vrijdag 22 januari 2021

De Golfoorlog en de modernisering van het Chinese Volksbevrijdingsleger

17 januari - Deze week is het dertig jaar geleden dat de door het VS-leger geleide coalitie Irak aanviel, nadat dit land Koeweit onder de voet had gelopen en bezet. Een artikel in de South China Morning Post stelt dat Operatie Desert Storm van beslissende betekenis is geweest voor de modernisering en professionalisering van het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA), die ertoe heeft geleid dat China nu als een militaire uitdaging voor de VS wordt gezien.
Onder leiding van Jiang Zemin (1989-2003) werd de weg ingeslagen van mechanisering en informatisering van de strijdkrachten met als doel een capaciteit voor regionale oorlogsvoering op basis van geavanceerde technologie op te bouwen. China begon de wapens en technieken die een rol hadden gespeeld bij de Golfoorlog van 1990-1991 (precisiemunitie, raketverdediging, elektronische oorlogsvoering, satellietverbindingen) na te bouwen. De aanpak en organisatie van een gekombineerd offensief van verschillende krijgsmachtdelen werd minutieus bestudeerd en nagevolgd. Het landleger werd aanzienlijk afgeslankt, terwijl vanaf 1999 tegelijkertijd de militaire uitgaven snel begonnen te stijgen tot nu bijna een kwart van die van de VS. De landmacht is inmiddels volledig gemechaniseerd, de marine heeft meer (maar kleinere) schepen dan die van de VS. De luchtmacht is de derde ter wereld en de tweede met een gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie (de J-20, te vergelijken met de F-22 van de VS). De raketstrijdkrachten hebben meer dan 1250 geleide wapens voor de middellange afstand op land gestationeerd.
De les die China trok uit de Golfoorlog was dat de VS dominantie had bereikt die was gebaseerd op militaire macht. De Chinese experts hadden ten onrechte verwacht dat de VS in 1991 in Irak zou vastlopen zoals de Sovjet-Unie in Afghanistan. Dat zou pas in 2003 gebeuren.
Bron: South China Morning Post (Liu Zhen)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten