woensdag 8 januari 2014

Britse leger verscherpt veiligheidsmaatregelen op VS-bases

30 december - Het Britse ministerie van defensie gaat "draconische" maatregelen nemen om de veiligheid op de Amerikaanse spionagebases in Engeland te verscherpen. Een en ander verloopt via een projekt om de plaatselijke verordeningen die van kracht zijn rond bases van de Britse luchtmacht (RAF) aan een grondige revisie te onderwerpen. Dit wordt verdedigd als een hoognodig middel om verordeningen die vanaf 1892 van kracht zijn geworden te moderniseren. Maar in feite gaat het om een flinke uitbreiding van de macht van de militaire autoriteiten rond de bases. Er worden twee zones ingesteld, een 'gekontroleerd gebied' en een 'beschermd gebied'. In het gekontroleerde gebied wordt het bijvoorbeeld verboden te kamperen, te graven, handel te drijven, dieren te laten grazen of schade aan te richten aan gewas, grasland, wortels en bomen. Overtreding kan leiden tot onmiddellijke arrestatie. In het beschermde gebied zijn handelingen als het maken van elke vorm van visuele afbeelding van personen of zaken verboden.
De nieuwe verordeningen gaan onder meer gelden voor RAF Croughton (relaisstation voor NSA-afluistermateriaal uit tal van Amerikaanse ambassades, verbindingen van de CIA en mogelijk een ondersteunende basis voor drone-aanvallen vanuit Djibouti tegen Jemen), RAF Barford St John (verbindingsrelaisstation van VS-leger), RAF Menwith Hill (afluisterstation) en RAF Fylingdales (VS-radarstation voor raketschild).
Bron: The Independent (Cahal Milmo)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten