maandag 11 december 2017

VS zetten NAVO onder druk over Russische kruisraket

9 december - Der Spiegel bericht dat Washington op een vergadering van de Nuclear Planning Group (NPG) van de NAVO vier weken geleden de druk heeft opgevoerd voor een antwoord op nieuwe door Rusland ontwikkelde nucleaire kruisraketten voor de middellange afstand op land, de SSC-8 (NAVO-naam) oftewel de Novator 9M729.
De VS zeggen dat zij op grond van satellietbeelden hebben gekonstateerd dat minstens twee operationele eenheden met de nieuwe kruisraket zijn uitgerust. Dit zou een zware klap betekenen voor het INF-verdrag, het verdrag van Reagan en Gorbatsjov 30 jaar geleden dat een einde maakte aan de aanwezigheid van middellange-afstandsraketten met een bereik groter dan 500 km in Europa.
Het ontwikkelen of testen van dit soort wapens is op zich niet verboden volgens het verdrag, maar opstellen en het maken van een testvlucht wel.
Eventuele tegenmaatregelen volgens een binnen de NAVO cirkulerend non-paper zouden kunnen inhouden: grotere paraatheid, meer bezoeken van nukleaire B-2 bommenwerpers van de VS aan Europa, een modernisering van het raketschild van de NAVO of - het meest verregaand - opstellen van nieuwe VS-raketten voor de middellange afstand in Europa. Dat laatste zou een nieuwe wapenwedloop betekenen.
Het schijnt dat de 9M729 erg lijkt op een maritieme kruisraket van de Russische marine. Dat relativeert  de konfrontatie enigszins. Experts merken op dat beide kanten inmiddels beschikken over vanaf zee en in de lucht te lanceren geleide wapens met een INF-bereik.
Bronnen: Spiegel Online (Matthias Gebauer, Christoph Schult, Klaus Wiegrefe), Deutsche Welle (Chase Winter)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten