maandag 15 april 2024

Een nieuwe school voor psychologische oorlogsvoering bij US Army (UPDATE)

9 april - Om de opleiding van personeel voor de psychologische oorlogsvoering van de Amerikaanse landmacht te standaardiseren komt er een nieuwe PSYOP school bij de John F. Kennedy Special Warfare Center and School (SWCS) in Noord Carolina (Fort Liberty). PSYOP wordt wel gedefinieerd als het beïnvloeden van buitenlandse publieksgroepen met het oog op gedragsverandering. Je kunt het ook omschrijven als manipulatie door middel van propaganda.

Sinds 2006 konden PSYOP soldaten ofwel behoren bij het Special Operations Command van de landmacht ofwel bij het Army Reserve Command. Alleen de militairen bij de special forces leerden samen te werken met buitenlandse partners. Er waren verschillende opleidingstrajekten voor psychologische oorlogsvoering, die nu worden gekombineerd tot één school. In de herfst beginnen deze opleidingen.

De SWCS was oorspronkelijk ook opgezet als centrum voor PSYWAR, maar tijdens de Vietnamoorlog verschoof het accent naar contraguerrilla. Andere soorten cursussen zoals voor gevechtsduikers, militaire vrije val parachutisten, sluipschutters en diverse gevechtstechnieken werden ontwikkeld. Met het oog op het verschuiven van de aandacht naar tegenstanders zoals Rusland en China krijgt psychologische oorlogsvoering ook voor de reguliere troepen nu weer meer aandacht.

Bron: Task and Purpose (Jeff Schogol)

UPDATE: 2 april - Een artikel bij The Intercept van een week eerder haalt een rapport uit maart aan van de inspecteur-generaal voor de landmacht. Het blijkt dat de vier Psychological Operations Groups (twee bij de parate troepen en twee bij de reserves) slecht 60% van de organieke sterkte bereiken. En dat een derde van de psyop detachementen (dat zijn over het hele land verspreide groepen reservisten die in geval van mobilisatie de Psyop Groups moeten vullen (zogenaamde feeders) alleen op papier bestaan. En slechts een kwart van die detachementen hadden de vereiste commandanten (van de kapiteinsrang).

Psyops is een militair begrip dat betrekking heeft op pogingen om het vijandelijke moreel te beïnvloeden door pamfletten, radio en tv-uitzendingen en misleiding. Met de groei van online nieuws en sociale media is het belang enorm toegenomen en reikt veel verder dan het slagveld, aldus The Intercept. Nationale en regionale Webops centra bedienen openlijke pro-VS websites en social media accounts die propaganda publiceren, zonder dat de connectie met het Pentagon duidelijk is (of alleen in de kleine lettertjes). Deze activiteiten heten sinds de tijd van Obama met een eufemisme MISO (Military Information Support Operations). De effectiviteit valt te bezien.

Onder Trump kreeg het Pentagon in 2019 ook toestemming voor offensieve psyop kampanjes waaronder clandestiene beïnvloedingsoperaties (dus zonder uiterlijk zichtbare Amerikaanse betrokkenheid). Een artikel in de Washington Post gaf voorbeelden van verspreide desinformatie over Rusland, Iran en Afghanistan. Een rapport van onderzoekers van Stanford Internet Observatory kwam echter tot de conclusie dat het effect van deze desinformatie op bevolkingen in het buitenland veel kleiner was dan dat van informatie die openlijk door bronnen van de VS werd verspreid.

Bron: The Intercept (Daniel Bogulslaw)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten