woensdag 14 augustus 2013

Pentagon bereidt wijziging in kommandostruktuur voor

12 augustus - Het Pentagon is bezig met plannen voor een grote reorganisatie van de wereldwijde regionale kommando's. Defense News noemt een aantal opties die worden overwogen:
* Het kombineren van Northern Command (het thuisfront, Mexico en Canada) en Southern Command (Zuid-Amerika) tot een Americas Command of Western Command - handig voor drugsbestrijding.
* Opheffen van Africa Command en opsplitsing tussen European Command en Central Command (Midden-Oosten en West-Azië) - wellicht niet zo voor de hand liggend omdat AFRICOM pas in 2008 van EUCOM is afgesplitst.
* Uitbreiding van Pacific Command met Afghanistan en Pakistan ten koste van Central Command - met als voordeel dat India en Pakistan dan onder dezelfde legeraanvoerder vallen.
De reorganisatie zou meer dan 5000 personeelsleden kunnen besparen. Hij zou zijn beslag krijgen in het nieuw Unified Command Plan, een meestal om de twee jaar vernieuwd dokument dat voor het laatst in april 2011 is vastgesteld.
Bron: Defense News (Marcus Weisgerber)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten