donderdag 14 juni 2018

Drie Europese NAVO-landen richten Special Operations Command op

7 juni - In de marge van de bijeenkomst van NAVO-ministers van defensie vandaag hebben België, Nederland en Denemarken een Memorandum of Understanding (MOU - M. van Overeenstemming) ondertekend om een Composite Special Operations Component Command (C-SOCC) op te richten. Het trilaterale commando zal deelnemen aan de NATO Response Force (NRF) en operaties van de NAVO en andere multinationale missies ondersteunen. In februari 2017 was hiertoe al een Letter of Intent (Intentieovereenkomst) ondertekend. Initiële operationele status moet worden bereikt in 2019 en in 2021 wordt het commando volledig operationeel. Het Special Operations Headquarters van de NAVO in Bergen (Mons) moet ervoor zorgen dat de NAVO-doktrine en normen gehanteerd worden.
Onlangs werd in de Baltische landen en Polen de door de VS geleide special forces oefening Trojan Footprint van de NAVO gehouden met 2000 special forces uit 13 landen
Bronnen: NATO-News, NATO Watch Briefing Paper No. 63 (Ian Davis)
UPDATE: 11 juni - Jane's Defence Weekly (JDW) voegt toe dat Denemarken in eerste instantie het commando zal voeren over C-SOCC en zes operationele taakgroepen kan inzetten met een speciale luchtmachtgroep.
Bron: JDW (Nicholas Fiorenza)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten