woensdag 13 juni 2018

Mogelijk minder special forces VS in Afrika

4 juni - Een grootscheepse doorlichting door het Pentagon van de operaties van elitetroepen (special forces) kan leiden tot een aanzienlijke reduktie van het aantal militairen voor Special Operations in Afrika. Minister van defensie Mattis heeft een paar weken geleden opdracht gegeven voor het onderzoek, in eerste instantie naar aanleiding van de hinderlaag in Niger, waarbij vorige herfst vier VS-militairen sneuvelden. Het idee is dat de special forces te dun verspreid optreden om effektief te kunnen zijn. Maar ook wil het Pentagon meer krachten vrijmaken voor inzet tegen Rusland en China. De laatste tijd zijn bijvoorbeeld meer teams naar de Baltische landen gestuurd. Half juni moeten Africa Command en Special Operations Command (SOCOM) een aantal opties hebben uitgewerkt.
Momenteel zijn meer dan 7300 VS-troepen voor special operations wereldwijd aktief in een schemeroorlog tegen guerrilla's in landen als Jemen, Libië en Somalië, in totaal 92 landen. 1200 daarvan zijn bezig in Afrika. Africa Command is gevraagd te bekijken hoe het zijn taken kan uitvoeren met bijna 500 soldaten minder op een termijn van drie jaar. Sinds oktober zou het aantal operaties waarbij special forces van de VS Afrikaanse militairen begeleiden bij riskante missies al geleidelijk zijn verminderd.
Bron: The New York Times (Thomas Gibbons-Neff, Eric Schmitt)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten