woensdag 1 november 2017

Zijn er echt 4000 VS-militairen in Syrië?

31 oktober - Generaal-majoor Jarrard, de commandant van Special Operations Joint Task Force Operation Inherent Resolve heeft verslaggevers vandaag verteld dat er 4000 VS-militairen in Syrië zijn. Maar hij werd onmiddellijk gekorrigeerd door een woordvoerder van het Pentagon die zei dat het aantal "veel lager" is ("not anywhere near"). De woordvoerder gaf wel toe dat de sterkte boven het maximaal toegestane aantal permanent aanwezige troepen ligt, het zogenaamde Force Manning Level. Dat ligt voor Syrië op 503. Maar dat is geen nieuws, het is al bekend dat dit overschreden wordt doordat commandanten tijdelijk extra troepen aanvoeren die niet meetellen.
* Mogelijk heeft de commandant van de special forces zich vergist en bedoelde hij het totaal special forces en ondersteunende troepen (zogenaamde enablers, zoals artilleristen) dat hij onder zich heeft. In augustus schatte een artikel bij Buzzfeed het aantal in Syrië op 2000 Rangers van de landmacht, mariniers en andere special forces personeel. De begroting van het Pentagon voor 2018 (lopend vanaf 1 oktober van dit jaar) trekt 500 miljoen dollar uit voor trainen en uitrusten van Syrische milities tegen ISIS.
Bronnen: Military Times (Shawn Snow), Buzzfeed (Borzou Daragahi)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten