maandag 6 augustus 2018

Gaan VS troepen in Afrika verminderen?

2 augustus - Honderden special forces en ondersteunende VS-militairen in Afrika krijgen taken in andere delen van de wereld en het aantal speciale operaties in Afrika (vooral Centraal- en West-Afrika) wordt verminderd. Dit is het gevolg van de grotere aandacht van de regering Trump voor konfrontaties met China en Rusland.
Troepenvermindering zal bijvoorbeeld plaatsvinden in Kameroen (nu 300 VS-militairen) en Niger.
Momenteel zijn 7300 speciale troepen van de VS overal ter wereld ingezet, waaronder 1200 in Afrika. Africa Command moet het aantal in drie jaar terugbrengen tot 700, hetzelfde aantal als in 2014 (in 2006 waren het er 70).
Bron: The Straits Times
Zie ook: Nick Turse, Henrik Moltke, Alice Speri, Secret War - The US has conducted 550 drone strikes in Libya since 2011 - More than in Somalia, Yemen or Pakistan. The Intercept, 21 juni 2018
Nick Turse, US secret wars in Africa rage on, despite talk of downsizing. The Intercept, 26 juli 2018

Geen opmerkingen:

Een reactie posten