zaterdag 2 februari 2019

VS vragen bondgenoten voor een bufferzone in Syrië (UPDATE 2)

30 januari - De VS proberen een coalitie van westerse bondgenoten bijeen te brengen om een 30 km diepe bufferzone in het noorden van Syrië te bezetten, meldt de Wall Street Journal. Gevraagd zijn in elk geval Engeland, Frankrijk en Australië. Het probleem is dat nog niemand heeft toegehapt. De komende week zal minister van buitenlandse zaken Pompeo bevriende ministers ontvangen om te proberen ze te overtuigen. De VS bieden in ruil steun aan op het gebied van inlichtingen, drones, logistiek en snelle interventie voor het geval het misloopt. Als termijn voor de Syrische exit van de VS wordt in de Wall Street Journal nu vier tot zes maanden genoemd.
Intussen meldt de Middle East Monitor (min of meer gelieerd aan de Moslimbroeders) op basis van lokale bronnen van Reuters dat 600 extra VS-troepen in Syrië zijn aangekomen om de Amerikaanse aftocht te dekken. Vliegbases bij de dorpen Harab Isk en Sarrin zullen worden gebruikt voor de evakuatie, en de VS-bases bij de steden Rmeilan en Tal-Baidar om zware wapens uit te vliegen.
Al-Monitor meldt dat er geen waarneembare Turkse activiteiten van de Turkse luchtmacht boven de eventuele bufferzone zijn om verkenning, observatie en doelbepaling uit te voeren. Dat zou erop wijzen dat een Turkse invasie van de zone, waarin belangrijke Syrisch-Koerdische steden liggen, niet ophanden is. De VS zouden willen dat Koerdische milities zich terugtrekken uit het gebied tussen de Turkse grens en de M-4 autoweg van oost naar west. Franse en Britse militairen zouden dan gezamenlijke patrouilles met het Turkse leger uit moeten voeren in dit gebied, maar niet in de steden.
Bronnen: The Wall Straat Journal (Gordon Lubold, Michael R. Gordon), Middle East Monitor, Al-Monitor (Metin Gurcan)
UPDATE: 7 februari - De verslaggevers van de Wall Street Journal melden dat het Pentagon voorbereidingen treft om eind april alle Amerikaanse troepen te hebben teruggetrokken uit Syrië. Half maart zal al een belangrijk deel van de militairen weg zijn. Ook de 200 VS-militairen op de basis Tanf in het zuiden van Syrië aan de grens met Irak en Jordanië zouden de komende weken daar weggaan. Het State Department zegt echter geen tijdschema voor de terugtocht te hebben.
Bronnen: The Wall Street Journal (Dion Nissenbaum, Nancy A. Youssef), Reuters (Sarah Dadouch, Tom Perry)
UPDATE 2: 20 februari - Engeland, Frankrijk en Duitsland weigeren beslist om in te gaan op een verzoek van de VS om in Noord-Syrië met troepen aanwezig te blijven als de VS daar weggaan. De regering Trump had de Europese bondgenoten gevraagd om een observatiemacht te vormen en te patrouilleren in een bufferzone van 30 km diep.
Engeland en Frankrijk hebben momenteel nog zware artillerie in het gebied en voeren daar luchtaanvallen uit.
Bron: The Washington Post (Karen Deyoung, Missy Ryan)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten