woensdag 15 november 2017

EU wil vaart zetten achter militaire Schengenzone

11 november - Terwijl tot nu toe vooral de NAVO en de Nederlandse regering zich sterk maakten voor de totstandkoming van een 'militaire Schengenzone', waarbinnen zich militair materieel en personeel zonder al te veel formaliteiten vrij kunnen bewegen, heeft nu ook de EU zijn volledige gewicht achter dit projekt geplaatst.
De Europese Commissie heeft gisteren een plan naar het Europese Parlement en de Raad van de EU gestuurd om de militaire mobiliteit in Europa te vergroten. Ter toelichting zei de commissaris voor verkeer Bulc: "We hebben prioriteit nodig voor de militaire behoefte, al vanaf de planning van nieuwe verbindingen." Het gaat hierbij enerzijds om verkeerswegen, spoorwegen, bruggen, tunnels en luchthavens, dus de  infrastruktuur voor transport en anderzijds om de procedures op het gebied van veiligheid, milieu, gezondheid etc. die een ongestoord militair verkeer van onder meer gevaarlijke stoffen belemmeren.
Het projekt gaat onderdeel vormen van de in december definitief te besluiten vorm van 'permanente gestructureerde samenwerking' (PESCO) op militair gebied, de militaire kopgroep van de EU met een verplichtend karakter. Daarvoor hebben zich inmiddels al 23 lidstaten aangemeld.
Voor de financiering van de civiel-militaire infrastruktuur wil men gebruik maken van het financieringsmechanisme voor het tot nu toe civiele Trans-European Network for Transport, TEN-T.
Maart volgend jaar moet een aktieplan op tafel liggen ter goedkeuring van de lidstaten, dat wordt voorbereid door een ad-hoc-werkgroep van het European Defence Agency (EDA).
Bronnen: Sächsische Zeitung (Detlef Drewes), Neue Zürcher Zeitung (Niklaus Nuspliger).
European Commision, Improving Military Mobility in the European Union. 10 november 2017
Over Europese defensie zie ook: Apostolis Fotiadis, The Military-Industrial Complex is fundamentally changing the European Union. The Nation, 10 november 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten