dinsdag 5 november 2013

NAVO-oefening leidde naar de rand van een nukleaire ramp

2 november - Uit op basis van de Britse Freedom of Information Act vrijgegeven regeringsdokumenten blijkt dat de VS en Engeland in november 1983 de Sovjet-Unie bijna hadden geprovoceerd tot een kernoorlog. De NAVO-oefening Able Archer was zo realistisch dat de Russen dachten dat een kernaanval op hun grondgebied ophanden was. Volgens Peter Burt van de Nuclear Information Service (NIS) die de papieren heeft opgevraagd, tonen ze aan dat de Koude Oorlog verre van stabiel was. 1983 was ook het omslagpunt waarop de wereldleiders zoals Reagan, Thatcher en Gorbatsjov begonnen in te zien dat er een eind aan deze gevaarlijke periode moest komen.
Able Archer liet 40.000 VS- en NAVO-militairen ('Blauw') oprukken door West-Europa in een scenario waarbij 'Oranje' (de Sovjet-Unie) troepen had gestuurd naar Joegoslavië, waar onrust was uitgebroken. Vervolgens viel Oranje Scandinavië en Griekenland binnen. De zaak eskaleerde naar het nukleaire niveau.
Na het begin van de oefening, waarbij Britse bases zoals Greenham Common werden geaktiveerd, laadden de Russen een twaalftal vliegtuigen in de DDR en Polen met kernwapens. Rond 70 SS-20 raketten werden in alarmfase geplaatst en de Russische kernonderzeeërs verdwenen onder het poolijs.
Het Britse Joint Intelligence Committee (JIC) in 1983: "We kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat op zijn minst een aantal Sovjet-funktionarissen/officieren Able Archer 83 en mogelijk andere nukleaire CPXs [commandopostoefeningen zoals Wintex] verkeerd hebben geïnterpreteerd, als zou er sprake zijn van een reële dreiging."
Bron: The Guardian (Jamie Doward)

Nuclear Information Service
Bulletin of the Atomic Scientists, november/december 2013 - Countdown to declassification, Finding Answers to a 1983 nuclear war scare (Nate Jones)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten