dinsdag 7 augustus 2018

Australië vaart eigen koers in de Zuid-Chinese Zee

2 augustus - Australië heeft besloten een Chinees oorlogsschip uit te nodigen om deel te nemen aan de komende marine-oefening Kakadu aan de noordelijke kust bij Darwin. De VS-marine doet ook mee aan deze oefening, maar had zelf onlangs een vergelijkbare uitnodiging aan China voor de grote RIMPAC-oefening bij Hawaii ingetrokken, vanwege de konfrontatie met China in de Zuid-Chinese Zee.
Naar Kakadu stuurt de Chinese marine vermoedelijk een fregat, dat niet gaat deelnemen aan de schietoefeningen die bij de oefening horen.
De Australische ministers van defensie en buitenlandse zaken hadden vorige maand aan hun VS-kollega's meegedeeld dat ze geen 'unilaterale aktie' tegen China zouden steunen in de Zuid-Chinese Zee. Dit slaat op de Amerikaanse Freedom of Navigation operaties, waarbij de door China afgekondigde territoriale zone rond (kunstmatige) eilanden wordt binnengegaan. Australische marineschepen duiken overigens wel regelmatig op in deze regio.
Bron: Asia Times (Alan Boyd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten