donderdag 1 december 2016

Menselijke fout oorzaak van VS-aanval op Syrische leger

29 november - Central Command (CENTCOM) heeft het resultaat bekend gemaakt van het onderzoek naar de luchtaanval door de anti-ISIS-coalitie op een Syrische legereenheid op 17 september. De conclusie is dat het doel van de aanval verkeerd is ingeschat, maar dat dit te goeder trouw gebeurde en niet in strijd was met het oorlogsrecht en de rules of engagement.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat verkenningsvliegtuigen, drones en inlichtingenmiddelen een aantal uren een voertuig hadden gevolgd dat was geïdentificeerd als behorend bij ISIS, vanwege het gedrag van de bemanning. Het voertuig werd gevolgd naar een kamp en vervolgens werd dit kamp gedurende een periode van twee dagen geobserveerd. De mensen in het kamp droegen geen Syrische legeruniformen of insignes (het ging achteraf vermoedelijk om een verbonden militie). Besloten werd dat het een kampement van ISIS betrof en deze - verkeerde - informatie werd van de ene ploeg op de andere overgedragen. Dit leidde tot een tunnelvisie (confirmation bias), waarbij alleen één inlichtingenanalist twijfels had, omdat hij personeel zag rondrijden in een tank en wist dat hij dit nooit eerder bij ISIS gezien had. Maar omdat er andere berichten waren dat ISIS een eindje verderop een tank had buitgemaakt, werd deze tegeninformatie genegeerd.
Vervolgens werd een luchtaanval gepland en - opnieuw per ongeluk - verkeerde informatie vertrekt aan de Russische kontakten. Er werd een lokatie opgegeven die 9 km ten zuiden van het vliegveld van Deir es-Zor lag in plaats van 9 km ten zuiden van de stad Deir es-Zor (in dit gebied zitten kleine detachementen van ISIS en het Syrische leger door elkaar heen).
Tijdens het bombardement alarmeerden de Russen de hotline, maar omdat de dienstdoende VS-kolonel niet op zijn post zat duurde het 27 minuten voor kontakt tot stand kwam en het vuren werd gestaakt.
CENTCOM zegt dat de aanvallende vliegtuigen een proces van 'hybride doelbepaling' gebruikten, dat wil zeggen een combinatie van 'weloverwogen doelbepaling' (een proces dat dagen of weken kan duren) en 'dynamische doelbepaling' (het versnelde proces om bewegende doelen te treffen). Als dynamische doelbepaling gebuikt wordt om een toevallig opduikend doel (target of opportunity) te treffen, legt de onderzoeksleider uit, dan moet eigenlijk dat doel gegarandeerd het juiste zijn en alternatieve interpretaties zijn uitgesloten. En dat is in dit geval niet gebeurd. Dat hybride proces wordt nu opnieuw bekeken.
Vliegtuigen van Denemarken, Australië en Engeland namen samen met de VS deel aan de aanval.
Bronnen: AirForce Times (Stephen Losey), NBC News (Courtney Cube)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten