vrijdag 7 juli 2017

Witte Huis stelt toch een troepenplafond voor Afghanistan vast

6 juli - In een geheim memo van de adviseur nationale veiligheid luitenant-generaal McMaster blijkt er afgelopen maand toch een plafond vastgesteld voor het aantal extra-troepen dat de VS naar Afghanistan gaat sturen. Minister van defensie Mattis moet het aantal beperken tot maximaal 3900. Het is een inbreuk op het algemene principe van president Trump dat de militairen zelf moeten beslissen hoe zij de oorlogen van de VS aanpakken.
Volgens de Wall Street Journal wijst dit toch weer op fraktiestrijd binnen de regering Trump.
Momenteel zijn er 8400 VS-militairen in Afghanistan. Onder het bewind van Trump zal er geen einddatum meer zijn voor het terugtrekken van de Amerikaanse troepen. De oorlog is in een patsituatie beland. De funktie van speciale gezant voor Afghanistan en Pakistan is door minister van buitenlandse zaken Tillerson opgeheven. Er zijn ook nog geen nieuwe VS-ambassadeurs in Afghanistan en Pakistan benoemd.
Bron: The Wall Street Journal (Dion Nissenbaum)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten