donderdag 4 augustus 2022

Ongeregelde oorlogsvoering VS nu ook tegen nukleaire staten

1 augustus - Een artikel bij Defense One wijst erop dat de ongeregelde oorlogsvoering nu ook mogelijk wordt tegen nukleaire staten of 'drempelstaten' zoals Iran, Noord-Korea, Rusland en China. Dit blijkt uit de authorisatiewet voor de defensiebegroting 2023, zoals goedgekeurd door het Huis van afgevaardigden (de Senaat moet deze nog behandelen). Deze versterkt en vergroot de zogenaamde '1202 autoriteit', die in 2018 alleen voorlopig was vastgesteld en tot doel heeft om het Pentagon in het geheim buitenlandse strijdmachten en individuen te laten rekruteren, trainen en betalen om ongeregelde oorlogsvoering te bedrijven in opdracht van de VS. Tot nu toe zijn de 1202 programma's 'niet-kinetisch' van aard, informatie- en inlichtingenoperaties gericht tegen 'schurkenstaten' en 'revisionistische mogendheden' in Oost-Europa en Oost-Azië in het kader van de rivaliteit tussen grote mogendheden. Maar niets verhindert het leger om 1202 te gebruiken voor gevechtshandelingen door 'proxy forces'.
De 1202 autoriteit is opgezet naar het voorbeeld van de 'paragraaf 127e' (Echo) programma's die lopen in het kader van terreurbestrijding. 127e is gebruikt om schemerige strijdmachten in minstens 16 landen in Afrika en Azië (waaronder Niger, Egypte en Jemen) te creëren en te commanderen in het kader van de Oorlog tegen Terreur of op basis van het presidentiële, grondwettelijke mandaat voor zelfverdediging.
Bron: Defense One (Katherine Yon Ebright)

ZIE OOK: Army Times, Irregular warfare authorities expand in defense budget (Kyle Remfer). 7 december 2020. Hierin worden als voorbeelden van ontwikkelingen waartegen ongeregelde oorlogsvoering wordt ingezet genoemd het bouwen van kunstmatige eilanden in de Zuid-Chinese Zee en het gebruik van milities in het oosten van Oekraïne. In een Congres hoorzitting wordt expliciet gesproken over de verschuiving naar de strijd tussen wereldmachten als achtergrond voor deze activiteit.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten