vrijdag 21 december 2012

Rapport legt verband tussen zenuwgassen in de Golfoorlog en ziektes

13 dec. 2012 - Een nieuw wetenschappelijk rapport in het blad Neuroepidemiology voert bewijs aan dat zenuwgassen die vrijkwamen door het bombarderen van Iraakse chemische wapendepots in Muthanna en Falluja in 1991 kunnen zijn neergedwarreld op Amerikaanse troepen die op dat moment in een afwachtingsgebied in Saoedi-Arabië verbleven. De auteurs baseren zich op meteorologische en inlichtingenrapporten. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het zogenaamde Golfoorlogsyndroom. Veel veteranen uit de Golfoorlog hebben last van chronische ziekteverschijnselen die tot invaliditeit kunnen leiden. Het Golfoorlogsyndroom is reëel, maar het wetenschappelijk debat over de oorzaak, gifgas, stress of het gebruik van bepaalde medicijnen voorafgaand an de inzet, gaat nog steeds door.
Bron: The New York Times (James Dag)

James J. Tuite and Robert W. Haley, Meteorological and Intelligence Evidence of Long-Distance Transit of Chemical Weapons Fallout from Bombing Early in the 1991 Persian Gulf War
Published online: December 14, 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten