dinsdag 1 november 2022

De rol van de civiele vloot tijdens een oorlog in de Pacific

17 oktober - De burgerluchtvaart en de koopvaardijvloot spelen een cruciale rol bij een oorlog in de Pacific volgens de commandant van Transportation Command (TRANSCOM) van het Pentagon, generaal Van Ovost. Voor het transport van troepen en materieel naar het slagveld moeten partikuliere bedrijven meer toegang krijgen tot militaire inlichtingen en technologie om te kunnen werken in een omgeving waar civiele netwerken en navigatiesatellieten geblokkeerd zijn.
TRANSCOM heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de evacuatie vanuit Kaboel vorig jaar. Dit gebeurde door de Civil Reserve Air Fleet (CRAF) in te schakelen, een netwerk van civiele transportvliegtuigen voor passagiers en vracht. En sinds februari heeft het commando meer dan 820 vluchten uitgevoerd met wapens en uitrusting voor Oekraïne. Twee derde daarvan werd gevlogen met gehuurde vliegtuigen en burgerpersoneel. De luchtmacht zelf heeft hiervoor C-5 en C-17 transportvliegtuigen, C-130s voor kortere afstanden en tankvliegtuigen.
Nu is het de bedoeling op koopvaardijschepen een taktische adviseur mee te laten varen van de marinereserve om te adviseren op gebieden als varen onder radiostilte, beveiligde verbindingen en het varen in een oorlogsgebied zonder GPS. Ook kan een inlichtingenbeeld gedeeld worden over de lokaties waar de vijand aanwezig is.
Bron: Defense One (Marcus Weisgerber)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten