maandag 3 april 2017

India overweegt wijziging nucleaire strategie

31 maart - De New York Times signaleert een verontrustend debat in India over een wijziging van de nucleaire strategie. Terwijl de bestaande doktrine, die inhoudt dat India niet als eerste kernwapens zal inzetten, formeel in stand blijft, zou overwogen worden deze veel flexibeler te hanteren. Ook een 'pre-emptieve' nucleaire aanval op een tegenstander, die op het punt staat zijn kernwapens te lanceren of verklaringen in deze zin heeft afgelegd, zou eronder kunnen vallen. Die tegenstander is in dit geval Pakistan en het zijn wijzigingen in de opstelling van de Pakistaanse kernmacht die het denken in India in beweging hebben gebracht.
Pakistan heeft nieuwe taktische kernwapens ontwikkeld die niet ontworpen zijn om steden te vernietigen, maar om ingezet te worden op het slagveld. Ze zouden gebruikt worden tegen een superieure Indiase invasiemacht, voordat deze diep op Pakistaans grondgebied kan doordringen. Hierop heeft het Indiase leger momenteel geen antwoord en vandaar het idee van een pre-emptieve aanval om die taktische kernwapens uit te schakelen of in elk geval dubbelzinnigheid op dit punt om Pakistan onzeker te maken.
Experts waarschuwen ervoor dat dit tot een verdere nucleaire wapenwedloop kan leiden en ook tot een prikkel tot vroege inzet in geval van oorlog (use them or lose them). De hele dynamiek lijkt op die van de Koude Oorlog in Europa, zeggen de experts, met dien verstande dat de situatie nog minder stabiel is.
Bron: The New York Times (Max Fisher)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten