. De reden voor de wijziging is dat de opmars tegen ISIS sneller gaat dan verwacht. De thuisbasis van de Noorse troepen zal zich in Jordanië bevinden.
Bron: Associated Press

Ban Ki Moon roept op om de VN-operatie in Mali te versterken

7 juni - De sekretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon gaat een uitbreiding van het aantal troepen en de kapaciteit van de de MINUSMA-operatie in Mali voorstellen. Hij heeft aan de Veiligheidsraad geadviseerd het aantal VN-militairen te laten toenemen van 11.240 tot 13.289 en de kapaciteit voor verzamelen en analyseren van inlichtingen, luchtsteun en explosievenopruiming te vergroten. Het aantal VN-politiemensen moet toenemen van 1440 tot 1920 door een interventie-eenheid in de hoofdstad Bamako en een detachement rivierpolitie op te richten.
Het mandaat van MINUSMA verloopt 30 juni en moet door de Veiligheidsraad worden vernieuwd.
Bron: Jane's Defence Weekly (Erwan de Cherisey)
UPDATE: 24 juni - Het Oostenrijkse leger heeft een verkenningsteam gestuurd om de inzet van 20 special forces (het Jagdkommando) voor te bereiden in Noord-Mali.
DefenceWeb meldt ook een aanzienlijke vergroting van de vuurkracht van de Franse operatie Barkhane in Mali door het sturen van drie Unitary Rocket Launchers (URL), een variant van de MLRS naar de provincie Tessalit in het noorden. Deze raketartilleriesystemen kunnen vuren tot een afstand van 84 km. Daarnaast hebben de Fransen hier 120 mm mortieren, CAESAR rijdende artillerie en gevechtshelikopters ingezet.
Bron: DefenceWeb (Oscar Nkala)

Trident wordt in het geheim gemoderniseerd

7 juni - Volgens een rapport van de Nuclear Information Service (NIS) is het Atomic Weapons Establishment (AWE) in Aldermaston en Burghfield bezig de kernkop van de huidige Britse Trident te moderniseren tot het type Mark 4A met meer precisie en een grotere vernietigingskracht. Dit blijkt uit een tot nu toe niet opgevallen melding op de website van het ministerie van defensie. Er is door AWE al 85 miljoen pond uitgegeven aan het ontwerp voor een nieuwe kernkop. Later dit jaar zal een voorstel van de regering worden behandeld om de bestaande Tridentvloot te vervangen door vier nieuwe boten.
Bron: The Guardian (Richard Norton-Taylor)
AWE - British Nuclear Weapons Factory. NIS, juni 2016

zondag 12 juni 2016

Britse destroyers niet inzetbaar in Midden-Oosten

7 juni - De vloot van zes Britse destroyers van 1 miljard pond per schip is niet inzetbaar in het Midden-Oosten omdat de machines vastlopen in het warme water van de Golf. Daarnaast zijn de Rolls-Royce WR-21 gasturbines van de Type 45 destroyers niet in staat om bij extreme temperaturen te funktioneren en moeten worden vervangen door dieselgeneratoren. De problemen begonnen al in 2010 toen stroom van de de destroyer Daring op de Atlantische Oceaan uitviel en het schip in Canada moest worden gerepareerd. In 2012 gebeurde hetzelfde in Bahrein. Het Type 45 heeft een geïntegreerd elektrisch voortstuwingssysteem dat alle stroom aan boord verzorgd, ook die voor de wapensystemen.
Bron: The Guardian (Richard Norton-Taylor)

NAVO-oefening Anaconda 2016 begonnen

6 juni - De NAVO is begonnen met de grootste oefening in Oost-Europa sinds het einde van de Koude Oorlog. Anaconda 2016 met 31.000 militairen uit 24 landen en duizenden voertuigen gaat tien dagen duren. Er nemen 14.000 VS-militairen, 12.000 Polen en 800 Britten aan deel.
Het is de grootste troepenbeweging van buitenlandse legers in Polen in vredestijd. Voor het eerst sinds de invasie door de nazi's van het door de Sovjet-Unie bezette deel van Polen op 22 juni 1941 zullen Duitse tanks het land van west naar oost doorkruisen.
Er vindt onder meer een luchtlanding van 1130 parachutisten (waaronder 500 van de VS en 230 Britse) plaats bij de noordelijke stad Torun, de genie bouwt een brug voor 300 voertuigen over de Vistula (Weichsel) en er is een nachtelijke aanval met 35 helikopters.
Bron: The Guardian (Alex Duval Smith)
UPDATE: 7 juni - Volgens Ukraine Today neemt ook de gemeenschappelijke Pools-Litouws-Oekraïense brigade aan de oefeningen deel. Volgens een bericht uit april had Duitsland hier aanvankelijk bezwaar tegen, althans volgens de commandant van de Poolse strijdkrachten, Tomaszycki tijdens een vergadering van de defensiecommissie van het parlement. Volgens de generaal zouden de Duitsers ook bezwaar hebben gemaakt tegen Amerikaanse tankkolonnes op hun Autobahnen.
Bron: Ukraine Today

dinsdag 7 juni 2016

Duitsland en Frankrijk willen defensie-unie, maar geen Euroleger

3 juni - Duitsland en Frankrijk willen volgens niet nader aangeduide woordvoerders nauwere militaire banden die moeten leiden tot een defensie-unie, maar er zijn geen plannen om een Euroleger te vormen. Buitenlandcommissaris Mogherini zal op de EU-top van 28 en 29 juni met voorstellen komen. Frankrijk zou meer haast willen maken met onderdelen van die defensie-unie die tot nu toe door de Britten werden tegengehouden zoals een militair hoofdkwartier van de EU, gezamenlijke militaire eenheden en infrastruktuur (assets). Die kapaciteiten zoals radars en schepen blijven dan overigens wel in nationaal beheer.
Een ander idee is een Europees militair investeringsfonds voor nieuwe materieelprogramma's (helikopters, drones). Dat zou al vanaf 2017 kunnen worden opgezet met financiering door de Europese Investeringsbank.
Begin mei was al via de Financial Times een ontwerp voor de Duitse defensienota uitgelekt, waar instond dat ook Duitsland nu voorstander was van permanente defensiesamenwerking via een gezamenlijke struktuur. De nota zou oproepen om volledig gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van het Verdrag van Lissabon voor strukturele samenwerking, zoals een gezamenlijk civiel-militair hoofdkwartier en een defensieraad van ministers.
Bron: Reuters (Robin Emmott), Financial Times (Alex Barker, Stefan Wagstyl)

Duitsland stuurt bataljon naar de Baltische landen

2 juni - Duitsland gaat een bataljon militairen sturen om de NAVO-operatie in het Baltisch gebied te ondersteunen. Het gaat speciaal om stationering in Litouwen en de troepen zullen gaan roteren, dus geen permanente basis. De NAVO wil tijdens de top in Warschau in juli besluiten tot het opstellen van versterkte bataljons in Polen en de drie Baltische landen. In totaal zou het gaan om vijf bataljons van de VS (2), Duitsland en Engeland. Een land voor het vijfde bataljon werd enkele weken geleden nog gezocht.
Rusland vindt dat van deze groepen een dreiging uitgaat tegen de gefortificeerde enclave Kaliningrad, die tussen Polen en Litouwen ligt.
Bronnen: Stars and Stripes (John Vandiver), Reuters (Robin Emmott)
UPDATE: 14 juni - Er is nu sprake van vier NAVO-gevechtsgroepen (VS, Engeland, Canada, Duitsland) die naar Oost-Europa zullen gaan, aldus het plan van de NAVO-ministers van defensie. Elke gevechtsgroep zal rond 800 militairen tellen. Het verschil met een bataljon is dus klein. De naam gevechtsgroep (battle group) zal zijn gekozen omdat het krijgshaftiger klinkt, vaak zijn dit soort eenheden een stuk groter. Er zullen in elk geval ook wel wat ondersteunende troepen deel van uit maken. Volgens de Poolse minister moeten de eenheden al begin 2017 operationeel zijn. Polen zal de vijfde gevechtsgroep leveren die word gestationeerd in het noordoosten van het land bij de zogenaamde Suwalki Gap, een strook land tussen Polen en Litouwen, naast de zwaar versterkte Russische vesting Kaliningrad. NAVO-troepen die eventueel de Baltische landen te hulp willen schieten, moeten hier langs.
De gevechtsgroepen in de Baltische staten (Engelsen in Estland, Duitsers in Litouwen, Canadezen in Letland) dienen als struikeldraad (tripwire),. De gevechtsgroep van de VS komt in Polen te liggen. Versterkingen worden gevormd door de snelle reaktiemacht van de NAVO (5000 militairen). De Fransen dragen slechts een enkele compagnie bij.
Bron: Financial Times (Duncan Robinson, Henry Foy)
AANVULLING:  12 juli - Het VS-bataljon in Polen zal een gemachaniseerde eenheid zijn, dat wil zeggen infanterie met gepantserde personeelsvoertuigen (armored personnel carriers). De VS zullen tevens vanaf februari een roulerend brigadegevechtsteam naar Oost-Europa verleggen, waardoor in wezen een derde VS-brigade in Europa wordt gestationeerd. Er zijn al een Strykerbrigade en een luchtlandingsbrigade.
Bron: Military.com (Matthew Cox)

VS-leger in Afganistan vervangt militairen door contractanten

1 juni - Als reactie op de bovengrens die de regering Obama gesteld heeft aan het aantal VS-militairen in Afghanistan is het leger op redelijke grote schaal militairen door burger-contractanten aan het vervangen. Het gaat daarbij vooral om onderhoudspersoneel. De Washington Post noemt als voorbeeld de Combat Aviation Brigades (CAB's) van de landmacht. Sinds 2013 zijn drie CAB's ingezet in Afghanistan met een gereduceerde onderhoudsstaf. Normaal gesproken omvat een CAB 1500 soldaten (afhankelijk van de operatie kan dit stijgen tot 2500). In 2013 werd nog een CAB ingezet met 1900 militairen, maar in 2015 na de troepenreduktie telde de toen ingezette brigade opeens nog maar 800 soldaten. Toch moet zo'n eenheid nog steeds 100 stuks vliegend materieel (merendeels gevechts- en transporthelikopters) in de lucht houden. Het onderhoud bij de huidige CAB van de 4e Infanteriedivisie gebeurt door 427 burgers. Alleen bij een landing of crash in vijandelijke omgeving treedt nog militair personeel op.
Bron: The Washington Post (Thomas Gibbons-Neff)

zaterdag 4 juni 2016

Vliegdekschip VS beschiet ISIS vanuit de Middellandse Zee

3 juni - Vliegtuigen van het vliegdekschip Harry S. Truman (Carrier Wing Seven met meer dan 40 F/A-18) zijn vandaag begonnen ISIS vanuit de Middellandse Zee te bestoken. Het is de eerste keer sinds de Irakoorlog van 2003 dat een Amerikaanse vliegdekschip doelen in het Midden-Oosten vanaf deze regio aanvalt. De Truman is op 2 juni door het Suezkanaal gevaren. Sinds eind 2015 was het met zijn eskader in de Perzische Golf, waar het de laatste tijd operaties op de Jemenitische kust ondersteunde. De nieuwe positie is eventueel ook gunstig voor een aanval op Libië.
Eerder deze week is de groep van de USS Dwight D. Eisenhower uit de haven Norfolk vertrokken om op zijn vroegst eind juni de Truman af te lossen. Dit zal vrij zeker vanuit de Perzische Golf gebeuren, waar nu dus - net als twee maanden vorig jaar, toen voor het eerst sinds 2007 - geen VS-vliegdekschip aanwezig is.
Het vliegdekschip USS John C. Stennis opereert momenteel in de Zuid-Chinese Zee.
Bronnen: Reuters (Andres Shalal), The Washington Post (Thomas Gibbons Neff)
UPDATE: 8 juni - Voor het eerst sinds de Irakoorlog van 2003 hebben de VS nu twee vliegdekschepen in de Middellandse Zee. Vandaag heeft de Eisenhouwer zich bij de Truman gevoegd. Net als in 2003 zullen beide Irak onder vuur nemen, alleen gaat het deze keer om ISIS. Vanuit de Perzische Golf leverde de Truman alleen 25% van de vuurkracht in de huidige luchtoorlog.
Bron: Foreign Policy (Paul McLeary)
UPDATE: 16 juni - The Aviationist meldt dat de Eisenhower (CVN 69) voorlopig nog niet op ISIS vuurt. Ze zijn eerst samen met de Italiaanse marine aktief in het Great Green Fleet Inititiative (!) - energiebesparend varen voor een groter bereik en meer vuurkracht. Het eskader van de Eisenhouwer bestaat verder uit de geleide-wapen-kruisers San Jacinto (CG 56) en Monterey (CG 61) en de geleide-wapen-destroyers  Roosevelt (DDG 80), Mason (DDG 87), Nitze (DDG 94) en Stout (DDG 55).
Overigens doen ook AV-8B Harriers van de mariniers vanaf het amfibische aanvalsschip Boxer (LHD 4) in de Golf luchtaanvallen op ISIS
Bron: The Aviationist (David Cenciotti)
28 juni - Vliegtuigen van de Eisenhouwer zijn vandaag begonnen met luchtaanvallen op ISIS in Irak vanuit de oostelijke Middellandse Zee.
Bron: Navy Times (Sam Fellman)
22 juli - De Eisenhower en Carrier Ait Wing 3 zijn vandaag begonnen met luchtaanvallen op ISIS vanuit de Perzische Golf.
Bron: Navy Times (Meghann Myers)

Uitbreiding aantal VS-mariniers in Australië uitgesteld

3 juni - Plannen voor de uitbreiding van het kontingent Amerikaanse mariniers in Australië tot 2500 (een volledige Marine Air Ground Task Force) zijn uitgesteld tot 2020. Deze zomer blijft het aantal op basis van roulatie beperkt tot 1250. De aanwezigheid van deze troepen heeft te maken met het bieden van tegenwicht tegen Chinese invloed in het westelijk deel van de Stille Oceaan. Het probleem van de uitbreiding is het gevolg van de vraag wie voor de kosten ervan gaat opdraaien.
De aanwezigheid van de VS-mariniers vindt plaats op basis van een kontrakt voor 25 jaar. Er is momenteel vooral te weinig plek voor het vliegend materieel van de Amerikanen (meerdere soorten helikopters en gevechtsvliegtuigen). De mariniers hebben nu alleen de beschikking over vier UH-1Y Super Huey helikopters vanuit Hawaï. Die nemen de plaats in van de grotere CH-53E Super Stallions die sinds januari aan de grond worden gehouden na een crash in Hawaï.
Bron: Stars and Stripes (Seth Robson)

donderdag 2 juni 2016

VS geven luchtsteun aan offensief Fallujah

1 juni - Het offensief bij Fallujah tegen ISIS werd officieel aangekondigd op 22 mei. Het Iraakse ministerie van defensie verklaarde dat delen van de 17e en 14e infanteriedivisie, de 1ste snelle interventiebrigade van het ministerie van binnenlandse zaken en 51 onderdelen van de Popular Mobilisation Forces (PMF) aan het offensief deelnamen. De laatste zijn merendeels sjíitische milities. De VS geven luchtsteun aan de operatie. Jane's Defence Weekly merkt op dat de VS hiermee hun politiek om geen luchtsteun aan de milities te verlenen (bijv. bij de slag om Tikrit in maart 2015) herzien hebben. Op 25 mei maakte het hoofdkwartier van Operation Inherent Resolve bekend dat sinds 17 mei 21 luchtaanvallen waren gedaan op doelen in en rond Fallujah. Op beelden van ISIS zijn A-10 gevechtsvliegtuigen voor luchtsteun, MQ-9 Reapers en EA-6B Prowler vliegtuigen voor elektronische oorlogsvoering (storen van de vernbindingen van ISIS) boven Fallujah te zien.
Bron: Jane's Defence Weekly (Jeremy Binnie)

Witte Huis blokkeert overdracht van clusterbommen aan Saoedi-Arabië

27 mei - Het Witte Huis heeft stilletjes de overdracht van een partij clusterbommen aan Saoedi-Arabië tegengehouden na kritiek op de bommenkampanje van dit laatste land in Jemen die veel burgerslachtoffers eist. Een hoge VS-functionaris zei dat de Saoedische coalitie clusterbommen had gebruikt "in gebieden waar naar verluidt burgers aanwezig waren of in de nabijheid".  De stop heeft betrekking op een partij clusterbommen CBU-105 Sensor Fuzed Weapon van Textron Systems. Dit soort bommen mag alleen worden gebruikt tegen militaire doelwitten. Het is onduidelijk of het besluit van de regering Obama ook betrekking heeft op toekomstige orders en of dit de laatste partij was van de lopende order. Een kontrakt met Saoedi-Arabië voor 1300 CBU-105 bommen werd in 2013 gesloten .
Bron: Foreign Policy (John Hudson)