dinsdag 6 augustus 2013

VS laten oefening Bright Star doorgaan

31 juli - De VS willen ondanks de machtsgreep in Egypte door het leger nog steeds half september de grote militaire oefening Bright Star in Egypte door laten gaan. Bright Star is een tweejaarlijkse oefening, die sinds 1981 (na de vredesakkoorden van Camp David tussen Egypte en Israël) wordt gehouden. Het wordt beschouwd als de belangrijkste snelle interventie-oefening in het Midden-Oosten, bedoeld om een vijandelijke greep naar deze strategische regio (oorspronkelijk had men daarbij de Sovjet-Unie op het oog) het hoofd te bieden. In 2011 werd Bright Star afgelast vanwege de Arabische lente.
Bron: Reuters (Phil Stewart)
Upsate: 15 augustus - President Obama heeft Bright Star alsnog afgelast.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten