dinsdag 21 juni 2022

Versterkte troepenopbouw NAVO in Oost-Europese staten?

16 juni - Voorafgaand aan de NAVO-top van 28 en 29 juni in Madrid roepen de Baltische staten op tot een aanzienlijke versterking van de NAVO an de oostflank. De Balten willen dat de NAVO-sterkte van rond 5000 militairen, zoals die voor de Oekraïne-oorlog was, tot het tienvoudige wordt uitgebreid en dat luchtmacht en marine-eenheden worden toegevoegd.
Andere NAVO-landen willen een veel geringere uitbreiding van de militaire aanwezigheid in combinatie met zware wapens in materieel- en munitiedepots in de regio en snellere mobilisatie van versterkingen.
Ook landen als Engeland en de VS willen geen nieuwe permanente bases aan de oostgrens, die zijn te duur en lastig vol te houden. Volgens een NAVO-diplomaat zullen de Baltische staten zeker geen NAVO-troepen krijgen ter sterkte van een divisie voor elk land, zoals ze willen. Die 15.000 militairen plus parate reserves bij de bondgenoten krijgen ze niet. De nieuwe sterkte van de Baltische gevechtsgroepen van de NAVO (oorspronkelijk een bataljon van 1000 militairen per land, momenteel versterkt) zal eerder rond die van een brigade liggen (3-5000), waarbij vanwege financiële redenen ook een deel daarvan niet aanwezig is in het gastland maar thuis paraat.
Engeland en Duitsland hebben zich al bereid verklaard om een brigade met hoofdkwartier naar de Baltische regio te sturen. Daartoe worden de momenteel (sinds de oorlog) aanwezige twee Britse gevechtsgroepen in Estland gekombineerd met reserves die klaar moeten staan in Engeland. Duitsland wil dan de multinationale NAVO-eenheid in Litouwen op dezelfde manier uitbouwen tot een deels aanwezige brigade.
Momenteel zijn 40.000 militairen onder direkt NAVO-commando geplaatst vanwege de huidige krisis. Daarnaast zijn 120 gevechtsvliegtuigen en 20 oorlogsschepen beschikbaar.
Bron: Reuters (Sabine Siebold, Robin Emmmott)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten