vrijdag 30 juni 2023

Japanse geheime dienst heeft moeite met contraspionage

29 juni - Spy Talk bericht over de inspanningen van Japanse inlichtingeninstanties om de waargenomen dreigingen vanuit China en Noord-Korea het hoofd te bieden. De specialist op dit gebied, Richard Samuels (MIT), vertelt dat er in de jaren 1990 en 2000 succesvolle hervormingen zijn geweest op het gebied van de consolidatie en coördinatie van het militaire inlichtingenwezen. In 1997 werd het Defense Intelligence Headquarters opgericht naar het model van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA. De technische collectie (afluisteren en spionagesatellieten) werd tussen 2000 en 2010 behoorlijk uitgebreid in een tijd dat militaire spanningen in Oost-Azië begonnen toe te nemen en Japan militair personeel uitzond voor stabliserings/vredesoperaties (onder meer in Irak samen met Nederland).

Onder premier Abe (2006-2007, 2012-2020) werd het verzamelen van buitenlandse inlichtingen hervormd en werd de HUMINT (menselijke informanten) in het buitenland uitgebreid. Maar vanwege weerzin tegen binnenlandse activiteiten van geheime diensten, die dateert uit de periode tot en met WO II, bleef binnenlandse contra-inlichtingen achter. Traditioneel wordt sinds de jaren vijftig contraspionage in Japan alleen bedreven door het Public Security Bureau (PSB) van de politie van Tokio, er is geen instantie die te vergelijken is met de FBI of MI5. Daarbij werkt de politie wel samen met een contra-inlichtingen eenheid van het ministerie van justitie, het Public Security Intelligence Agency (PSIA). Dit bureau is echter nog steeds verzwakt, doordat het de schuld kreeg onvoldoende aandacht te hebben besteed aan de terroristische plannen van de Aum sekte in de jaren negentig (twee aanvallen met sarin gas op de metro van Tokio).

Bron: Spy Talk (Matt Brazil)

Boek: Richard Samuels, Special Duty: A History of the Japanese Intelligence Community (Cornell University Press, 2019)

dinsdag 27 juni 2023

VS-leger gaat overzeese materieeldepots kontroleren op gebreken

21 juni - De Amerikaanse landmacht gaat het materieel in zijn overzeese depots kontroleren op gebreken, nadat de inspekteur-genraal ontdekt had dat een legeronderdeel en een contractor Humvees (lichte legervoertuigen) met verrotte banden naar Oekraïne had gestuurd. Het 401ste Army Field Suport Battalion in Koeweit verscheepte vorig jaar zes M777 houwitsers en 29 Humvees met antitankgeschut naar de oorlog. Bij inspectie bleken de M777s problemen te hebben met hun afvuurmechanisme (het sluitstuk), die fataal hadden kunnen worden voor de bemanning en van alle Humvees op één na waren de banden verrot. Puntje onderhoud voor de contractor (Amentum Services), maar ook had het Congres hiervoor minder geld uitgetrokken dan de landmacht had gevraagd. Ook in de Europese depots waren problemen aan het licht gekomen, toen ze aan het begin van de oorlog werden leeggehaald om de Amerikaanse versterkingen in Europa van materieel te voorzien.

US Army heeft Army Prepositioned Stocks (APS) in Europa (België, Nederland, Duitsland, Polen, Italië), op Diego Garcia in de Indische Oceaan, in Zuid-Korea en Japan, in Koeweit en Qatar en in Guantanamo Bay op Cuba. Daarnaast hebben de mariniers (USMC) hun eigen depot in Noorwegen en de marine op schepen bij Diego Garcia, Guam en Saipan.

Bronnen: Defense One (Sam Skove), Congressional Research Service

 

 


maandag 26 juni 2023

VS zetten F-22 squadron in in Syrië

22 juni - Het Pentagon heeft 'stille' gevechtsvliegtuigen F-22 van het 94ste Fighter Squadron als Bomber Task Force naar de Jordaanse vliegbasis Muwaffaq Salti bij de stad Azraq (80 km ten oosten van Amman) gestuurd om de Amerikaanse troepen in Syrië te beschermen tegen de Russische luchtmacht. Tijdens de missie werden ze bijgetankt door een KC-135 vanuit Qatar en patrouilleerden samen met F-16s langs de Syrische grens.

Dit is de eerste keer sinds 2022 dat F-22s worden ingezet in West-Azië. Toen ging het om het antwoord op drone-aanvallen op de Emiraten door de Jemenitische verzetsgroep Ansarallah. De Amerikanen beschuldigen nu Russische vliegtuigen ervan te dicht bij de hunne te komen (150 meter). Volgens een overeenkomst tussen Washington en Moskou zou er een afstand van minimaal 5500 meter (drie zeemijl) in acht worden genomen. Bovendien hebben Russische jachtvliegtuigen, bommenwerpers en drones sinds maart tientallen malen boven het Amerikaanse garnizoen op de Syrische basis al-Tanf (aan de grens van Syrië met Irak) gevlogen. Op deze basis en bij de olievelden in het noordoosten van Syrië zijn officieel 900 VS-militairen gelegerd. Volgens experts komt het werkelijke aantal dichter bij de 2000 door regelmatige roulaties van personeel vanaf de VS-bases in Irak.

Bron: The Cradle (News Desk)

donderdag 22 juni 2023

Brits geleid interventieleger gaat inlichtingen delen

13 juni - De Joint Expeditionary Force (JEF), een door Engeland geleid Euopees expeditieleger, gaat op taktisch niveau militaire inlichtingen delen. Dat heeft de Nederlandse minister Ollogren na afloop van een bijeenkomst van de JEF in Amsterdam verklaard. De JEF bestaat uit de drie Scandinavische landen, Finland, de drie Baltische staten, IJsland, Nederland en Engeland. Ze gaan ook de samenwerking versterken om aanvallen op kritische onderzeese en offshore infrastruktuur af te weren.

Bron: Reuters (Bart Meijer)

woensdag 7 juni 2023

Israël stuurt militairen naar oefening African Lion

5 juni - Israël heeft voor het eerst militairen gestuurd om deel te nemen aan de grote oefening African Lion, geleid door Africa Command van het Pentagon. De oefening vindt van 13 mei tot 18 juni plaats in Marokko, Ghana, Senegal en Tunesië. In totaal nemen 8000 militairen deel. De Israëli gaan naar Marokko, het eerste deel van de oefening dat zich onder meer afspeelt op het oefenterrein Ben Ghilouf. Het gaat om twaalf militairen van een verkenningsonderdeel van de Golani-brigade. Ze gaan oefenen in stadsoorlog en ondergrondse gevechten.

Een Memorandum of Understanding van november 2021 regelt onder meer de militaire betrekkingen tussen Israël en Marokko en maakt ook wapenleveranties mogelijk. Voor die tijd was er alleen kontakt tussen de inlichtingendiensten van de twee landen. Afgelopen juli bracht de Israëlische bevelhebber Aviv Kohavi voor het eerst een officieel bezoek aan Marokko. In februari kwam het hoofd van de luchtmacht, generaal-majoor Tomer Bar, langs.

Bron: The Times of Israel (Emanuel Fabian)

Topberaad van spionagechefs in Singapore

6 juni - Leiders van rond 24 belangrijke inlichtingendiensten hebben in het geheim vergaderd in de marge van de zogenaamde Shangri-La Dialoog op het gebied van internationale veiligheid in Singapore. De naam van de dialoog heeft betrekking op het hotel waar vergaderd wordt, de grotere bijeenkomst wordt elk jaar georganiseerd door het International Institute for Strategic Studies (IISS).

De onthulling van Reuters is gebaseerd op vijf anonieme bronnen. De fringe bijeenkomst van spionagechefs wordt al enkele jaren gehouden zonder dat dit bekend was. Deze keer namen onder meer deel van de VS het hoofd nationale inlichtingendiensten Avril Haines, het hoofd van de Indiase buitenlandse inlichtingendienst Research and Analysis Wing (RAW) Samant Goel en een Chinese hoge vertegenwoordiger. Rusland was niet aanwezig. Volgens Geopolitical Futures waren de Five Eyes, het Angelsaksische spionagenetwerk, allemaal aanwezig. Er waren ook bilaterale bijeenkomsten. Geopolitical Futures vermoedt dat de bereidheid van de vijf (westerse?) bronnen om nu te praten te maken heeft met de Russische afwezigheid en de Chinese aanwezigheid. Mogelijk is gesproken over Chinese bereidwilligheid om verder te bemiddelen in de Oekraïne-oorlog en de prijs die daar voor zou moeten worden betaald.

Bronnen: Reuters, Geopolitical Futures (George Friedman)

maandag 5 juni 2023

Het strategisch belang van de Straat van Luzon

28 mei - In de Asia Times een artikel van Mark Valencia, een bekende maritiem expert, over de Straat van Luzon. Dit is de belangrijkste toegang tot de Zuid-Chinese Zee vanuit de westelijke Stille Oceaan. De Straat van Luzon is gelegen tussen Taiwan en Luzon, het noordelijke en grootste eiland van de Filipijnen. Het is een belangrijke scheepvaartroute en zeekabels die de verbinding vormen tussen Japan, Zuid-Korea en Zuidoost-Azië lopen er door.

Valencia stelt dat de Zuid-Chinese Zee het zwaartepunt (nexus) is van de regionale rivaliteit tussen China en de Verenigde Staten. In de woorden van de VS ontwikkelt China een access/area denial strategy voor zijn kustwateren, dat wil zeggen het wil (in geval van konflikt en oorlog) de VS de toegang tot deze wateren, vooral de Zuid-Chinese Zee, kunnen ontzeggen. De VS op hun beurt bereiden zich voor om middelen van de Chinese kontrole erover te vernietigen.

Voor China zijn dit vitale handelsroutes, met name voor import van olie en gas. Nog belangrijker, zegt Valencia, de Zuid-Chinese Zee vormt een relatief veilige ruimte voor de nucleair bewapende onderzeeërs, die hun basis hebben in Yulin op het eiland Hainan. Deze vormen de verzekering tegen een eventuele nucleaire aanval, de mogelijkheid voor een tweede slag als afschrikking. In geval van oorlog kunnen die onderzeeërs niet in de Zuid-Chinese Zee blijven, waar ze gemakkelijker het doelwit vormen voor Amerikaanse aanvallen. Ze moeten naar buiten de oceaan op en de belangrijkste route daarvoor is de Straat van Luzon. Andere zeestraten zoals die van Malakka, Soenda en Balabac zijn te smal en te ondiep om ongemerkt te passeren. Hetzelfde geldt overigens voor de Amerikaanse onderzeeërs.

De Straat van Luzon is ongeveer 250 km breed en heeft een aantal diepere geulen waarvan de diepste het Kanaal van Bashi is. De VS proberen de Chinese onderzeeërs op te sporen als ze van de doorgangen gebruik maken om ze in geval van konflikt te kunnen stoppen. Dit is volgens Valencia de opdracht van veel inlichtingenoperaties van de VS in dit gebied zoals patrouilles van maritieme vliegtuigen P-8 en andere middelen voor onderzeebootbestrijding.

Bron: Asia Times (Mark Valencia)

Nieuw operationeel commando VS in Turkije

25 mei - Het 10e Army Air and Missile Defense Command van de Amerikaanse luchtmacht heeft een week geleden zijn nieuwe operationele hoofdkwartier in het zuiden van Turkije geopend. Er is daar sinds 2012 in het bergdorp Kürecik (provinciee Malatya) op 2000 meter hoogte een grote radarinstallatie van de VS gevestigd (AN/TPY-2), die het Midden-Oosten inkijkt. Deze Site K maakt deel uit van het Europese raketverdedigingssysteem van de NAVO. Het zogenaamde Ready Building, waarvan de bouw zeven jaar geduurd heeft, huisvest de soldaten van de 11e Missile Defense Battery, die belast zijn met observatie van en alarmering voor dreiging met ballistische raketten.

Bron: Stars and Stripes (John Vandiver)

donderdag 1 juni 2023

Franse militaire inlichtingendienst reorganiseert

26 mei - Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne is de Franse militaire inlichtingendienst DRM (Direction du Renseignement Militaire) begonnen met een reorganisatie. Volgens de plaatsvervangend commandant generaal-majoor Cyril Carcy is het 60 graden wijde aandachtsgebied Noord-Afrika/Midden Oosten vervangen door een blik in alle richtingen (360 graden rondom, tous azimuts, zoals de Fransen zeggen). En dat niet alleen geografisch of geopolitiek, maar ook in de domeinen ruimte, cyber en onderwater. Dat wil zeggen dat inlichtingen worden verzamelen voor de zogeheten Multi-Domain Operaties (MDO).

Een werkwijze is het opheffen van de traditionele scheiding binnen inlichtingendiensten tussen aan de ene kant verzamelaars van inlichtingen en data-miners en aan de andere kant analisten, door het vormen van intelligence fusion cells, iets wat van de Amerikaanse diensten al sinds 9/11 bekend is.

Bij de DRM waren de twee groepen inlichtingenofficieren tot voor enkele maanden gescheiden tussen de vliegbasis Creil buiten Parijs (data-miners) en het ministerie van defensie in Balard in het centrum van de hoofdstad (analisten).

De les van de Oekraïne-oorlog is het belang van goede en snelle inlichtingen voor de commandovoering en de doelbepaling en dat van strategische communicatie (informatie-oorlog, psychologische oorlogsvoering). Ruwe gegevens van verschillende bronnen (ELINT, SIGINT, IMINT/GEOMINT en HUMINT moeten worden samengevoegd tot inlichtingenprodukten.

Frankrijk maakt geen deel uit van de Angelsaksische uitwisseling van inlichtingen in het Five Eyes netwerk, maar sinds de aanslag op de Bataclan in 2015 is er reguliere uitwisseling tussen Washington en Parijs via het Lafayette Comité. 

Bron: Breaking Defense (Murielle Delaporte)

 

 

Rusland verplaatst strategische onderzeeër naar de Pacific

24 mei - Rusland gaat in augustus zijn nieuwste nucleaire onderzeeër van de Noordelijke Vloot permanent verplaatsen naar het schiereiland Kamtsjatka bij de Pacifische vloot. De Generalissimo Suvorov is eind 2022 in dienst gekomen en kan tot 16 van kernkoppen voorziene Buleva intercontinentale ballistische raketten meenemen. De onderzeeër zal de noordelijke zeeroute nemen en bovendien in ondergedoken positie. Op Kamtsjatka is de Russische nucleair aangedreven vloot met de onderzeebootbasis Rybachiy. De Suvorov is de zesde van de Borei-klasse van kleinere en stillere (stealth) onderzeeërs die eerdere generaties van de strategische vloot vervangen.

Bron: Al Jazeera    

China levert laatste twee fregatten aan Pakistan

15 mei - Twee nieuwe Chinese Type 054A fregatten zijn in Shanghai overgedragen aan de Pakistaanse marine. De Tippu Sultan en de Shahjahan gaan patrouilleren op de de maritieme verbindingsroutes tussen Islamabad en het westen van China. Eerder waren in 2021 en 2023 al twee dergelijke fregatten geleverd, de Tughril en de Taimur. Dit type is standaard voor de Chinese marine met C-302 kruisraketten tegen schepen en LY-80 luchtverdedigingsraketten.

Het is een voorbeeld van het toegenomen belang van China als wapenleverancier voor Pakistan. In maart vorig jaar ontving Islamabad de eerste van zes J-10 gevechtsvliegtuigen voor de luchtverdediging. Acht onderzeeërs van de Hangor-klasse worden tot 2028 geleverd - gebouwd door China en Pakistan samen. Ze worden uitgerust met Babur-3 kruisraketten, die ook van kernwapens kunnen worden voorzien.

Bron: The Defense Post (Joe Saballa)