woensdag 28 oktober 2015

VS denken na over troepen op de grond in Irak en Syrië

26 oktober - Commandanten te velde hebben president Obama adviezen gegeven over de mogelijkheid om in Syrië kleine aantallen Amerikaanse militairen op de grond de laten opereren en ze in Irak dichter bij de frontlijn te brengen. De adviezen worden momenteel bestudeerd door de bazen (de principals), de nationale veiligheidsadviseur en de ministers van defensie en buitenlandse zaken. Verwacht wordt dat de president binnenkort de knoop doorhakt. No-fly zones of bufferzones krijgen geen steun op het hoogste niveau.
In Syrië gaat het om een klein aantal special forces op de grond die zouden gaan samenwerken met 'gematigde' Arabische en Koerdische strijdgroepen bij een offensief tegen Raqqa, de hoofdstad van ISIS. In Irak betreft het het stationeren van adviseurs op Iraaks brigadeniveau bij operaties zoals de herovering van Ramadi, een cruciale stad, die in het voorjaar door ISIS werd veroverd. Tot nu toe waren de VS-adviseurs in Irak alleen aanwezig op divisieniveau (een treetje hoger).
Bron: The Washington Post (Missy Ryan, Geg Jaffe)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten