dinsdag 31 mei 2022

Debat in NAVO over sterkere presentie in Oost-Europa

17 mei - Op een vergadering van de NAVO-ministers van buitenlandse zaken in Berlijn is een vertrouwelijk gezamenlijk document van de Baltische staten ter sprake gekomen met het voorstel een contingent ter grootte van een divisie (20.000) militairen paraat te stellen voor elk van de in hun ogen door Rusland bedreigde staten om in geval van nood te hulp te snellen. Deze landen zijn bang voor een korte oorlog op hun grondgebied, eindigend met een fait accompli.
Andere landen (Frankrijk, Italië) zijn van mening dat de povere prestaties van Rusland tijdens de invasie van Oekraïne te denken geven en dat het voorlopig zo'n vaart niet zal lopen. Een aanvankelijke beslissing over de versterking van de oostflank moet worden genomen op de NAVO-top in Madrid in juni.
Volgens het Baltische plan zouden de divisies met versterkende capaciteit (enablers) niet volledig in hun landen worden gestationeerd, maar het materieel zou voorwaarts worden opgeslagen en brigades NAVO-troepen (6000 militairen) zouden permanent aanwezig zijn met de rest in hoge staat van paraatheid. De Amerikanen vinden het permanent stationeren van grote aantallen troepen nogal duur en onhandig en zijn voor meer voorwaartse materieeldepots, aanwijzing van beschikbare marine-eenheden en een nieuwe commandostruktuur, die snelle inzet vergemakkelijkt.
In Polen zijn momenteel meer dan 10.000 Amerikaanse troepen (voor de oorlog 4500) en in heel Europa 100.000 (was 60.000). Deels zijn die gelegerd in primitieve omstandigheden. Voor februari waren er in elk van de Baltische staten 2000 NAVO-militairen aanwezig.
Bron: The Washington Post (Michael Birnbaum, Missy Ryan)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten