dinsdag 1 mei 2018

VS beëindigen grote grondoperaties in Irak

30 april - De coalitie van de VS tegen ISIS heeft het hoofdkwartier voor de landstrijkdrachten in Bagdad (Combined Joint Forces Land Component Command) gesloten, waarmee het einde wordt afgekondigd van grote gevechtsoperaties in Irak. De nadruk komt nu te liggen op training en verdere opbouw van het Iraakse leger.
Blijvende aanwezigheid van het VS-leger is omstreden in Irak, waar op 12 mei verkiezingen worden gehouden
Bron: The Wall Street Journal (Isabel Coles, Ghassan Adnan)
ZIE OOK: Military Times (Todd South): Troepen die onlangs zijn ingezet, zoals het hoofdkwartier van de 10e Mountain Division, dat in maart aankwam, gaan door bij de trainings-, advies- en assistmissie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten